Zavarovani na študij ali prakso v tujino

Pomagajte svojemu otroku izbrati prava zavarovanja.

Z otrokom se veselite ob novici, da je sprejet na želeni študij ali prakso v tujini. To je pomemben korak v njegovem in tudi vašem življenju. A zagotovo razmišljate tudi, kaj vse to pomeni. Najbrž vas skrbi nepredvidljiva prihodnost v kraju, v katerem se vaš otrok nima na koga zanesti. Prava popotnica bo ustrezno zavarovanje. Preverili smo, kaj naj vaš študent zavaruje med svojim bivanjem v tujini.

Urejeno zdravstveno zavarovanje

Po začetnem navdušenju vašega študenta čaka priprava številne dokumentacije. Tudi ureditev ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Kakšne možnosti ima, bo odvisno od države, v katero se odpravlja, pa tudi od tega, ali bo študiral ali gre na prakso:

 

  1. Če bo vaš otrok v državi gostiteljici zaposlen z običajno pogodbo o zaposlitvi, potem se mora vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja te države.
  2. Če bo študiral, ima na podlagi potrdila o šolanju urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. S tem lahko zaprosi za brezplačno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

 

S to kartico je vaš otrok v času študija v drugi državi članici EU, EGP, Švici, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ali Srbiji upravičen do zdravstvenih storitev.

 

A tovrstna kartica krije le nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe. Obenem je možno, da bo določene storitve moral tudi doplačati.

 

Za druge države, kot so denimo Združene države Amerike, velja, da bo moral vaš študent zdravstvene storitve v celoti poravnati sam. Po vrnitvi domov lahko zaprosi za povračilo stroškov na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ta stroške na osnovi dokumentacije v upravičenih primerih povrne, vendar le v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji.

 

Študent naj na ZZZS preveri, ali bo zdravstveno zavarovanje veljalo ves čas bivanja v tujini. ZZZS lahko namreč krije stroške zdravljenja v drugi državi samo za določen čas. To pogosto velja za študente, ki so stari več kot 28 ali 30 let in delavce, ki se odpravljajo na usposabljanje v tujino.

 

Ker se zahteve po zavarovanju razlikujejo od države do države, ki niso del Evropske unije, bo najbolje, če se študent o tem natančno pozanima v mednarodni pisarni univerze, ki jo bo obiskoval.

 

Sklenite dodatno zdravstveno zavarovanje

Prav zaradi številnih zapletov, ki jih omenjamo zgoraj, priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanje za dijake in študente za čas študija v tujini.

 

To zavarovanje je namenjeno študentom in dijakom, ki študirajo v tujini ali opravljajo prakse v sklopu študija. Zavarovanje je možno skleniti za obdobje od 90 dni do enega leta. Za sklenitev zavarovanja mora študent poleg osnovnih podatkov predložiti tudi potrdilo o vpisu, ki ga je izdala tuja univerza, fakulteta ali šola.

 

Zavarovanje krije stroške nujnega zdravljenja in stroške prevoza zaradi bolezni ali nezgode, ki se zgodi v tujini. Nudi tudi 24-urno brezplačno pomoč oziroma asistenco ter finančno varnost v okviru dogovorjene zavarovalne vsote.

 

Preverite razlike med turističnim zavarovanjem in zdravstvenim zavarovanjem na potovanjih v tujini z asistenco.

 

Pri sklepanju takega zavarovanja lahko izbirate med štirimi zavarovalnimi programi, ki se med seboj razlikujejo po višini zavarovalnega kritja. Urediti ga morate preden vaš otrok prestopi slovensko mejo. To lahko storite na poslovnih mestih Zavarovalnice Triglav ali na pooblaščenih turističnih agencijah.

 

Če želite zdravstveno zavarovanje za tujino skleniti prek spleta, poskrbite za to najpozneje na dan pred odhodom študenta v tujino.

 

Zavarovanje odgovornosti zasebnika

Zdravje pa ni edina stvar, za katero se je dobro zavarovati. Smiselno je, da vaš študent sklene tudi zavarovanje svoje odgovornosti kot zasebnika, in sicer z zavarovalnim kritjem v državi, v kateri bo študiral.

 

Tovrstno zavarovanje bo krilo odgovornost vašega otroka, če denimo nekoga ali nekaj poškoduje, vendar ne med opravljanjem poklica ali med posebno nevarnimi opravili. Vključena pa je tudi njegova odgovornost kot imetnika (če je lastnik ali najemnik) stanovanja, kot imetnika in uporabnika kolesa brez motorja ali kot športnika (če ne gre za letala, motorna vozila, vodna motorna vozila, borilne športe in lov).

 

Zavarovanje krije v istem obsegu tudi odgovornost zavarovančevega zakonca in njegovih otrok, če živijo te osebe z njim v isti domači skupnosti.

 

Zavarovanje odgovornosti pri praksi

Študent lahko zavaruje tudi odgovornost pri opravljanju strokovne prakse v okviru svojega izobraževanja. Priporočamo, da študent to zavarovanje uredi prek svoje izobraževalne ustanove, v okviru katere bo opravljal prakso. Vsekakor naj preveri, če ima izobraževalna ustanova tovrstno odgovornost zavarovano tudi zanj.

 

Zavarovanje vrednejših predmetov

Za zavarovanje vrednejših tehničnih predmetov, kot so npr. kamere, mobilni telefoni in računalniki, ki jih bo vaš študent verjetno imel s seboj, svetujemo sklenitev strojelomnega zavarovanja. Zavarovanje je možno skleniti z razširitvami zavarovalnega kritja na požarne in vlomske nevarnosti oz. nevarnost ropa ter na nevarnost prometne nesreče. Posebej morate dogovoriti zavarovalno kritje za državo, kjer bo zavarovanec študiral.

 

Pred vami in vašim študentom je pestro obdobje priprav na odhod v tujino. Da bo slovo lažje in skrbi manj, si vzemite čas in uredite vse potrebno, da bo študij ali praksa v tujini lepa izkušnja.  

družina, otroci, prosti čas, preventiva, aktivno življenje, zdravje, turistično zavarovanje, zavarovanje odgovornosti
Preberite tudi