Ali vaš avto potrebuje zavarovanje za točo?

Pojasnjujemo delno kombinacijo B, ki krije požarne nevarnosti in naravne nesreče.

Ekstremni vremenski pogoji, kot so nalivi, neurja z močnimi sunki vetra in točo, so vedno bolj pogosti, tudi v Sloveniji. Zato je več možnosti, da tovrstne nevarnosti ogrozijo tudi vas in vaše vozilo. Sploh, ker pogosto presenetijo. Pred točo se zato ne skrivajte pod nadvozi, raje sklenite kombinacijo B delnega kaska.

Kaj je  kombinacija B delnega kaska?

Opažamo, da številni menite, da je splošno kasko zavarovanje vsemogočno in krije vse, kar se na vašem vozilu lahko zgodi. A temu ni tako.

 

Splošni kasko krije dogodke v prometu in mirovanju vozila, škodo zaradi dejanj tretjih oseb in škodo zaradi posebnih dogodkov, kot je denimo padec letala na avto. Škode, ki jo na avtu lahko povzroči toča, vihar, poplava ali požar pa splošni kasko ne krije. Če se želite zavarovati proti temu, morate skleniti delno kombinacijo B, ki jo lahko sklenete le skupaj s splošnim kaskom ali zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO).

 

Kombinacija B krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč, to je požara, potresa, neposrednega udara strele, viharja, toče, snežnega in zemeljskega plazu itd.

 

Poglejmo, kaj morate vedeti o ključnih nevarnostih, ki jih vključuje kombinacija B.

 

Zavarovanje avta za požar

Požari na osebnih avtomobilih sicer niso zelo pogosti, a se kljub temu lahko zgodijo.

 

Bi znali pogasiti požar v avtu? Preverite v članku.

 

Naši cenilci ugotavljajo, da avto večinoma zagori zaradi različnih okvar, denimo na električnih inštalacijah. Omenjajo pa tudi problem nestrokovnih posegov na vozilu. Zato je servisna knjižica ključna.  Ta cenilcu ob morebitni škodi dokazuje, da ste svoje vozilo redno in ustrezno vzdrževali. Zato je najbolj varno, da svoje vozilo servisirate na pooblaščenih servisih in servisne knjižice ne shranjujete v vozilu.

 

Enako pomemben je tudi policijski zapisnik. Če vam avto zagori, tako pokličite gasilce in policijo, ki pripravi zapisnik. S servisno knjižico in z zapisnikom bo cenilec lahko lažje, predvsem pa hitreje ugotovil vse podrobnosti dogodka.

 

Zavarovanje za vihar

Vsak veter še ni vihar. Ta je namreč v zavarovalnih pogojih natančno opredeljen kot veter s hitrostjo najmanj 17,2 m/s ali 62 km/h. Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, v katerem je poškodovana stvar, lomil veje in debla ter poškodoval dobro vzdrževane zgradbe.

 

Primer I: Če ste vozilo pustili na parkirišču in bi nanj zaradi viharja padlo drevo, lahko nastalo škodo uveljavljate:

 

  • z delno kombinacijo kaska B.
  • Iz police zavarovanja odgovornosti lastnika parkirišča, če bi se izkazalo, da je zanjo objektivno odgovoren. 

 

Primer II: Če ste vozilo pustili na parkirišču in je nanj zaradi manjšega sunka vetra padla veja z bližnjega drevesa, to ni škoda, ki jo je povzročil vihar. V takem primeru vam kombinacija B ne bi krila nastale škode. Na voljo imate dve možnosti:

 

  • Lahko uveljavljate splošni kasko, vendar če gre za manjšo škodo, se lahko izkaže, da je ta manjša od morebitne franšize. Hkrati pa z uveljavljanjem splošnega kaska izgubite pridobljeni bonus. Izgube bonusa pri delnih kombinacijah ni, tudi pri kombinaciji B ne.
  • Škodo lahko uveljavljate prek zavarovanja odgovornosti lastnika parkirišča, če se pokaže, da je zanjo objektivno odgovoren.

 

Pri viharju pa omenimo še nekaj. Zavarovalnica škode iz B kombinacije delnega kaska lahko odkloni, če vozite na območju prepovedi vožnje zaradi močnega vetra. Enako se lahko zgodi, če ne upoštevate omejitve hitrosti, ki velja zaradi vetra.

 

Zavarovanje za poplavo

Podobno pravilo velja tudi, ko je govora o poplavi, ki je tudi krita v sklopu kombinacije B. Pri tem ni pomembno, ali se je vaše vozilo v času poplave nahajalo na prostem ali v garaži. Razen, če se je zalivanje zgodilo iz kanalizacijskega omrežja in vzrok ni povečana količina padavinske vode.

 

A pozor: če sami z vozilom zapeljete na poplavljeno območje, zavarovanje škode ne bo krilo.

 

Zato nikoli ne nadaljujte vožnje po poplavljenem cestišču, čeprav se vam morda zdi, da je vode le za nekaj centimetrov. Pod gladino se lahko skriva poškodovano cestišče, odprt jašek ali druga ovira.

 

Zavarovanje za točo

Če vas na cesti ujame toča, ne ustavljate vozila pod nadvozi, mostovi in v predorih, saj vas zaradi tega lahko doleti visoka kazen. Naj za morebitno škodo raje poskrbi B kombinacija delnega kaska.

 

Škodo čimprej prijavite po telefonu na številko 080 555 555 ali na daljavo.

 

Kljub temu, da za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, v primeru naravnih nesreč, kot je toča, upoštevamo tudi prijave, prejete po tem roku.

 

Za hitrejši ogled in cenitev avtomobilskih škod v primeru masovnih škodnih dogodkov postavimo tudi mobilno cenilno enoto (MCE), zato da zmanjšamo gnečo in lahko ljudem čim prej izplačamo škodo.  

 

Za konec pa nasvet, ki velja za vse navedene nevarnosti. Pri izpolnjevanju obrazca za uveljavljanje škode napišite datum, ko se je ta škoda dejansko zgodila. Torej takrat, ko je bila na tistem kraju toča ali vihar, kar lahko cenilci tudi preverijo. Razen če ste bili v tem času na dopustu in ne veste, kdaj je denimo toča poškodovala vozilo. Takrat napišite obdobje, kdaj vas ni bilo in cenilci bodo preverili, ali je bila v tistem času na vaši lokaciji toča.

 

Katere ključne podatke potrebuje zavarovalnica ob prijavi škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska? Pomagamo vam izpolniti prijavo škode.

 

avto, potovanja, varna vožnja, rabljen avto, prosti čas, avtomobilsko zavarovanje, avtomobilska asistenca
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.