Zastopnik pojasnjuje: Najpomembnejše o zavarovanju avtomobilskega kaska

Kasko da ali ne? Odgovarjamo na 5 najpogostejših vprašanj.

Z dilemo, ali skleniti avtomobilski kasko, se pogosto začne pogovor, ko beseda nanese na zavarovanje avtomobila. Anton Soklič, vodja skupine zastopnikov pri Zavarovalnici Triglav, je odgovoril na najbolj pogosta vprašanja zavarovancev in vam s tem morda olajšal odločitev, kasko da ali ne.

1. Kasko da ali ne?

Kasko zavarovanje krije škodo, ki jo kot voznik povzročite sami sebi, in škodo, ki je nastala zaradi dogodkov, ki niso odvisni od vas in jih niste mogli predvideti.

 

Če pri novih avtomobilih dileme, ali skleniti kasko ali ne, največkrat ni, pa si na to vprašanje najpogosteje skušate odgovoriti lastniki starejših vozil. Če gre za vozilo, ki je kljub starosti še vedno dobro ohranjeno in vas skrbi morebitna škoda, potem bi predlagal sklenitev avtomobilskega kaska s 5-odstotno franšizo. Morate pa se zavedati, da se pri starejših vozilih lahko razglasi totalna škoda (pogovorno totalka), če popravilo iz ekonomskih razlogov ni več upravičeno, saj je dejanska vrednost vozila zelo nizka. Če ocenite, da takšnega kritja ne potrebujete več, bi vam kljub temu priporočal sklenitev določenih delnih kombinacij.

 

Pogost pomislek zavarovancev je tudi, zakaj pri izračunu premije za zavarovanje starega avta računamo ceno, kot da je avto nov. Odgovor na to je preprost: zato, ker zavarovalnica v primeru popravila avtomobila prizna nove originalne nadomestne dele.

 

Za določitev zavarovalne vrednosti vašega vozila in izračun premije oziroma cene zavarovanja avtomobilskega kaska zavarovalnica upošteva novo nabavno vrednost vozila.

 

2. Kako izbrati soudeležbo pri zavarovanju avtomobilskega kaska?

Zavarovance, ki se odločajo za zavarovanje avtomobilskega kaska, razen kritij najbolj zanima strošek zavarovanja. S franšizo je premija resda nižja, močno pa vpliva na izplačilo škode. Pri avtomobilskem kasku poznamo dve vrsti franšiz in s stranko morava skupaj poiskati tisto, ki je za njo najbolj ustrezna.

 

Franšiza pomeni, da del nastale škode na lastnem vozilu nosite sami, v primeru, ko je škoda manjša ali enaka franšiznemu znesku.

 

Lahko se odločate med dvema vrstama franšiz:

 

  1. franšiza, ki je odvisna od nove nabavne vrednosti vašega vozila, izražena je v odstotkih: 1, 2, 4, 8, 16. Dražje kot je vozilo, višja je soudeležba zavarovanca pri škodi. Franšiza je v teh primerih lahko zelo visoka, zato strankam svetujem sklepanje tudi delnih kombinacij avtomobilskega kaska, kjer ni soudeležbe pri škodi. Pri manjših škodah se lahko zaradi franšiz zgodi, da zavarovalnica ne krije škode, saj ta ne presega franšiznega zneska, zato zavarovanec krije škodo sam.
  2. franšiza, ki je odvisna od nastale škode je bolj pogosta pri nekoliko starejših avtomobilih. Zavarovanci se ne odločajo več za toliko delnih kombinacij, kljub temu pa želijo imeti dovolj kritij, in to brez višje premije. Franšiza znaša 5 % od nastale škode, vendar ne manj kot 50 evrov. Torej, če škoda znaša več kot 1000 evrov, bo franšiza znašala 5 %, pri škodah, nižjih od 1000 evrov pa bo franšiza znašala 50 evrov.

