Zastopnik pojasnjuje: 5 stvari, ki jih morate vedeti o zavarovanju doma

Pojasnjujemo ključne pojme pri zavarovanju doma

»Kaj pomeni limit kritja pri zavarovanju doma, kako se obračuna premija, zakaj ne morem zavarovati stare hiše na novo vrednost …«. To so samo nekatera izmed vprašanj, na katera ob sklepanju zavarovalne police odgovarja zastopnik.

Zastopnik na podlagi svojih izkušenj in znanja izpostavlja najbolj ključne stvari, ki jih morate vedeti, preden sklenete zavarovanje doma.

 

1. Limit kritja in višina premije

Opažam, da so ljudje pogosto zmotno prepričani, da limit kritja avtomatično pomeni tudi znesek, ki ga bodo dobili izplačanega v primeru škode.

 

Limit kritja (zavarovalna vsota) pri zavarovanju doma pomeni zgornjo mejo, do katere bo zavarovalnica izplačala škodo. V vsakem primeru pa bo zavarovalnica ovrednotila dejansko škodo na objektu in vam izplačala zavarovalnino, ki vam bo omogočila, da nastalo škodo odpravite, največ do višine limita kritja.

 

V nobenem primeru ne morete prejeti več, kot ste utrpeli škode - gre za načelo prepovedi obogatitve, eno izmed temeljnih načel zavarovanja.

 

»Zakaj moram potem plačati premijo, kot da mi bo zavarovalnica izplačala znesek v višini limita kritja, izplača pa mi samo dejansko škodo?« je naslednje vprašanje, ki mi ga stranke pogosto postavijo.

 

Limit kritja (zavarovalna vsota) je posebnost zavarovanja doma, ki ga ne smete zamenjevati z zavarovalno vrednostjo predmeta zavarovanja. Zavarovalnica je pri zavarovanju doma že določila zavarovalno vsoto, ki je ustrezna za večino nepremičnin v Sloveniji, in jo preračunala na kvadratni meter površine. Cena zavarovanja oziroma premija se torej pri tem zavarovanju obračuna na podlagi površine hiše – večja kot je hiša, višjo premijo plačate.

 

Ravno to pa je tudi prednost našega zavarovanja za dom. Ob sklepanju vam ni potrebno opredeljevati temeljne zavarovalne vsote, ampak zadošča površina hiše. Sklepanje je enostavnejše in hitrejše, saj je površino hiše lažje natančno oceniti, kot ovrednotiti njeno vrednost.

 

Omenjena prednost našega zavarovanja za dom pride še posebej do izraza ob današnjem trendu rasti cen v gradbenem sektorju, kjer se je le v prvi polovici leta 2021 gradnja podražila za vsaj 10 % in več. Zaradi načina zavarovanja naše zavarovanje tudi po podražitvah strankam še vedno nudi ustrezno jamstvo. V nasprotju pa obstaja pri določanju vrednosti objekta na »klasičen način« z zapisano zavarovalno vsoto na polico, ki je enaka gradbeni vrednosti, velika verjetnost, da so ti objekti zelo hitro podzavarovani.

 

Zavarovanje doma lahko hitro in enostavno sklenete tudi preko spleta, kjer lahko izbirate med tremi vnaprej pripravljenimi paketi z različnim naborom kritij.

 

 

2. Nova vrednost ali dejanska vrednost?

Zavarovanje doma lahko sklenete na novo ali pa na dejansko vrednost. Če zavarovanje sklenete na novo vrednost vam v primeru uničenja stvari, ki ste jo zavarovali, zavarovalnica povrne znesek, ki je enak novi vrednosti te stvari. Pri zavarovanju na dejansko vrednost pa zavarovalnica pri obračunu škode upošteva tudi zastarelost oziroma amortizacijo. Ta je odvisna od vrste in pričakovane življenjske dobe predmeta. Na novo vrednost je načeloma mogoče zavarovati stvari, ki so ob sklenitvi zavarovanja izgubile manj kot 40 % vrednosti. Zato je ključnega pomena pogovor s stranko, da ugotovimo dejansko stanje predmetov, ki jih želi zavarovati in ocenimo, katero zavarovanje bi bilo za to najbolj primerno.

 

Zavarovanje doma vam omogoča, da lahko tako objekt kot stanovanjsko opremo sklenete na novo ali dejansko vrednost. Lahko pa zavarujete objekt na novo vrednost, opremo pa na dejansko ali obratno.

 

V primeru sklenitve zavarovanja na novo vrednost ob škodi zavarovancu vedno izplačamo novo vrednost predmeta ali zgradbe.

 

Ob tem ne ugotavljamo stopnje amortiziranosti posameznega poškodovanega dela zgradbe ali predmeta, kot to sicer počnejo druge zavarovalnice.

