Zavarovanje mačk: vse, kar morate vedeti

Kljub znanemu reku, da imajo mačke več življenj, imajo le eno, ki ga je dobro čim bolje zavarovati.

Z zavarovanjem mačk se lahko izognete visokim stroškom, ki nastanejo v primeru nepredvidljivih poškodb in mačjih bolezni. Prav pa vam lahko pride še v številnih drugih primerih. Pojasnjujemo, v katerih.

Je možno zavarovati le pasemske (rodovniške) mačke ali tudi mešanke? Ali pasma mačke vpliva na ceno zavarovanja?

Zavarujete lahko vse mačke, z rodovnikom ali brez rodovnika in tudi mešanke. Cena zavarovanja se pri tem ne spreminja, ne glede na to, ali je mačka pasemska ali ne oz. ne.glede na različne pasme mačk. Cena zavarovanja se razlikuje le pri kritju za primer pogina, kjer se upošteva vrednost mačke.

 

Mačka mora biti ob sklenitvi zavarovanja zdrava, stara vsaj 2 meseca in ne več kot 7 let, zaščitena oz. cepljena proti kužnim boleznim in čipirana.

 

Za kaj najpogosteje lastniki mačk uveljavljajo zavarovanje mačk? Koliko okvirno namenijo veterinarski oskrbi v enem letu?

Pri mačkah tako kot pri psih lastniki največkrat uveljavljajo zavarovanje stroškov zdravljenja zaradi mačjih bolezni ali poškodb. Višina stroškov zdravljenja se sicer lahko zelo razlikuje in je odvisna predvsem od vzrokov (bolezni, poškodb …) za obisk veterinarja in tudi od trajanja ter same zahtevnosti zdravljenja.

 

Povprečni letni stroški, ki jih imajo lastniki mačk, pa sicer znašajo med 150 in 300 evri.

 

Stroški lahko hitro narastejo, še posebej, če mačka zboli ali se poškoduje in potrebuje operacijo, dopolnilno ali alternativno zdravljenje ali pa morda slikovno diagnostiko.

 

Kakšna je letna oz. mesečna premija za osnovno oziroma temeljno zavarovanje za mačke in kaj vključuje?

Osnovno zavarovanje je zavarovanje stroškov zdravljenja. To krije diagnostiko ter zdravljenje živali zaradi bolezni ali nezgode. Izbirate lahko med tremi paketi z različnim naborom zavarovalnih kritij, ki vam omogočajo, da zavarovanje res prilagodite svoji mački. 

 

Kritje stroškov zdravljenja je vseživljenjsko, kar pomeni, da ni zgornje omejitve starosti mačke

 

Kritja paketov zavarovanja stroškov zdravljenja:

  • Mali paket: krije stroške osnovnih pregledov, diagnostike in splošnih posegov, zdravil in izdaje receptov ter zdravljenje porodnih komplikacij.
  • Veliki paket: poleg zgoraj omenjenih kritij, vključuje še slikovno diagnostiko (RTG, ultrazvok, CT, magnetna resonanca), zdravljenje in operacije iz naslova ortopedije ter diagnostiko in zdravljenje tumorjev. 
  • Paket Comfort: krije dodatno še zdravljenje z matičnimi celicami, regenerativno zdravljenje gibal, dopolnila in alternativna zdravljenja, kot so fizioterapija in rehabilitacija, kiropraktika, akupunktura, bioresonanca ipd., ter pridobitev drugega strokovnega mnenja. 


Poleg zavarovanja stroškov zdravljenja lahko izbirate še med dodatnimi zavarovanji in tako še bolje poskrbite za varnost v primeru nepredvidenih dogodkov: asistenco za živali, odgovornost lastnika živali, zavarovanje stroškov nastanitve zaradi hospitalizacije lastnika, stroške iskanja izgubljene živali, zavarovanje za čas bivanja v tujini, zavarovanje med prevozom, zavarovanje za primer pogina ter zavarovanje stroškov pokopa živali.

 

Za več informacij, koliko bi glede na izbrana kritja in dodatna zavarovanja znašala cena zavarovanja za vašo mačko, naredite spletni informativni izračun.

 

Ali zavarovanje mačk krije tudi stroške kastracije oz. sterilizacije mačke?

Zavarovanje mačk krije tudi stroške kastracije oz. sterilizacije mačke, a le, če sta omenjena posega nujna zaradi posledic nezgode ali bolezni in je zaradi teh stanj neposredno ogroženo življenje mačke.

 

Kakšen je delež, ki ga moram pri koriščenju zavarovanja plačati iz svojega žepa, čeprav je žival zavarovana?

Pri zavarovanju stroškov zdravljenja imate na voljo tri različne pakete, ki se med seboj razlikujejo v naboru kritij ter letnih agregatih (to je maksimalna dajatev zavarovalnice v zavarovanem letu):

 

  • Mali paket ima letni agregat 2.000 evrov,
  • Veliki paket 3.000 evrov ter
  • paket Comfort 6.000 evrov.

 

Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete letno odbitno franšizo (to je znesek, ki ga v celoti v enem zavarovalnem letu poravnate sami) ter vsakokratno soudeležbo (odstotek vaše soudeležbe pri vsakem računu za opravljene veterinarske storitve) in si na ta način prilagodite zavarovanje potrebam svojega ljubljenčka ter finančnim zmožnostim. Odločite se lahko tudi za možnost brez odbitne franšize, najnižja možna vsakokratna soudeležba pa je 10 %.

 

Lahko zavarovanje za mačke uveljavljam za storitve pri kateremkoli veterinarju ali obstajajo omejitve?

Mačko lahko zdravite in ob tem tudi koristite zavarovanje pri katerem koli veterinarju v Sloveniji.

 

Omejitev obstaja le, če ste se ob sklenitvi zavarovanja dogovorili, da boste žival zdravili pri pooblaščenih veterinarskih ustanovah Zavarovalnice Triglav, s čimer pridobite 10 % popusta na premijo za zavarovanje stroškov zdravljenja.

 

Če mačko kljub temu, da ste se ob sklenitvi dogovorili za enega od pooblaščenih veterinarskih ustanov in pridobili popust, zdravite drugje, se vam bo ob škodi odštel sorazmerni delež priznanega popusta. Izjema so primeri, ko je obisk katerega koli veterinarja nujno potreben zaradi neposredne ogroženosti življenja živali.

 

družina, prosti čas, domači ljubljenčki, zavarovanje mačk
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.