Zastopnik pojasnjuje: 5 stvari, ki jih morate vedeti o paketu DOM

Pojasnjujemo ključne pojme paketnega zavarovanja DOM

»Kaj pomeni limit kritja 356.000 evrov pri zavarovanju DOM, kako se obračuna premija, zakaj ne morem zavarovati stare hiše na novo vrednost…«. To so samo nekatera izmed vprašanj, na katera ob sklepanju zavarovalne police odgovarja zastopnik.

Antona Sokliča, ki je kot zastopnik delal več kot 26 let, sedaj pa vodi skupino zastopnikov, smo prosili, da na podlagi svojih izkušenj in znanja izpostavi najbolj ključne stvari, ki jih morate vedeti, preden sklenete zavarovanje DOM.

 

1. Limit kritja in višina premije

Opažam, da so ljudje pogosto zmotno prepričani, da limit kritja v višini 356.000 evrov avtomatično pomeni tudi znesek, ki ga bodo dobili izplačanega v primeru škode.

 

Limit kritja pri paketu DOM pomeni zgornjo mejo, do katere bo zavarovalnica izplačala škodo. V vsakem primeru pa bo zavarovalnica ovrednotila dejansko škodo na objektu in vam izplačala zavarovalnino, ki vam bo omogočila, da nastalo škodo odpravite, največ do višine limita kritja.

 

V nobenem primeru ne morete prejeti več, kot ste utrpeli škode - gre za načelo prepovedi obogatitve, eno izmed temeljnih načel zavarovanja.

 

»Zakaj moram potem plačati premijo, kot da mi bo zavarovalnica izplačala 356.000 evrov, izplača pa mi samo dejansko škodo?« je naslednje vprašanje, ki mi ga stranke pogosto postavijo.

 

Limit kritja je posebnost paketa DOM, ki ga ne smete zamenjevati z zavarovalno vrednostjo (zavarovalno vsoto) predmeta zavarovanja. Ta se sicer uporablja pri posamičnih požarnih zavarovanjih. Zavarovalnica je paketu že določila zavarovalno vsoto, ki je ustrezna za večino nepremičnin v Sloveniji, in jo preračunala na kvadratni meter površine. Cena zavarovanja oziroma premija se torej pri tem paketu obračuna na podlagi površine hiše – večja kot je hiša, višjo premijo plačate.

 

Ravno to pa je tudi prednost paketa. Ob sklepanju vam ni potrebno opredeljevati temeljne zavarovalne vsote, ampak zadošča površina hiše. Sklepanje je enostavnejše in hitrejše, saj je površino hiše lažje natančno oceniti, kot ovrednotiti njeno vrednost.

 

2. Nova vrednost ali dejanska vrednost?

Paketno zavarovanje doma je sklenjeno na novo vrednost, kar pomeni, da vam v primeru uničenja stvari, ki ste jo zavarovali, zavarovalnica povrne znesek, ki je enak novi vrednosti te stvari. Pri zavarovanju na dejansko vrednost, ki pri paketu DOM med drugim velja za zavarovanje stvari v pomožnih prostorih, pa zavarovalnica pri obračunu škode upošteva tudi zastarelost oziroma amortizacijo. Ta je odvisna od vrste in pričakovane življenjske dobe predmeta. Na novo vrednost je načeloma mogoče zavarovati stvari, ki so ob sklenitvi zavarovanja izgubile manj kot 40 % vrednosti. Zato je ključnega pomena pogovor s stranko, da ugotovimo dejansko stanje predmetov, ki jih želi zavarovati in ocenimo, katero zavarovanje bi bilo za to najbolj primerno.

 

Vas zanima več? Preberite v tem članku.

 

3. Absolutna ali kombinirana franšiza

Opažam, da veliko ljudi ob sklepanju zavarovanja ni pozornih na odbitno franšizo, čeprav je ta prisotna pri paketnih zavarovanjih DOM in je pri določenih nevarnostih absolutna, pri drugih pa kombinirana (delno v fiksnem delu in delno v odstotkih).

 

Franšiza pomeni, da morate ob škodi določen znesek za popravilo prispevati sami.

