Nezgodno zavarovanje mladih: Kako ga izbrati?

Največ pozornosti namenite nadomestilu za trajno invalidnost.

»Ali otrok zares potrebuje nezgodno zavarovanje? Ga potrebujejo mladi?« je vprašanje, ki si ga ob začetku šolskega leta postavljajo številni starši. Tudi če se zanj odločite samo iz razloga »raje plačam teh nekaj deset evrov, kot da se mu kaj zgodi«, izberite zavarovanje, ki vam bo v primeru nezgode zagotovilo ustrezna kritja. Zveza potrošnikov Slovenije priporoča, da največjo pozornost namenite trajni invalidnosti. Kaj točno to pomeni preverite v nadaljevanju.

Težje poškodbe pustijo trajno obliko invalidnosti

Naj vas ne zmede, ko pri pregledu ponudbe naših nezgodnih zavarovanj otrok in mladine ne boste našli kritja trajne invalidnosti. Pri nas je namesto tega kritje trajnih posledic težjih poškodb.

 

Marsikdo si pod izrazom težje poškodbe predstavlja zgolj posledice najhujših poškodb, zaradi katerih oseba lahko izgubi delovno sposobnost in postane trajno odvisna od pomoči drugih. A nadomestilo za težje poškodbe se izplačuje za vse poškodbe, ki pustijo trajne posledice.

 

Za takšne poškodbe zavarovalnica določa obseg izplačila, ki je razviden iz tabele težjih poškodb, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev.

 

Če na primer zavarovalna vsota za težje poškodbe znaša 45.000 EUR, bo zavarovalnica denimo za primer poškodbe vranice izplačala 20 %, to je 9.000 EUR.

 

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba ali diagnoza in ni potrebno čakati, da se zdravljenje zaključi.

 

4% otroških nezgod se po naših podatkih konča s trajnimi posledicami, razkrivamo v infografiki.

 

O izplačilu za težje poškodbe

Vrednost nezgodnega zavarovanja se najbolj izkaže v primerih, kadar se morate soočiti s hudimi posledicami nezgode otroka. Dodatni stroški, ki jih lahko povzroči takšna nezgoda, so nepredvidljivi in lahko močno obremenijo družinski proračun. Takrat ni pomembna samo visoka zavarovalna vsota za težje poškodbe, pač pa tudi višina progresivnega izplačila.

 

Zavarovalnica  Triglav v okviru akcijske ponudbe nezgodnih zavarovanj za otroke in mlade za vsako poškodbo, ki ima za posledico več kot 50-odstotno invalidnost, izplača 2-kratnik nadomestila za težje poškodbe. Tako bi npr. zavarovalnica za primer, ki bi zapustil posledice v višini 80 %, izplačala 160 % zavarovalne vsote za težje poškodbe.

 

Kako zavarovalnica ugotavlja, ali je poškodba res posledica nezgode? Preverite v članku.

 

Kritje za najpogostejše poškodbe

Paketi vključujejo tudi kritje za nekatere najpogostejše poškodbe, kamor sodijo zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe. To pomeni, da zavarovalnica izplača zavarovalnino tudi za zlome in ostale poškodbe, ki večinoma ne zapuščajo trajnih posledic. Višina zavarovalnine se določi po tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb. V primeru, da je zlom ali izpah operativno oskrbljen, se nadomestilo podvoji oz. če je ruptura operativno oskrbljena, se nadomestilo zviša za 30 %. Tako bi npr. za zlom diafize podlahtnice (ulne), ki predstavlja pri otrocih eno najpogostejših poškodb, izplačala 15 % zavarovalne vsote, ki velja za zlome in izpahe. Ob predpostavki, da je zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe 2.500 EUR, bi bila višina nadomestila 375 EUR. Če bi bil zlom operativno oskrbljen, bi nadomestilo znašalo 750 EUR.

 

Kaj pa dnevno nadomestilo?

V preteklosti smo dnevno nadomestilo izplačali za čas, ko je bil otrok nesposoben za opravljanje svojega rednega dela – to je obiskovanje šole. Poleg tega se je dnevno nadomestilo izplačalo za čas, ko je bil otrok prisoten v šoli z imobilizacijo (mavec, longeta, šivi).

 

Nezgodno zavarovanje mladih ne vključuje dnevnega nadomestila v takšni obliki. Izplačamo ga za vse tiste poškodbe, ki so določene v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb. Višina nadomestila že predvideva okvirni obseg odsotnosti od pouka glede na zahtevnost poškodbe.

