Prečkanje ceste v teoriji obvladate

Tako kažejo rezultati našega testa. A zakaj potem Policija ugotavlja toliko kršitev?

Vsakodnevno jih prečkate nešteto. Večinoma, ne da bi o tem sploh razmišljali. Prečkanje ceste je del rutine, da pridete do službe, do pošte, do avtomobila, ki se nahaja na drugi strani. Ali znate to narediti pravilno, smo skušali ugotoviti s spletnim testom, ki ga je rešilo že več kot 2500 uporabnikov. Poglejmo, ali rezultati odražajo stanje v realnosti.

Levo, desno, levo in čez prehod

Pravila o prečkanju ceste na označenem prehodu za pešce so jasna vsem. To je pokazal tudi test na temo poznavanja prehodov za pešce, ki smo ga pripravili.

 

83 odstotkov vprašanih je tako pravilno odgovorilo, da morajo pogledati levo, desno, in potem spet levo, preden stopijo na vozišče in prečkajo prehod, ki ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena uradna oseba. Zgolj levo in desno ni dovolj.

 

Pri tem Agencija za varnost prometa opozarja tudi, da s prečkanjem počakajte, da se približujoča vozila dejansko ustavijo, šele potem lahko varno prečkate.

 

Tudi če je prehod urejen s semaforjem, počakajte ne le na zeleno luč, temveč zopet poglejte tako levo kot desno in spet levo, da ste res prepričani, da lahko varno prečkate.

 

Kaj pa, če ni prehoda za pešce?

67 odstotkov sodelujočih v testu je pravilno odgovorilo, da morajo vozišče prečkati na prehodu, če je ta od njih oddaljen manj kot 100 metrov.

 

Kaj pa je se zgodi v primerih, ko ni prehoda za pešce? Je ulico dovoljeno prečkati kjerkoli? Pravilno, to je z da, je odgovorilo 44 odstotkov vprašanih.

 

Vendar za ostalih 56 odstotkov ne moremo zapisati, da so odgovorili napačno. Tudi za to trditev namreč obstajajo določene izjeme in po tem smo spraševali v naslednjem vprašanju.

 

Torej, v katerem primeru ne smete vozišča prečkati zunaj prehoda za pešce? Večina, 52 odstotkov sodelujočih, je pravilno odgovorila, da je to prepovedano denimo na avtocesti oziroma vedno, ko sta smerni vozišči fizično ločeni.

 

Toda obstaja še ena izjema, ki jo je poznalo le 40 odstotkov sodelujočih, in sicer da je prečkanje prepovedano zunaj prehoda za pešce, če smerni vozišči loči neprekinjena ločilna črta.

 

Kazni za nepravilno prečkanje ceste

Da poznate in upoštevate pravilno prečkanje ceste, je pomembno predvsem zaradi vaše varnosti kot tudi varnosti drugih udeležencev v prometu.

 

Vaš zgled je tudi za otroke najboljši učitelj, nedoslednost pri varnih načinih ravnanja v prometu pa največja napaka, ki jo po mnenju strokovnjakov delajo starši.

 

Poleg vsega tega pa vas lahko kršitev pravil udari po žepu. 62 odstotkov sodelujočih je v testu pravilno odgovorilo, da znaša globa, če prehod za pešce ne prečkate v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa, 40 evrov.

 

Kljub vsemu zapisanemu in v večini pravilnim odgovorom policija kot najpogostejše kršitve pešcev navaja:

 

  • nepravilno prečkanje vozišča izven zaznamovanega prehoda za pešce,
  • prečkanje vozišča pri rdeči luči na semaforju.

 

V letu 2018 je policija ugotovila 1.763 kršitev, povezanih s prečkanjem vozišča pri rdeči luči, in 6.823 kršitev, povezanih z nepravilnim prečkanjem vozišča izven prehoda za pešce.

 

(Ne)previdni vozniki

Kaj pa se zgodi, ko vlogo pešca zamenjate z vlogo voznika? Tudi ta vidik nas je zanimal v našem testu, saj morata obe strani upoštevati pravila, da bi bili v prometu varni. Za pešce smo videli, da pravila večina pozna, a jih številni še vedno premalo upoštevajo. Kaj pa vozniki? Kako so se naši sodelujoči izkazali na tem področju?

 

Koliko znaša kazen, če kot voznik avtomobila ne ustavite pešcu na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena uradna oseba?

 

72 odstotkov je bilo prepričanih, da je globa 120 evrov, vendar to velja samo za voznike, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja. Za ostale voznike – torej voznike avtomobilov pa znaša 300 evrov in 5 kazenskih točk, kar je pravilno odgovorilo 23 odstotkov vprašanih.

 

Pri pravilih, ki za voznike veljajo pri prehodih za pešce, ni bilo večjih težav. 86 odstotkov sodelujočih ve, da tudi če vozijo v koloni, ne smejo vozila ustaviti na prehodu za pešce, da bi s tem pešcem ovirali prehod. Kot tudi, da je prepovedano ustaviti in parkirati vozilo na razdalji manj kot 5 m pred prehodom za pešce ali kolesarje (87 odstotkov pravilnih odgovorov).

 

Kljub temu policija ugotavlja, da vozniki najpogosteje:

 

  • izsiljujejo prednost pešcem na zaznamovanem prehodu za pešce (v letu 2018 je bilo ugotovljenih 476 takih kršitev),
  • pogosto vozijo preko zaznamovanega prehoda za pešce celo pri rdeči luči na semaforju.

 

Vsakodnevno jih prečkate nešteto. Večinoma, ne da bi o tem sploh razmišljali. Prečkanje ceste je del rutine, da pridete do službe, do pošte, do avtomobila, ki se nahaja na drugi strani. Ali znate to narediti pravilno, smo skušali ugotoviti s spletnim testom, ki ga je rešilo že več kot 2500 uporabnikov. Poglejmo, ali rezultati odražajo stanje v realnosti.

 

 

Test lahko rešite tukaj.

preventiva, varna vožnja, avto, otroci, družina, avtomobilsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.