Koliko povrne zavarovalnica za stroške čiščenja?

Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja o stroških čiščenja.

Po nepredvidljivih vremenskih pojavih in drugih nesrečah je treba prizorišče velikokrat najprej očistiti, preden se lahko lotite obnove. Na vsaki zavarovalni polici za zavarovanje doma je zato vključeno tudi kritje stroškov čiščenja . Kaj obsegajo in koliko denarja lahko dobite povrnjenega za strošek čiščenja, pojasnjujemo z odgovori na nekaj najpogostejših vprašanj.

Naj zavarovanje krije strošek čiščenja

Ko boste preverjali svoje trenutno zavarovanje doma ali sklepali novo (preberite nekaj napotkov za izbiro primernega zavarovanja), boste videli, da med kritja sodi tudi strošek nujnega čiščenja kraja škode zaradi uničenja ali poškodbe zavarovanih stvari. 

Kdaj lahko uveljavljate stroške čiščenja, je zapisano v splošnih pogojih , ki so vedno enaki, ne glede na izbrani obseg kritij. Limit kritja, do katerega ste upravičeni, je odvisen od posameznega paketa in zapisan v zavarovalni polici. 

Kaj izraz čiščenje pomeni za zavarovalnico?

Med stroške čiščenja spadajo nujni izdatki za čiščenje kraja škode ter rušenje poškodovanih in neuporabnih delov. Sem šteje tudi strošek čiščenja po požaru in po poplavi , kot je odvoz ogorin, ruševin in naplavin do najbližjega kraja, kjer jih je dovoljeno odlagati.

Je kritje stroškov čiščenja vključeno med osnovna kritja ali moram to zavarovati posebej? 

Stroški čiščenja so vključeni v vsako zavarovanje doma. Vendar pa niso samostojno kritje. To pomeni, da jih zavarovalnica ne izplačuje posebej, temveč vedno v povezavi s škodo, nastalo zaradi zavarovane nevarnosti. Ne morete torej uveljavljati samo povračila stroškov čiščenja, ampak se mora najprej zgoditi dogodek, za katerega je dogovorjeno zavarovalno kritje.

Zakaj je pomembno, za koliko je zavarovana nepremičnina in za koliko oprema?

Ker je pri stroških čiščenja zavarovalna vsota odvisna od izbire paketa pri zavarovanju objekta in opreme. Če ste po paketih izbrali različne zavarovalne vsote, se upošteva višja. 


Pri izplačilu zavarovalnine iz škode zaradi poplave tako veljajo naslednje omejitve:
  • najvišja zavarovalnina za škodo iz poplave na objektu znaša 15.000 evrov, vanjo so vključeni tudi stroški čiščenja;
  • najvišja zavarovalnina za škodo iz poplave na opremi znaša 10.000 evrov, vanjo so vključeni tudi stroški čiščenja;
  • stroški čiščenja za škodo iz poplave na objektu in opremi so kriti največ do 13.400 evrov.


So zavarovalne vsote za stroške čiščenja fiksne? Lahko za čiščenje sklenem zavarovanje z višjo vsoto? 

Zavarovalna vsota za stroške čiščenja ni fiksna. Lahko jo povišate.

Kdo in kako oceni, koliko škode iz naslova čiščenja je nastalo?

Podrobnosti zavarovalnega primera preučujejo zaposleni zavarovalnice iz oddelka škod premoženjskih zavarovanj ob ogledu kraja dogodka ali dokaznega gradiva. 

Kako dokazujem, kakšni so bili stroški čiščenja? 

Stroške čiščenja lahko dokazujete le z računi. Zavarovalnica ne more materialno vrednotiti pomoči prostovoljcev, svojcev ali prijateljev, zato je ne upošteva pri stroških čiščenja.

Ali lahko uveljavljam stroške čiščenja tudi pri drugih dogodkih, ne le poplavah? 

Stroške čiščenja lahko uveljavljate pri vsaki zavarovani nevarnosti. Če imate denimo hišo in opremo zavarovano za vlom in rop ter je po neželenem »obisku« treba očistiti dom, zavarovanje krije tudi ta strošek v okviru kritja. 

Med stroške čiščenja spadajo: čiščenje kraja škode, rušenje poškodovanih in neuporabnih delov ter izdatki za odvoz ogorin, ruševin in naplavin do najbližjega uradnega odlagališča. Če so stvari samo razmetane, se njihovo urejanje ne šteje v stroške čiščenja.


Primer: sklenjen imam Veliki paket zavarovanja doma. V viharju je nastalo za 32.000 evrov škode, čiščenje pa je bilo ocenjeno na 2000 evrov. Koliko mi bo izplačala zavarovalnica?

Vihar je ena izmed temeljnih nevarnosti zavarovanja Dom, za katere je kritje podano do zavarovalne vsote polne vrednosti (do 700.000 evrov za objekt in do 140.000 evrov za opremo). Recimo, da je na objektu nastalo za 32.000 evrov škode. Stroški čiščenja po Velikem paketu so kriti do 13.400 evrov. Zavarovalnica bo izplačala zavarovalnino v znesku 34.000 evrov, torej za škodo na objektu in dodatno še za stroške čiščenja.

Primer: sklenjen imam paket Comfort. Zaradi poplave je nastalo za 80.000 evrov škode, strošek čiščenja pa je ocenjen na 4500 evrov. Koliko mi bo izplačala zavarovalnica?

Recimo, da imate sklenjeno samo zavarovanje opreme. V paketu Comfort je kritje za škodo zaradi poplave podano do zavarovalne vsote polne vrednosti (do 140.000 evrov za opremo). Stroški čiščenja po paketu Comfort so kriti do 3280 evrov. Zavarovalnica krije stroške čiščenja do zneska, ki je naveden v zavarovalni polici, v danem primeru je to do 3280 evrov. Zavarovalnica bo tako izplačala zavarovalnino v znesku 80.000 evrov za škodo na opremi in 3280 evrov za kritje dela stroškov čiščenja, skupaj torej 83.280 evrov.

Primer: sklenjen imam Mali paket. V moj dom so vlomili in mi ob tem stanovanje še razmetali. Ocenjujem, da je potrebno čiščenje v višini 500 evrov. Ali mi bo zavarovalnica povrnila ta strošek?

Zavarovalnica ne povrne stroškov čiščenja, če so stvari samo razmetane. Če pa so vlomilci na primer tudi uničili kak kos pohištva in ga je treba odpeljati v zbirni center za ravnanje z odpadki, je ta izdatek krit s stroški čiščenja do višine kritja.

Vselej je dobro vedeti, kako je zavarovan dom. Preverite svoje zavarovanje ali sklenite novo na spletni strani Zavarovanje doma. Če ugotovite, da potrebujete več kritja, se lahko o njegovem povišanju vedno pozanimate pri zastopniku.
dom, zavarovanje doma, vzdrževanje doma, varnost doma, prijava škode, škodni primer
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.