 

3. Delni kasko tudi brez splošnega kaska

Zavarovanci me pogosto sprašujete glede kombinacij delnega kaska. Vedeti morate, da če zavarujete avtomobilski kasko brez delnih kombinacij, nimate povsem enakega kritja. Predvsem pa imate lahko v določenih dogodkih dogovorjeno franšizo, hkrati pa v nadaljevanju ti dogodki vplivajo na določila bonusa oziroma malusa.

 

Če pojasnim na primeru: zgodi se lahko, da vam avto recimo poškodujejo na parkirišču in imate sklenjen samo splošni kasko. V teh primerih so škode ponavadi manjše in ko hočete uveljavljati to škodo, se izkaže, da je škode manj kot znaša franšiza. Brez sklenjene dodatne delne kombinacije H − parkirišča, morate znesek poravnati sami.

 

Pri delnem kasku ni odbitne franšize, dogovorjene pri splošnem kasku. Obenem pa v primeru škode ne izgubite že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega kaska.

 

Delni kasko lahko sklenete tudi brez splošnega kaska, razen kombinacije K − kraja. Kombinacijo B −  naravne in elementarne nesreče pa lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska ali obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti.

 

4. Mladi vozniki?

Pri zavarovanju splošnega avtomobilskega kaska lahko za mladega voznika, ki ima vozniški izpit manj kot 3 leta, ne glede na njegovo starost, sklenete samostojno zavarovanje Mladi voznik in se s tem izognete doplačilom škode v primeru, če bi mladi voznik povzročil prometno nesrečo.

 Mladi voznik, lahko premijo zniža na več načinov: z aplikacijo DRAJV, z uporabo samo enega vozila ali z opravljeno dodatno brezplačno vajo na AMZS.

Z uporabo mobilne aplikacije DRAJV in opravljeno Delavnico Triglav mladi lahko znižate premijo za zavarovanje mladega voznika.

 

5. Vse o vprašanjih glede kombinacij delnega avtomobilskega kaska

Veliko vprašanj prejmem tudi glede različnih kombinacij delnega avtomobilskega kaska.

 

H – parkirišče: Krije škodo, ko se neznano vozilo neposredno dotakne vašega vozila, ki je bilo v tem času parkirano oziroma ustavljeno. Pomembno je torej, da gre za dotik, stik z drugim vozilom. Če sami na parkirišču nehote poškodujete avtomobil, s tem, da se zaletite v stebriček, škode na vašem vozilu po tej kombinaciji zavarovalnica ne bo krila. Lahko pa uveljavljate splošni kasko, saj ste sami sebi povzročili škodo.

Vključena je sicer tudi škoda zaradi strešnih snežnih plazov, ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s stavb.

 

K – kraja: Krije navadno, vlomsko in roparsko tatvino, stroške najema nadomestnega vozila in stroške zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali le izgube avtomobilskih ključev. Povrnemo pa tudi stroške kraje registrskih tablic, saj gledamo nanje kot na sestavni del avtomobila.

 

D –živali: Neposredni dotik divjadi ali domačih živali. Zavarovanje po tej kombinaciji pa ne krije dodatne škode, ki nastane, če recimo vaše vozilo zaradi trka odnese v ograjo. V tem primeru bi bila krita le škoda, ki jo je povzročil sam trk z divjadjo. Ne krije niti škode, ki nastane, če se poskusite izogniti trku z divjadjo.

 

Preberite si tudi odgovore na najbolj pogosta vprašanja o trku z divjadjo.

 

Da boste na vseh svojih poteh pripravljeni na nepredvidljivo si naročite svoj brezplačen izvod Voznikovega vodnika ob prometni nesreči, z nasveti, kako pravilno ravnati v različnih vrstah prometnih nesreč.

avtomobilsko zavarovanje, sklepanje zavarovanj, DRAJV, avto, mladi voznik, varna vožnja, prijava škode, škodni primer
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.