AO plus: da ali ne?

Pojasnjujemo, zakaj nezgodno zavarovanje ni nadomestilo za AO plus zavarovanje voznika.

Ste se ob sklepanju obveznega avtomobilskega zavarovanja spraševali, kaj je AO plus zavarovanje voznika? Morda pa se vam je, ko ste prebrali, da gre za zavarovanje voznika za primer telesnih poškodb ali smrti zdelo, da ga sploh ne potrebujete, saj bo dovolj že sklenjeno nezgodno zavarovanje. Pa bo res? Pojasnjujemo razliko med obema in zakaj kritje AO plus priporočamo vsakemu vozniku.

Zakaj sploh zavarovati voznika?

Ko se zgodi prometna nesreča, ni samo vozilo tisto, ki se lahko poškoduje, pa čeprav večina najprej pomisli na pločevino. Ta je tudi dobro zavarovana. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno. Krije škodo, ki jo povzročitelj prometne nesreče povzroči drugim udeležencem, pa naj gre za vozilo ali potnike.

 

Poškodbe potnikov v vozilu povzročitelja in v drugih vozilih, ki so bila udeležena v prometni nesreči so krita z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti povzročitelja, ali iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vozila, v katerem so se nahajali.

 

Toda, kaj je z voznikom in vozilom povzročitelja? Avtomobilski kasko, če ga imate sklenjenega, bo poskrbel za vozilo. Telesne poškodbe pri vozniku pa ne krije nobeno od teh zavarovanj. Zato je priporočljivo, da sklenete zavarovanje AO plus. 

 

AO+ krije škodo za telesne poškodbe voznika, če je ta povzročitelj nesreče in je v nesreči poškodovan. Lahko mu rečemo tudi kasko za telesne poškodbe voznika.

 

Če se boste v prometni nesreči, ki ste jo sami povzročili, poškodovali, vam bo zavarovalnica povrnila škodo.  V primeru smrti pa bo škoda povrnjena svojcem.

 

Ampak poškodbe vendar krije nezgodno zavarovanje?

Res je, prometna nesreča je vrsta nezgode, tako kot zdrs, vbod, udarec, padec ipd., saj gre za nenaden, nepredviden in od vaše volje neodvisen dogodek.

 

Z nezgodnim zavarovanjem se lahko zavarujete za naslednje nevarnosti zaradi nezgode do dogovorjene zavarovalne vsote: smrt, invalidnost, dnevna odškodnina: za čas, ko zaradi nezgode niste sposobni opravljati rednega dela, nadomestilo za bolnišnični dan: za vsako prenočitev v bolnišnici zaradi zdravljenja, stroški zdravljenja, ki ste jih morali plačati sami.

 

Prednosti AO plus v primerjavi z nezgodnim zavarovanjem

Kljub temu, da je torej nezgodno zavarovanje precej širše in ni omejeno zgolj na voznika, ima svoje prednosti tudi AO plus zavarovanje voznika.

 

Prva prednost so zagotovo kritja. Od nezgodnega zavarovanja se razlikuje v tem, da so pri AO plus krite tudi telesne poškodbe, telesne bolečine, pa tudi duševne bolečine zaradi zmanjšanja telesnih aktivnosti.

 

Pri zavarovanju AO+ se upošteva tudi, kako poškodba vpliva na kakovost vašega življenja.

 

Morda zaradi poškodbe ne boste mogli več opravljati svojega poklica, ali boste morali opustiti prostočasne aktivnosti.

 

Nadalje se pri nezgodnem zavarovanju dnevna odškodnina in morebitna ugotovljena invalidnost oblikujeta na podlagi zdravstvene dokumentacije in ocene zdravnika cenzorja, ki poda oceno invalidnosti skladno z zavarovalno pogodbo. Zavarovanje AO plus pa upošteva tudi, kako vi sami občutite posledice poškodovanosti. Zavarovalnina, ki jo prejmete, pa mora ustrezati zavarovalninam, ki jih slovenska sodna praksa dosoja za podobne primere.

 

Druga prednost pa je ravno zavarovalnina. Pri AO plus znaša zavarovalna vsota, torej maksimalen znesek, ki vam ga lahko zavarovalnica povrne, kar 100.000 evrov.

 

Zato bi vam priporočili, da ne razmišljate, ali skleniti nezgodno ali AO plus, temveč, da se odločite za obe zavarovanji, saj imata različne prednosti. Obenem pa velja tudi, da se zavarovalnina iz nezgodnega zavarovanja ne všteva v dajatve zavarovalnice iz zavarovanja AO plus. Enostavno povedano, to pomeni, da lahko ob prometni nesreči uveljavljate obe zavarovanji in če obstaja kritje, boste dobili izplačilo. 

potovanja, avto, varna vožnja, avtomobilsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, sklepanje zavarovanj, škodni primer, prijava škode
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.