Na avto je padla veja. Kaj pa zdaj?

Katero zavarovanje krije škodo zaradi padca veje ali drevesa na vozilo?

Za zadnjih nekaj let lahko naštejemo kar nekaj novic o tem, da je na avto padla veja ali drevo, ter poškodovala vozilo, morda tudi voznika in potnike. Nesreča, ki sicer ni pogosta, se lahko pripeti ob večjem vetru ali obilnem sneženju. Preverili smo, kako je z izplačilom odškodnine. 

Da bi lahko vedeli, na podlagi katerega zavarovalnega kritja ste upravičeni do odškodnine, je odvisno od konkretnih okoliščin padca veje oziroma drevesa.

 

Če veja ali drevo pade kot posledica viharja, boste popravilo škode lahko uveljavljali iz zavarovanja delnega kaska kombinacije B – požarne nevarnosti in naravne nesreče. Toda ni vsak veter že vihar.

 

V zavarovalnih pogojih je opredeljeno, da je vihar veter, ki piha s hitrostjo 17,2 m/s oziroma 62 km/h.

 

Če morda že trhlo drevo podre nežna sapica, tega dogodka ne moremo šteti za posledico viharja.

 

Padec veje na vašem dovozu

Če je veja vaše jablane padla na vaše vozilo na vašem dovozu ali dvorišču

Škodo bi lahko uveljavljali iz zavarovanja delnega kaska kombinacije B – seveda, če imate to kombinacijo vključeno na vaši polici in če je padec veje oziroma drevesa posledica viharja. To je primer, ki smo ga pojasnili zgoraj. Pri tem ni odbitne franšize, uveljavljanje škode pa ne bo vplivalo na vaš bonus – malus.

 

Če delnega kaska kombinacije B nimate oziroma se drevo ni podrlo zaradi viharja, boste škodo lahko uveljavljali iz zavarovanja splošnega kaska. Pri tem se bo upoštevala vaša soudeležba pri škodi oziroma odbitna franšiza, škoda pa bo vplivala na vaš bonitetni razred.

 

Če je veja sosedove jablane padla na vaše vozilo na vašem dovozu

Škodo boste lahko uveljavljali iz zavarovanja odgovornosti soseda kot lastnika drevesa, vendar bo potrebno prej dokazati, da je ta odškodninsko odgovoren. Sosed ima namreč obvezo, da poskrbi za svoja drevesa oziroma njihove veje, kot tudi drugo svojo lastnino, da ne bo povzročila morebitne škode na tuji lastnini ali tretjim osebam. Sosed bo za svoje interese najbolje poskrbel ne le s skrbnim ravnanjem, ampak tudi z zavarovanjem odgovornosti. Smiselno je, da na odškodninsko odgovornost pomisli vsak lastnik nepremičnine oziroma hiše ali stanovanja.

 

Pri Zavarovalnici Triglav je kritje za odgovornost iz hišne in zemljiške posesti vključeno v zavarovanje doma. Kritje velja za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče).

 

Vas zanima več o zavarovanju doma, katera kritja lahko priključite in koliko stane? Enostavno in hitro lahko pridobite informativni izračun in ga tudi sklenete po spletu.

 

Če se izkaže, da sosed ni odškodninsko odgovoren za škodo, pa boste škodo uveljavljali ali iz splošnega kaska ali iz delnega kaska kombinacije B.

 

Padec veje na parkirišču

Tudi tukaj velja, da boste škodo uveljavljali bodisi iz zavarovanja delnega kaska kombinacije B, če se izkaže, da je v času dogodka pihal viharni veter, bodisi iz splošnega kaska.

 

Če se izkaže, da je za padec drevesa odgovoren upravljalec parkirišča, lahko uveljavljate škodo iz zavarovanja njegove odgovornosti.

 

Dodajmo, da se lahko zgodi, da na parkirišču na vozilo padejo ledene sveče, sneg ali druge ledene tvorbe. Škodo zaradi tega dogodka krije zavarovanje delnega kaska kombinacije H – parkirišče.

 

Kaj pa v primeru, če so poškodovani tudi potniki in voznik avtomobila?

Zgodi pa se lahko tudi, da na vozilo pade drevo ali veja med vožnjo po cesti skozi naselje ali gozd. Ob tem se lahko poškodujete tako vi kot vaši potniki v vozilu. Za nastalo škodo, tako materialno kot nematerialno, bo tudi v tem primeru praviloma odgovoren upravitelj ali lastnik gozda oz. zemljišča. Zato boste škodo lahko uveljavljali od slednjega ali pa iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti, saj bo zavarovalnica po izplačilu odškodnine škodo regresirala od povzročitelja.

 

Voznik pa bo lahko uveljavljal škodo tudi iz zavarovanja voznika oziroma AO+ za svoje telesne poškodbe v primeru, če bo  sam prispeval k nastali škodi. Poleg navedenega lahko uveljavljate zavarovalnino tudi iz naslova nezgodnega zavarovanja, če ga imate vi in potniki sklenjenega.

 

Tudi za ta primer velja, da boste lahko škodo na avtomobilu uveljavljali od upravitelja ali lastnika gozda oz. zemljišča ali pa iz svojega zavarovanja delnega kaska kombinacije B oziroma iz splošnega kaska.

avtomobilsko zavarovanje, sklepanje zavarovanj, preventiva, varna vožnja, prijava škode, škodni primer
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.