Prijava škode iz avtomobilskega kaska

Katere ključne podatke potrebuje zavarovalnica ob prijavi škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska?

Povzročili ste manjšo prometno nesrečo. Poklicali ste policijo. Izpolnili Evropsko poročilo. Vaše zavarovanje avtomobilske odgovornosti bo poskrbelo za vozilo, v katero ste trčili. Toda, tudi na vašem vozilu je nastala škoda. To lahko uveljavljate, če imate sklenjeno splošno kasko zavarovanje. Poglejmo, katere podatke od vas zahteva obrazec, potreben za prijavo škode.

Izpolnjevanje obrazca

Z našimi cenilci smo preverili, kaj so ključni podatki, ki jih potrebujejo, da boste hitro in enostavno izpolnili obrazec Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska. Škodo lahko prijavite tudi preko spletne prijave. Zahtevani so enaki podatki.

 

 

Ključni podatki so tisti, brez katerih zavarovalnica sploh ne more začeti reševati škodnega zahtevka. To so predvsem:

 

  • podatki o zavarovancu,
  • podatki o zavarovanem vozilu,
  • kraj in čas nastanka škodnega dogodka,
  • ter podatki o vzroku škodnega dogodka.

 

Če teh podatkov ne boste v celoti navedli, vas bo zavarovalnica najprej pozvala k dopolnitvi prijave škodnega primera. Če boste izpustili katerega od drugih (manj) pomembnih podatkov, pa bo zavarovalnica manjkajoče podatke pridobila med reševanjem primera.

 

Pogosto je potrebno nekaj časa čakati tudi na pridobitev policijskega zapisnika.

 

Velja namreč, da morajo biti z ustreznimi dokazili ugotovljene vse okoliščine škodnega dogodka, za njihovo pridobitev pa je včasih potrebno nekaj več časa, zato to lahko pomeni nekoliko daljše reševanje škodnega primera. Zavarovalnica na to ne more vplivati.

 

Davčna številka

Obrazec za imenom in priimkom ter naslovom zavarovanca takoj zahteva davčno številko. Najbrž se sprašujte, zakaj?

 

Davčna številka je obvezen podatek, ker omogoča nedvoumno identifikacijo prejemnika zavarovalnine. Ne želite si, da bi zavarovalnino, ki pripada vam, zavarovalnica nakazala nekomu drugemu.

 

Če ponazorimo: nekdo se enkrat predstavi kot Tone, drugič kot Anton. S poroko se menjajo ali dodajajo priimki. Oče in sin z enakim imenom in priimkom živita na istem naslovu. Lahko se pojavi tudi napaka pri izpolnjevanju obrazcev, denimo manjka črka, strešica, ime je napisano nečitljivo in še bi lahko naštevali.

 

Z davčno številko bo zavarovalnina nakazana osebi, kateri glede na zavarovalno polico pripada.

 

Podatki o zavarovanem vozilu

V obrazcu sprašujemo po podatkih o zavarovanem vozilu in o zavarovanju, po katerem je krita nastala škoda. Vse te podatke najdete na zavarovalni polici, ki jo imate sklenjeno za vaše vozilo.

 

Tam boste našli tudi številko police in trajanje ter območno enoto, kjer ste polico sklenili.

 

Če podatka o zavarovalni polici nimate, ker zavarovalne police ne najdete, bo zavarovalnica podatek o zavarovanju in obsegu kritij poiskala po svojih evidencah in to ne bo vplivalo na izplačilo zavarovalnine.

 

Kontaktni podatki

Naši cenilci pravijo, da na obrazcu pogosto manjkajo kontaktni podatki, kot sta elektronski naslov in telefonska številka. Če teh dveh podatkov nimajo, se reševanje škodnega primera lahko zavleče, ko se mora cenilec na stranko obrniti pisno po pošti.

 

Zato vsekakor zapišite vsaj enega, če ne oba.

 

 

Podatki o vozniku

Cenilci morajo pred izplačilom škode ugotoviti vse okoliščine dogodka. Zato morajo imeti podatke o vozniku, ki ni nujno tudi zavarovanec, da z njim po potrebi opravijo dodatne pogovore ter tako pridobijo vse informacije, ki jih je zbrala policija. 

