Potresno zavarovanje ne krije le nevarnosti potresa

Krije tudi morebitno posledično škodo, ki jo povzroči potres, kot sta požar ali eksplozija.

Morda ocenjujete, da potres vašega doma zaradi načina gradnje ne more poškodovati do te mere, da bi vas to lahko resno ogrozilo. Vendar potres ne uničuje le zgradb, lahko denimo poškoduje plinsko napeljavo, zaradi česar lahko zagori. Če tovrstna škoda nastane kot posledica potresa, je zavarovalnica ne bo krila iz požarnega zavarovanja, če ni sklenjeno tudi potresno zavarovanje.

Glavna naloga potresnega zavarovanja je kritje katastrofalne škode

Namen potresnega zavarovanja je pokritje katastrofalnih škod, ki jih povzroči potres in vas lahko resno ekonomsko ogrozijo. Na primer poškodba hiše v tej meri, da jo morate zrušiti in zgraditi ponovno. A kot že omenjeno, so v to kritje vključene tudi posredne škode, ki lahko nastanejo zaradi potresa. 

 

Morda se vam ob zapisanem poraja vprašanje, ali bi sploh dobili izplačano škodo, če bi potres tako močno prizadejal številne objekte? Tudi za zavarovalnico potres predstavlja veliko tveganje, saj se lahko v eni geografski regiji poškoduje ali uniči veliko število zgradb in premičnin v njih. Ob tem običajno nastane velika posredna škoda, npr. zastoji v obratovanju podjetij.

 

Zato se zavarovalnica za nevarnost potresa oziroma za presežek škod, ki jih sama ne bi zmogla poravnati, zavaruje pri pozavarovalnicah po vsem svetu, tako da je rizik maksimalno razpršen.

 

Pokritje škod tudi ob rušilnem potresu tako ni vprašljivo.

 

Kako lahko proti potresu zavarujem svoj dom?

Potresno zavarovanje je mogoče skleniti kot razširitev kateregakoli paketa paketnega zavarovanja DOM in velja za stanovanjsko hišo in samostoječo garažo. V zavarovalno kritje je avtomatično vključeno tudi kritje škod na stanovanjskih premičninah.

 

Posebnost potresnega zavarovanja je, da ne krije škode na pomožnih objektih, ki so sicer v sklopu paketa DOM vključeni v polico in zavarovani za temeljne požarne nevarnosti. To velja denimo za nadstreške, vrtne lope, pasje ute, pesjake in druge podobne objekte.

 

Potresno zavarovanje lahko sklenete tudi kot dodatno posamično zavarovanje, če imate že sklenjeno požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjske opreme ali zavarovanje računalnikov. Potresno lahko zavarujete tudi zgolj stanovanjske premičnine, brez kritja za zgradbe.

 

Zavarovanja za primer potresa lahko k svoji zavarovalni polici za dom dodate kadarkoli, ne samo ob obnovi obstoječega zavarovanja.

 

Posebnosti potresnega zavarovanja

Potresnega zavarovanja ne morete skleniti brez odbitne franšize. To pomeni, da zavarovalnica pri škodah, ki presegajo franšizni znesek, plača samo presežek nad tem zneskom.

 

To pa zato, da ob morebitnih množičnih škodah zavarovalnica lahko hitro pomaga tistim, ki so zaradi potresa resno ogroženi in se soočajo z najhujšimi posledicami. Takrat se ne ukvarja z manjšimi zidnimi razpokami, ki bi tudi lahko nastale že pred potresom oziroma niso nujno posledica potresa.

 

Če sklenete potresno zavarovanje kot razširitev paketnega zavarovanja DOM, lahko izbirate med naslednjimi kombinacijami višine franšize:

  • 2000 EUR za zavarovanje nepremičnin, 500 EUR za zavarovanje premičnin,
  • oziroma 4000 EUR za zavarovanje nepremičnin, 1000 EUR za zavarovanje premičnin,
  • ali 6000 EUR za zavarovanje nepremičnin,  1500 EUR za zavarovanje premičnin.

 

Višino franšize lahko izberete sami ob sklenitvi zavarovanja, vpliva pa na višino zavarovalne premije – višja franšiza pomeni nižjo zavarovalno premijo in obratno.

 

Kaj še vpliva na ceno oziroma zavarovalno premijo potresnega zavarovanja?

Zavarovalna vsota

Če sklepate potresno zavarovanje kot dodatno posamično zavarovanje, morate razen franšize določiti tudi zavarovalno vsoto. Ta mora ustrezati:

  • zavarovalni vsoti za zavarovanje temeljnih požarnih nevarnosti,
  • celotni zavarovalni vrednosti zavarovane stvari.

