Nesreča z nezavarovanim vozilom: Kdo plača škodo?

Kako ravnati, če povzročitelj nima urejenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Čeprav je zavarovanje avtomobilske odgovornosti zakonsko predpisano, ga določeno število ljudi kljub vsemu ne sklene. Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja so lani obravnavanih 195 takšnih primerov. V nadaljevanju podajamo najbolj pomembne nasvete, kako ravnati, če ste udeleženi v prometni nesreči, kjer ima povzročitelj nezavarovano motorno vozilo.

Lani obravnavali 195 primerov škod iz naslova nezavarovanih vozil

Vozniki nezavarovanega vozila sicer tvegajo visoko denarno kazen, saj se z globo 500 evrov kaznuje prekršek posameznika, če kot lastnik vozila ne sklene zavarovanja in če tega zavarovanja ne obnavlja.

 

Mnogo višja od predpisane kazni pa je lahko škoda v prometni nesreči, za katero lastnik nezavarovanega vozila tudi finančno odgovarja. Samo škoda na vozilu lahko znaša od nekaj sto evrov do nekaj deset tisoč evrov. Višine škod pri telesnih poškodbah (osebni škodi) so še višje in lahko znašajo od nekaj tisoč evrov pa vse do nekaj 100 tisoč evrov. Kljub omenjenim visokim zneskom je bilo v lanskem letu po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja obravnavanih 195 primerov iz naslova nezavarovanih vozil.

 

Ko se zgodi nesreča, je vprašanj in dilem ogromno. Odgovore imate lahko na dosegu roke. Naročite svoj brezplačen izvod Voznikovega vodnika ob prometni nesreči.

 

Obrnite se na svojo zavarovalnico

Če se torej znajdete v prometni nesreči z voznikom nezavarovanega vozila, vam svetujemo, da pokličete policijo. Policijski zapisnik sicer ni nujen, je pa priporočljiv in zaželen, saj omogoča zavarovalnici, da hitreje reši odškodninski zahtevek.

 

Za reševanje škodnih primerov z neregistriranimi oziroma nezavarovanimi vozili je bil ustanovljen poseben škodni sklad pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Ta sicer nima lastne cenilne službe, cenitev pa je pogoj za reševanje odškodninskih zahtevkov za škodo na stvareh (materialna škoda). Na Slovenskem zavarovalnem združenju zato priporočajo, da cenitev škode opravite na svoji zavarovalnici. Tam lahko vložite tudi odškodninski zahtevek, zavarovalnica pa bo opravila vse potrebne aktivnosti in odškodninski zahtevek sama posredovala Slovenskemu zavarovalnemu združenju – Škodnemu skladu.

 

Odškodninski zahtevek sicer lahko vložite tudi sami neposredno na Slovensko zavarovalno združenje ali na zadnjo zavarovalnico povzročitelja prometne nesreče, če imate ta podatek.

 

Odsvetujemo vam uveljavljanje kaska, ker potem ni več mogoče podati zahtevka na Slovensko zavarovalno združenje. V tovrstnih primerih pa je potem obremenjeno vaše  kasko zavarovanje, kar posledično vpliva na bonus.

 

Izplačilo Škodnega sklada

Ko združenje prejme odškodninski zahtevek iz naslova nezavarovanega vozila, ga evidentira in odstopi v obravnavanje eni od zavarovalnic, članici Škodnega sklada. Zavarovalnica, ki prejme nalog za obravnavanje zahtevka, pri tem ravna enako skrbno kot pri obravnavanju zahtevkov iz zavarovanj, sklenjenih pri njej. Z vidika oškodovanca je zato postopek enak, kot če bi bilo vozilo povzročitelja zavarovano.

 

Vsa  komunikacija do izplačila odškodnine, ki jo v določenem roku opravi Škodni sklad, poteka z zavarovalnico, kateri je bil zahtevek dodeljen. Škodni sklad ima potem pravico od voznika oziroma lastnika nezavarovanega vozila izterjati celotno izplačano odškodnino skupaj z obrestmi in nastalimi stroški.

prijava škode, škodni primer, avto