Dopolnilno ali dodatno zdravstveno zavarovanje? Oboje.

Vse o obveznem, dopolnilnem in dodatnem zdravstvenem zavarovanju.

Jutro je kot nalašč za tek. A kmalu vam sproščene trenutke pokvari neroden gib in v kolenu začutite bolečino. Potrebujete pomoč zdravnika. Po pregledu vas napoti na slikanje z magnetno resonanco s hitro obravnavo. Sklenjeno imate le obvezno zdravstveno zavarovanje, ne pa tudi dopolnilnega ali dodatnega. Kaj to pomeni?

Slikanja z magnetno resonanco, ki ga navajamo le za ponazoritev, obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Žal vam ne bo preostalo drugega, kot da odprete denarnico in doplačate razliko, ki znaša 30 % vrednosti celotne storitve. Odšteli boste 84,68 evra.

 

Doplačilo ne bi bilo potrebno, če bi imeli sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To namreč poskrbi za kritje dela stroškov, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Z zgolj obveznim zdravstvenim zavarovanjem pa boste poleg lažje denarnice morali biti tudi malce bolj potrpežljivi. Na slikanje boste morda čakali tudi do tri mesece. Rešitev je dodatno zdravstveno zavarovanje, s katerim bi termin lahko imeli že v 14 dneh.

 

Osnove zdravstvenih zavarovanj

Ena poškodba, omenjena pa so tri zdravstvena zavarovanja, ki vam lahko pomagajo do čim prejšnjega okrevanja.

 

V Sloveniji poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljna zdravstvena zavarovanja, ki ji delimo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatna zdravstvena zavarovanja.

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje poskrbi za zavarovance in njihove družinske člane, ki so zavarovani po njih, če zbolijo ali se poškodujejo. Zavarovani ste tudi, če se poškodujete pri delu ali zbolite za poklicno boleznijo.

 

Za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in plačilo prispevka mora poskrbeti:

  • delodajalec zavarovanca,
  • nosilec javnega pooblastila, ki je zavarovancu priznal pravico do socialne dajatve (Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ...),
  • zavarovanec sam (samostojni opravljavci gospodarske ali poklicne dejavnosti, lastniki zasebnih podjetij ...).

 

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja uveljavite s kartico zdravstvenega zavarovanja. Izdajalec kartice je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

 

Urejenost zdravstvenega zavarovanja lahko kadar koli preverite s SMS-sporočilom, poslanim na številko 031 771 009. Vsebino sporočila naj sestavljata ključna beseda ZZ in vaša številka ZZZS, ki jo najdete na kartici zdravstvenega zavarovanja.

 

Kolikšen obseg kritja zdravstvenih storitev zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje pri nekaterih storitvah krije stroške le delno.

 

Za razliko do polne vrednosti zdravstvene storitve poskrbi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če ste ga sklenili, seveda. Drugače boste ta delež stroškov pri zdravniku poravnali iz lastnega žepa.

 

 

Kako vam koristi dodatno zdravstveno zavarovanje?

Dodatno zdravstveno zavarovanje ureja širše področje oziroma dodatne pravice, ki jih ne opredeljujeta obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za tovrstno obliko zavarovanj se pogosteje uporablja izraz nadstandardna zdravstvena zavarovanja.

 

Ključna prednost dodatnega zdravstvenega zavarovanja je hitrejši dostop do zdravnika specialista.

 

Preberite si osebno izkušnjo zavarovanke, ki je v enem mesecu prišla do pregleda pri specialistu, v treh do operacije in v dveh dneh do fizioterapije.

 

Dodatno zdravstveno zavarovanje krije stroške nekaterih plačljivih zdravstvenih storitev, kot so na primer zahtevni posegi, ali pa stroške zdravil, ki jih dobite predpisana na beli recept. Pri teh ne morete uveljavljati povračila stroškov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in jih morate poravnati samoplačniško, če nimate sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Obseg kritja dodatnega zdravstvenega zavarovanja je odvisen od zavarovalnega paketa, ki ga sklenete.

 

Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko zagotovi tudi izplačila določenih denarnih nadomestil, kot je na primer nadomestilo za operacijo. Zavarovalnice v dodatna zavarovanja vključujejo različna tovrstna nadomestila.