 

Če denimo gradbena vrednost hiše znaša 150.000 EUR, naj tudi zavarovalna vsota ustreza tej vrednosti.

 

Pojasnilo: Zavarovalna vrednost zgradbe pomeni gradbeno vrednost nove zgradbe, ne pa tržne ali katerekoli druge vrednosti. Gre torej za strošek izgradnje nove zgradbe primerljivih karakteristik, kot je zgradba, ki bi bila ob zavarovalnem primeru (nastopu potresa) uničena. A to velja le v primeru sklepanja zavarovanja na novo vrednost.

 

Če se odločite za zavarovanje nepremičnine na dejansko vrednost, pa zavarovalno vrednost zgradbe predstavlja gradbena vrednost nove zgradbe, zmanjšana za amortizacijo.  

 

Pri paketu DOM je zavarovalnica že določila zavarovalno vsoto, ki ustreza večini nepremičnin v Sloveniji. Premija za potresno zavarovanje se tako izračuna na podlagi bruto površine hiše.

 

Višina kritja je pri paketnem zavarovanju DOM navzgor omejena z limitom kritja, ki znaša 356.000 EUR za zavarovanje nepremičnin in 61.100 EUR za zavarovanje premičnin.

 

Kljub temu je priporočljivo, da skupaj z zastopnikom ocenite, ali navedeni limit kritja ustreza zavarovalnim vrednostim vaše nepremičnine in premičnin in ga, če je potrebno, povečate.

 

Potresno izpostavljeno območje

Zavarovalnica je za Slovenijo določila štiri potresne cone glede na potresno izpostavljenost območij. Na podlagi teh potresnih con se določa zavarovalna premija.

 

Namen in starost objekta

Pri sklepanju potresnega zavarovanja zavarovalnica upošteva tudi način gradnje in starost zgradbe (ali je bila zgradba zgrajena pred ali po l. 1965),

 

Primer: Potresna premijska stopnja za večstanovanjski objekt v Ljubljani, grajen po letu 2010, bi bila za tretjino nižja od premijske stopnje za primerljiv objekt, grajen pred letom 1965. 

 

Zavarovati stanovanje v bloku?

Če pri hiši ne bi smelo biti dvomov o smiselnosti sklenitve potresnega zavarovanja, pa ti morda obstajajo v večstanovanjskih objektih. Jih imate tudi vi? Odgovarjamo na pogosto dilemo.

 

Kdo naj sklene potresno zavarovanje: upravitelj ali lastnik stanovanja?

Upravnik običajno uredi zavarovanje celotne zgradbe. Najbolj pogosto je zavarovanje temeljnih požarnih nevarnosti (požar, strela, eksplozija, vihar, toča in druge). Večkrat uredi tudi zavarovanje izliva vode, zavarovanje poplave in strojelomno zavarovanje sestavnih delov objekta (inštalacij, dvigala, peči za centralno ogrevanje) in zavarovanje potresa, če se stanovalci s tem strinjajo.

 

Ne glede na to, kaj je zavaroval upravnik, vam svetujemo, da svoj dom zavarujete tudi individualno in h kritjem dodate potresno zavarovanje.

 

V okviru svoje police imate lahko boljša zavarovalna kritja: npr. celoten objekt je preko upravnika lahko zavarovan na dejansko vrednost, vaše stanovanje pa na novo vrednost, kar pomeni, da se ob škodi ne odbije amortizacija. Lahko da je denimo zavarovalna vsota pri zavarovanju večstanovanjske zgradbe prenizko ocenjena. V tem primeru lahko vi razliko v povračilu škode uveljavljate po svoji individualni polici.

 

Vseeno pa preverite, kaj je sklenil upravnik, kajti če je osnovno požarno zavarovanje celotne večstanovanjske zgradbe sklenjeno pri Zavarovalnici Triglav, lahko sami sklenete samo še razširitev kritja na potres.

 

Če celotna stavba ne bi bila potresno zavarovana, vi pa bi imeli sklenjeno razširitev za potres, potem bi dobili zavarovalnino tudi za škodo svojega deleža skupnih prostorov.

 

Na koncu pa moramo dodati, da v nobenem primeru ne bo prejeta zavarovalnina presegala zavarovalne vrednosti zavarovane stvari.

 

Pa bi znali ob potresu pravilno ukrepati? Preverite v testu.

 

vzdrževanje doma, popravila, nepremičnine, varnost doma, požarna varnost, paketno zavarovanje DOM, zavarovanje premičnin, požarno zavarovanje, potresno zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.