Drobni tisk: Kako zavarovalnica oceni »totalko«?

Cenilci pojasnjujejo postopek ocenjevanja in izplačil iz popolnih škod.

»Moj avto je totalka. Koliko mi bodo izplačali, popravilo ali totalka, kaj je z razbitino, kako se zavarovalnica odloči, cenilec mi je rekel…« Ko je govora o totalki, je vprašanj ogromno. Različnih odgovorov, mnenj in izkušenj pa toliko, kolikor je sogovornikov. Zato smo strokovnjake s tega področja – naše cenilce, prosili, da nam pojasnijo ta pojem in vse pomisleke ob njem.

Najprej kratko pojasnilo, da zavarovalnica ne uporablja izraza totalka, ampak govori o oceni (ekonomsko) popolne škode.

 

Postopek izplačila in višina izplačil iz totalnih škod se ne razlikuje, če gre za izplačila iz polnega kasko zavarovanja ali iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti povzročitelja prometne nesreče.

 

Torej, ne glede na to, ali nesrečo povzročite sami in bi uveljavljali škodo iz kasko zavarovanja, ali jo povzroči kdo drug in bi vi uveljavljali škodo iz njegovega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, bi naslednji postopek potekal enako.

 

Kdaj se razglasi ekonomsko popolna škoda?

Definicija popolne škode pravi takole: Če je vrednost zavarovane stvari, ki je zmanjšana za vrednost ostankov te stvari na dan ugotavljanja višine škode, manjša od stroškov popravila, se višina škode ugotavlja kot popolna škoda.

 

Popolna škoda se torej razglasi, kadar je strošek popravila tolikšen, da popravilo iz ekonomskih razlogov ni več upravičeno. 

 

Želite, da vam pošljemo tovrstne nasvete v vaš e-poštni nabiralnik? Naročite se na naše e-novice.

 

V največ primerih pride do tega, če so vozila starejša in je njihova tržna vrednost že precej padla. Cena popravila in rezervnih delov pa jo lahko hitro doseže ali preseže. Ne glede na starost avtomobila je namreč ob popravilu treba vgraditi nove rezervne dele, katerim cena ne pada, tudi če so namenjeni za vgradnjo v več let star avto.

 

Kako se izračuna (ekonomsko) popolna škoda?

Cenilci na podlagi kotacij EUROTAX določijo tržno ceno vozila, ocenijo vrednost razbitine in izračunajo stroške popravila ter odmerijo odškodnino – maksimalne stroške popravila vozila. Pri tem upoštevajo tudi prevožene kilometre in druge parametre, ki lahko vplivajo na tržno vrednost (npr. stanje vozila, investicijska vlaganja ...).

 

Ob totalni škodi se vozilo obravnava kot celota. Dodatna oprema sicer ima vpliv na tržno vrednost, vendar je ta vpliv majhen. Popust ob nakupu vozila ne vpliva na določitev vrednosti vozila ob škodnem dogodku, razen če je bilo to upoštevano ob sprejemu vozila v zavarovanje (t. i. zavarovanje na dogovorjeno vrednost – po računu).

 

Ob določanju vrednosti vozila na dan škode prodajni katalogi običajno niso merodajni, ker  izkazujejo zgolj določeno ponudbo ali povpraševanje, ne pa dejanske cene ob realizirani prodaji vozila.

 

Poglejmo primer: Imeli ste prometno nesrečo, ki ste jo povzročili sami. Vaš avto ni več vozen. Škodo boste uveljavljali iz splošnega kaska.

 

Avto je ob nakupu stal 16.650 evrov. Toda vaše vozilo je bilo v trenutku škodnega dogodka vredno samo še 8.768 evrov. Ocenjena škoda na vašem vozilu znaša 6.850 evrov, ocenjena vrednost razbitine pa 3.500 evrov. Zato je cenilec ocenil, da je nastala ekonomsko popolna škoda in vam ponudil znesek 5.268 evrov.

 

Kaj lahko naredite?

Če sprejmete odločitev cenilca, podpišete poravnalno pogodbo. Dobili boste izplačan ponujen znesek, zmanjšan za davke in tržno vrednost razbitine, kar v navedenem primeru znaša 5.268 evrov. Vozilo lahko popravite sami, ali pa razbitino, ki ostane vam, prodate. 

 

Kot zavarovanec imate vedno (ne samo ob totalnih škodah) možnost ugovora na ponujeno vrednost zavarovalnine/odškodnine, pričakuje pa se, da ugovor ustrezno utemeljite. Pritožbo lahko vložite pri pritožbeni komisiji zavarovalnice, ali pa izkoristite možnost druge pravne poti.

 

Ko se zgodi nesreča, je vprašanj in dilem ogromno. Odgovore imate lahko na dosegu roke. Naročite svoj brezplačen izvod Voznikovega vodnika ob prometni nesreči.

 

Kaj se zgodi z vašim vozilom?

Razbitina je torej vaša in zavarovalnica je ni dolžna prevzeti. A v Zavarovalnici Triglav (v soglasju z vami kot lastnikom) lahko ponudimo tudi možnost izplačila celotne tržne vrednosti vozila na dan škodnega dogodka s pogojem, da razbitino prepustite zavarovalnici, ki jo nato prodaja na javni dražbi. Če se navežemo na zgornji primer, bi vam zavarovalnica izplačala 8.768 evrov.

 

Več o ugotavljanju višine škode in drugih pomembnih členih avtomobilskih zavarovanj si lahko preberete v splošnih pogojih na naši spletni strani.

avtomobilsko zavarovanje, sklepanje zavarovanj, drobni tisk, prijava škode, škodni primer
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.