 

Je pa ugotavljanje voznika vezano tudi na zavarovalne pogoje, kjer je določeno, v katerih primerih ni kritja. Na primer, če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, ali pa je bilo vozniku vozniško dovoljenje začasno odvzeto, ipd.

 

 

Vse o škodnem primeru

Morda vas zanima, zakaj morate ponovno opisovati dogodek, ko pa ste vse to že zabeležili v Evropskem poročilu o prometni nesreči?

 

Naši cenilci pravijo, da zato, ker so opisi dogodka na tem obrazcu precej skopi. Obrazec ne ponuja niti primernega prostora za opis, za nedvoumno razjasnitev primera, pa je potrebnih čim več informacij.

 

Pravijo pa, da pri opisu dogodka zapišite tisto česar se spomnite. Niso vedno vsi podatki, ki so predvideni na obrazcu, ključni za plačilo zavarovalnine.

 

Cenilec vsakokrat sproti presodi, ali ima zadosti podatkov za potrditev izplačila, ali pa potrebuje dodatne informacije.

 

 

Odgovornost za škodni primer

Opredelite se glede odgovornosti, saj to vpliva na obravnavo cenilcev, ki morajo na podlagi dokazov in prič ugotoviti vse okoliščine dogodka. Vaše stališče je tako ključno, čeprav ga presoja še cenilec oziroma pravnik, da ugotovi, ali na podlagi zbranih podatkov res drži.

 

 

Ogled prometne nesreče

V splošni zavarovalnih pogojih kasko zavarovanja je zapisano, da mora policija opraviti ogled škodnega dogodka, če želite uveljavljati nastalo škodo. Vaša dolžnost je zato, da o prometni nesreči takoj obvestite policijo, ta pa potem presoja, ali bo primer obravnavala, ali ne. Mora pa biti z dogodkom seznanjena.

 

Vožnja pod vplivom alkohola, mamil

Glede na zapisano v splošnih pogojih do odškodnine ne boste upravičeni, če prometno nesrečo povzročite pod vplivom alkohola ali drugih substanc (mamila, psihoaktivnih zdravil, ipd.).

 

Zato je ta izjava nujna in če na to vprašanje ne odgovorite, bo postopek obstal. Cenilec bo moral počakati na zapisnik policije oziroma zahtevati druga – dodatna dokazila. Če odgovorite, postopek teče naprej, v ozadju pa poteka preverjanje dejanskih podatkov.

 

 

Ali je bilo vozilo že kdaj poškodovano?

Ne gre za podatek, ki bi bil ključen za obravnavo škodnega primera. Olajša pa delo cenilcu, če že takoj zapišete podatke o preteklih škodnih dogodkih, ki so vam znani. Nekatere pretekle dogodke zavarovalnica pozna, ni pa nujno, da vse.

 

Ob popisu škode, ki ga opravi cenilec, ta lahko ugotovi stare poškodbe, kar lahko spremeni postopek popravila. Če cenilec ugotovi, da je bilo vozilo že prej poškodovano, je lahko izplačilo samo delno ali pa sploh ne.

 

Denimo, v nesreči je bil poškodovan odbijač na desni strani, ob ogledu pa se ugotovi, da je že od prej poškodovan tudi na levi strani. Cenilec, ob ogledu vozila ugotovi, da stranka poškodb od prejšnje nesreče sploh še ni sanirala. Izkaže se, da je bilo vozilo poškodovano že ob sklenitvi zavarovanja. 

 

 

Informacije o soudeležencih

Te informacije zavarovalnica potrebuje zaradi povezave z morebitnimi drugimi zahtevki, kot so zavarovanje avtomobilske odgovornosti za drugega udeleženca, zavarovanje voznika, nezgodno zavarovanje ipd.

 

Tako boste na koncu obrazca našli zapisano: Strinjam se, da ta dokument velja tudi kot prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti: da/ne.