 

Primer absolutne franšize: Pri škodi zaradi izliva vode na zgradbah in meteorne vode ste soudeleženi z odbitno franšizo v višini 100 evrov, če ni drugače dogovorjeno. Če je v vašem domu nastala škoda, priznana s strani zavarovalnice in je ocenjena na 200 evrov, to pomeni, da vi plačate 100 evrov, ostalo pa krije zavarovalnica.

 

Primer kombinirane franšize: Pri zavarovanju odgovornosti lahko znaša franšiza 10 % od zneska škode, vendar ne manj kot 100 evrov in ne več kot 500 evrov. Če je škoda ocenjena na 6000 evrov, odbitna franšiza znaša 10 % od odškodnine, kar v tem primeru pomeni 600 evrov. Vendar, ker je maksimalna franšiza 500 evrov, bo zavarovalnica poravnala 5500 evrov, zavarovanec pa krije razliko v višini 500 evrov.

 

Vrsta in višina franšize sta navedeni v splošnih pogojih zavarovanja, lahko pa sta zapisani tudi na zavarovalni polici. Bolj natančno o franšizi lahko preberete v naslednjem članku.

 

4. Kaj krije zavarovanje odgovornosti?

Stranke, s katerimi se srečujem, se zavedajo, da je lahko škoda, ki jo nekomu povzročijo, velika, plačilo odškodnine pa lahko presega vrednost njihovega celotnega premoženja. Zato je zavarovanje odgovornosti zelo pomembno in predstavlja del police DOM.

 

Najpogostejše vprašanje pri tej tematiki je: ali je krita škoda, ki jo povzroči pes zavarovanca človeku ali drugemu psu? Odgovor je: Da. Morate pa poznati naslednjo podrobnost. Pri zavarovanju odgovornosti se v zavarovalni pogodbi poleg zavarovalnice in zavarovanca pojavlja tudi tretja oseba – oškodovanec, ki želi prejeti odškodnino za škodo, ki mu je bila povzročena. Toda za osebe, ki pridejo k vam na obisk, in vedo, da imate doma psa ter so zato lahko izpostavljene nevarnosti, veljajo omejitve pri zavarovalnem kritju. Te osebe so opredeljene kot gosti. Višina kritja je sicer odvisna od vrste paketa, ki ga izberete. Dogovorjena zavarovalna vsota za paket B je recimo 25.000 evrov za tretje osebe in 650 evrov za goste.

 

5. Pomembnost točnih podatkov

Prednost obiska in sklepanja zavarovanja prek zastopnika je ravno v tem, da lahko vidim predmet zavarovanja in strankam potem lažje priporočim ustrezno zaščito. Seveda pa ne vidim in ne vem vsega, zato je pri odločanju za najboljšo zavarovalno zaščito ključno, da mi stranka poda čim bolj natančne podatke - recimo točno leto gradnje objekta. Prav tako naj navede, če so v domu kakšne posebnosti, kot so predmeti višje vrednosti ali umetnine, ali pa če so v pomožnih prostorih, kot je klet, morda stvari, ki presegajo zavarovalno vsoto 2.000 evrov itd.

 

Hkrati pa je obisk tudi odlična priložnost, da zastopnika vprašate vse, kar vas zanima in preverite, ali so res vse nevarnosti, ki vas in vaš dom lahko ogrožajo, vključene v zavarovalno polico. Kajti če imate drugačne potrebe, bosta skupaj lahko ugotovila, kaj je za vas bolj ustrezno: posamično zavarovanje ali zavarovanje DOM.

 

Želim poudariti še pomembnost zavarovalnih pogojev. Zavedam se, da so precej zajetni, a natančno opredeljujejo tako obveznosti zavarovalnice kot  stranke. Tudi če le podaljšujete zavarovalno polico, prosite zastopnika, da še enkrat pregledata zavarovalne pogoje. Ti so namreč sestavni del vsake zavarovalne pogodbe in s podpisom police potrdite, da ste pogoje prejeli in ste z njimi seznanjeni.

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

%
Dodajte zavarovanje doma v Triglav komplet in pridobite 3 % dodatnega popusta.

Zanima me več
nepremičnine, sklepanje zavarovanj, varnost doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.