 

Vas zanima več? Preberite v tem članku.

 

3. Soudeležba pri škodi

Opažam, da veliko ljudi ob sklepanju zavarovanja ni pozornih na soudeležbo ob škodi, čeprav je ta prisotna pri zavarovanju doma.

 

Soudeležba pri škodi pomeni, da morate ob škodi določen znesek za popravilo prispevati sami.

 

Pri sklenitvi zavarovanja za dom veljajo sledeče soudeležbe ob škodi:

 

Nevarnost Objekt Oprema Možnost odkupa
Izliv vode 150 EUR 150 EUR DA
Tatvina in objestna dejanja 150 EUR 150 EUR DA
Iztek tekočine ali plina (lekaža) 150 EUR 150 EUR DA
Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti 150 EUR 150 EUR DA
Strojelom inštalacij 150 EUR - DA
Strojelom stacionarnih naprav - 150 EUR DA
Strojelom prenosnih naprav - 150 EUR NE
Zavarovanje za najemodajalce 150 EUR 150 EUR DA
Zavarovanje sončnih elektrarn 150 EUR 150 EUR DA
Potres 2.400 EUR 600 EUR NE

 

Skoraj za vse nevarnosti je soudeležbo možno tudi odkupiti.

 

Če boste popravilo škode prepustili pogodbenemu izvajalcu Zavarovalnice Triglav, ne boste soudeleženi ob škodi, in sicer pri:

 

  • pri delnih škodah pri strojelomu stacionarnih in prenosnih naprav (pri popolnih škodah oz. totalkah se soudeležba, če je dogovorjena na polici, vedno upošteva),
  • razbitju stekla (v primeru sklenitve zavarovanja s soudeležbo pri škodi v višini 150 EUR, ki velja za vse nevarnosti, za katere sta zavarovana objekt in oprema).

 

Vrsta in višina soudeležbe sta navedeni na zavarovalni polici. Če se pri vsaki zavarovani nevarnosti odločite za soudeležbo v višini 150 EUR, boste pri sklepanju deležni popusta. Več informacij o soudeležbi lahko preberete v naslednjem članku.

 

4. Odgovornost iz hišne in zemjiške posesti

Stranke, s katerimi se srečujem, se zavedajo, da je lahko škoda, ki jo nekomu povzročijo, velika, plačilo odškodnine pa lahko presega vrednost njihovega celotnega premoženja. Zato je del zavarovanja doma tudi odgovornost iz hišne in zemljiške posesti.

 

Ta vključuje odgovornost zavarovanca kot lastnika, uporabnika ali najemnika stanovanjskega objekta, ostalih objektov ter pripadajočih zemljišč in stanovanjske opreme. Kritje velja za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima lahko za posledico telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe ter uničenje ali poškodovanje stvari.

 

V kritje za odgovornost iz hišne in zemljiške posesti je vključeno tudi jamstvo za škode zaradi nenadnega onesnaženja.

 

Če zavarujete objekt in opremo za različne nevarnosti, velja zavarovalno jamstvo do višjega kritja izmed obeh.

 

Poleg odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti pa lahko v sklopu zavarovanja osebne zaščite sklenete tudi zavarovanje odgovornosti zasebnika. 

 

5. Pomembnost točnih podatkov

Prednost obiska in sklepanja zavarovanja prek zastopnika je ravno v tem, da lahko vidim predmet zavarovanja in strankam potem lažje priporočim ustrezno zavarovanje. Seveda pa ne vidim in ne vem vsega, zato je pri odločanju za najboljšo zavarovalno zaščito ključno, da mi stranka poda čim bolj natančne podatke - recimo točno leto gradnje objekta. Prav tako naj navede, če so v domu kakšne posebnosti, kot so predmeti višje vrednosti ali umetnine, ki so vedno zavarovanje na dejansko vrednost.

 

Hkrati pa je obisk tudi odlična priložnost, da zastopnika vprašate vse, kar vas zanima in preverite, ali so res vse nevarnosti, ki vas in vaš dom lahko ogrožajo, vključene v zavarovalno polico. Kajti če imate drugačne potrebe, bosta skupaj lahko ugotovila, kaj je za vas bolj ustrezno in zavarovanje popolnoma prilagodite svojim željam.

 

Želim poudariti še pomembnost zavarovalnih pogojev, ki natančno opredeljujejo tako obveznosti zavarovalnice kot stranke. Tudi če le podaljšujete zavarovalno polico, prosite zastopnika, da še enkrat pregledata zavarovalne pogoje. Ti so namreč sestavni del vsake zavarovalne pogodbe in s podpisom police potrdite, da ste pogoje prejeli in ste z njimi seznanjeni.
nepremičnine, sklepanje zavarovanj, varnost doma, zavarovanje doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.