 

Dopolnilno ni enako kot dodatno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vas obvaruje stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa krije stroške nadstandardnih zdravstvenih storitev, kot je hitrejša pot do zdravnika, oziroma storitev, ki bi jih morali sicer v celoti poravnati samoplačniško.

 

Komu je namenjeno dopolnilno in komu dodatno zavarovanje?

Priporočljivo je, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklene vsak, ki ima v Sloveniji urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in je zavezanec za doplačila pri uporabi zdravstvenih storitev, ki jih sicer do predpisanega odstotka pokriva obvezno zavarovanje.

 

Zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, med drugim ni treba doplačati:

  1. otrokom, učencem in študentom, ki se redno šolajo oziroma imajo določene bolezni in stanja,
  2. zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči.

 

Dodatno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želijo hitrega dostopa do zdravstvenih storitev brez čakalnih vrst.

 

Dodatno zdravstveno zavarovanje Triglav, Zdravstvene zavarovalnice Celovita zdravstvena obravnava lahko sklenejo vsi, ki so stari med 18 in 63 let. Za otroke pa velja, da so lahko od 14. dneva starosti zavarovani skupaj s starši.

 

Vrste dopolnilnih in dodatnih zdravstvenih zavarovanj

V slovenskem prostoru zdravstvenih zavarovanj poznamo le eno vrsto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Osnovna mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se giblje med 28,82 evra in 29,43 evra.

 

Dodatnih zdravstvenih zavarovanj pa je več in so odvisna od posameznega ponudnika zavarovalnih storitev.

 

Kje lahko sklenete dopolnilno in kje dodatno zavarovanje?

Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja omogočajo tri zavarovalnice.

 

Dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete tudi pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici in ju priključite v Triglav komplet. Pri tem pridobite še bon v vrednosti 60 evrov za sklenitev novega premoženjskega zavarovanja oziroma 30 evrov za obnovo zavarovanja.

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica ponuja več oblik dodatnega zdravstvenega zavarovanja, med njimi tudi paket Celovita zdravstvena obravnava. Sestavljata ga zavarovanje Specialisti + in zavarovanje Operacije, ki pa ju lahko sklenete tudi ločeno.

 

Blaž Casagrande, zavarovanec Celovite zdravstvene obravnave: »Ključna prednost, ki jo lahko izpostavim pri zavarovanju Celovita zdravstvena obravnava, so krajše čakalne dobe. To zavarovanje ti v težkih zdravstvenih situacijah omogoči čim hitrejši dostop do zdravnika, hkrati pa ti ponuja asistenco in informacije o poteku zdravljenja na vsakem koraku.«

 

Ena od ključnih prednosti Celovite zdravstvene obravnave je poleg krajših čakalnih dob tudi asistenčna storitev Zdravstvena točka. Strokovnjaki vam pomagajo pri uveljavljanju zavarovanja, iskanju in izbiri ustreznega izvajalca zdravstvenih storitev, ob njihovi pomoči pa si zagotovite tudi termin obravnave.

 

Ob čakanju na termin se pri zavarovancih velikokrat porajata strah in negotovost. Prav v takih primerih so zavarovanci zelo hvaležni za svetovanje strokovnega osebja v Zdravstveni točki.

 

V videu so z nami svoje zgodbe in izkušnje delili tisti, ki so svoje težave rešili ob pomoči Triglav, Zdravstvene zavarovalnice in Celovite zdravstvene obravnave.

 

Oglejte si ilustrativni primer zdravstvene storitve, pri kateri se izkaže koristnost dodatnega zdravstvenega zavarovanja Celovita zdravstvena obravnava.

 

 

In zakaj sploh skleniti dopolnilno in/ali dodatno zavarovanje?

Prav zaradi pregovora, da nesreča nikoli ne počiva.

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vas bo takrat obvarovalo pred doplačili stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa bo poskrbelo za hiter dostop do zdravnika specialista brez čakalnih vrst s celovito zdravstveno obravnavo.

 

Irma Mavrič Cukjati, zavarovanka Celovite zdravstvene obravnave: »Prepričana sem, da so prav hitra diagnostika ter pravilen pristop zdravljenja in odlična rehabilitacija prispevali k temu, da sem bila v mesecu in pol po poškodbi kolena popolnoma pozdravljena in nazaj na delovnem mestu.«

zdravje, preventiva, sklepanje zavarovanj, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, Celovita zdravstvena obravnava
Preberite tudi