 

Če pojasnimo na primeru zloma roke: V preteklosti bi otrok, ki je bil oskrbljen z mavcem ali longeto, za primer zloma roke prejel dnevno nadomestilo za vsak dan odsotnosti od pouka oziroma imobilizacije roke. Sedaj bi pri nezgodnem zavarovanju mladih za primer zloma podlahtnice dobil izplačano 15% zavarovalne vsote za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe. Pri paketu C, kjer ta zavarovalna vsota znaša 2.200 EUR, bi izplačilo tako znašalo 330 EUR. Pri paketu A, kjer zavarovalna vsota za tovrstne poškodbe znaša 1.100 EUR, bi izplačali 165 EUR. Če bi bila v času zdravljenja potrebna še operacija, bi zavarovalnica izplačilo povečala še za 100%. Torej v primeru paketa C za dodatnih 330 EUR.

 

Kako torej izbrati?

Paketne ponudbe akcijskih nezgodnih zavarovanj za mlade običajno ne omogočajo poljubne izbire zavarovalnih kritij in prilagajanja višine zavarovalnih vsot. Takšne prilagoditve so mogoče pri individualnih zavarovanjih, kjer se premija računa za vsak primer posebej. Pri akcijskih nezgodnih zavarovanjih otrok in mladih pa zavarovalnice oblikujejo pakete, ki so prilagojeni najpogostejšim tveganjem in omogočajo enostavno in hitro sklepanje. Tako se lahko odločate zgolj med posameznimi paketi in primerjate ponudbo različnih zavarovalnic.

 

Naši sodelavci, ki spremljajo ponudbo na področju nezgodnih zavarovanj,  predlagajo, da zavarovanje izberete po naslednjih korakih:

 

  1. Izberite želeno višino zavarovalne vsote za težje poškodbe. Seveda pri tem upoštevajte tudi premijo, ki ste jo pripravljeni plačati, a vendarle premislite, kakšen znesek bi vam v primeru hudih posledic sploh predstavljal pomoč.

  2. Preverite višino in način izplačila. Predvsem se prepričajte, pri kateri stopnji invalidnosti zavarovalnica prične dejansko izplačevati progresijo in kako visoka je.

  3. Primerjajte višine dodatnih kritij. Ko ste izbrali zavarovalno vsoto za težje poškodbe, ki glede na premijo zagotavlja najboljše kritje, primerjajte še višine ostalih kritij, ki so vključena v posameznem paketu, kot so zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe ter nezgodna smrt pri zavarovanju mladih, ki so že dopolnili 14. leto starosti.

  4. Upoštevajte dodatne ugodnosti. Zavarovalnice v pakete vključujejo dodatne ugodnosti in kritja. 

Pri Zavarovalnici Triglav je to na primer paket ŠPORT, ki vključuje 100-odstotno kritje za nezgode, ki se otroku, lahko pripetijo pri športu, tudi če se z njim aktivno ukvarja in je član športnega kluba.

 

Nezgodno zavarovanje za otroke in mlade lahko le z nekaj kliki sklenete tudi po spletu.

 

Kaj pa popusti?

Zagotovo je pomemben dejavnik pri odločitvi za zavarovanje tudi cena in ne nazadnje zvestoba določeni zavarovalnici, sploh če ste imeli z njo dobro izkušnjo. Oboje smo upoštevali pri paketu nezgodnega zavarovanja Nezgoda komplet, ki omogoča nadstandardna kritja in uvrstitev zavarovanja v Triglav komplet.

 

Triglav komplet je bonitetni program, ki nagrajuje vašo zvestobo. Za več informacij o Triglav kompletu lahko vprašate svojega zastopnika, ali obiščete spletno stran.

 

Ob upoštevanem popustu se premija tako lahko precej približa premiji za zavarovanje v paketu D, zavarovalna vsota pa je bistveno višja. Primerjava različnih ponudb se torej splača.

 

Ne veste, kakšen je vaš popust na zavarovanja, ki jih imate vključena v Triglav komplet? Podatek lahko preverite na vsakem računu za sklenjeno zavarovanje, pri katerem ste izkoristili ta popust, recimo zavarovanje avta ali stanovanja. Lahko pa ga dobite tudi, če pokličete na brezplačno številko 080 555 555.

 

Velikim družinam dodatno priznamo 20 % popusta, če hkrati sklenejo zavarovanje za tri ali več otrok.

družina, otroci, preventiva, nezgodno zavarovanje otrok in mladih
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.