 

In s potrditvijo tega teksta omogočate enostavnejše in hitrejše uveljavljanje odškodnin tretjih oseb za škode, ki ste jih s svojim vozilom povzročili na predmetih in osebah v tej prometni nezgodi.

 

 

Opis poškodb na vozilu

Tu morate le označiti predel, kjer je nastala poškodba iz konkretnega primera. To je v pomoč cenilcu, da ve, kaj lahko pričakuje in kje so vse poškodbe.

 

Vozilo je lahko poškodovano tudi na drugih delih, pa teh poškodb ne želite uveljavljati oziroma jih uveljavljate v različnih škodnih primerih. Dogaja se tudi, da zavarovanec pri prijavi škode iz prometne nesreče prijavi še staro poškodbo, ki je nastala iz nekega drugega dogodka. Tako primer in posledice smo že opisali.

 

Vsekakor pa bo cenilec opravil še ogled in sam ugotovil obseg škode.

 

 

Ogled poškodovanih stvari je ključen

Ogled vozila oziroma poškodb na vozilu je osnovni pogoj, da cenilci sploh lahko ocenijo višino zavarovalnine. Dokler ne vedo, kaj je poškodovano in kako močno, ne morejo vedeti, kateri deli se bodo morali menjati, kateri zgolj popravljati in kakšen bo obseg škode.

 

 

Zavarovano po drugi polici

Zavarovalnica mora vedeti, če je poškodovano vozilo zavarovano še pri kateri drugi zavarovalnici. Res je malo verjetno, da bi kdo sklenil dve kasko zavarovanji za isto vozilo (ni pa to nemogoče).

 

Možno je, da bi kdo menil, da lahko uveljavlja škodo po kasku in hkrati še po odgovornosti koga drugega pri drugi zavarovalnici.

 

Zavarovalniška zakonodaja (tako v Sloveniji kot povsod drugod po svetu) namreč prinaša »prepoved obogatitve«, kot to imenujemo v strokovnem žargonu. To pravi, da izplačana zavarovalnina v nobenem primeru ne more biti višja, kot je znašala dejanska škoda za zavarovanca.

 

Če zavarovalnici zamolčite obstoj dvojnega zavarovanja, se to obravnava kot kaznivo dejanje zavarovalniške goljufije.

 

Zavarovalnici se medsebojno dogovorita, katera izmed njiju bo prevzela reševanje škodnega primera. Vi boste torej vse v zvezi s škodnim primerom urejali le z eno zavarovalnico. Zavarovalnici pa se medsebojno dogovorita, kako si bosta na koncu razdelili povrnitev škode.

 

 

Povračilo DDV

Osnova za izračun izplačane zavarovalnine je vedno dejanska škoda, ki ste jo kot zavarovanec utrpeli. Če ne morete uveljavljati povračila vstopnega DDV (navadno fizične osebe) bo zavarovalnica v izračunu zavarovalnine upoštevala tudi DDV.

 

Pri zavarovancih, ki lahko uveljavljajo povračilo vstopnega DDV (navadno pravne osebe), pa bo zavarovalnica pri izračunu zavarovalnine odštela DDV.

 

Kaj, ko oddate prijavo?

Začne se postopek reševanja primera. Zavarovalnica bo najprej vaš škodni primer vnesla v svoj informacijski sistem, preverila zavarovalne police in določila osebo (cenilca), ki bo v imenu zavarovalnice reševala vaš škodni primer.

 

Navadno se bo ta v nekaj dneh obrnil na vas. Dal vam bo nadaljnje napotke oziroma se bo z vami dogovoril, kako se bo škodni primer reševal.

 

Ključno je, da škodo čim prej prijavite in ohranite dokazila. Zelo priporočljivo je, da že pri prijavi priložite nekaj fotografij škode.

 

Prijavo lahko oddate tudi prek spleta. Prijavo škode pa lahko oddate oziroma izpolnite tudi v vam najbližji poslovalnici.

 

Če imate več vprašanj ob prijavi škode, priporočamo, da se obrnete na svojega zastopnika oziroma tisto osebo, ki je v imenu zavarovalnice z vami sklenila zavarovalno polico.

avto, varna vožnja, preventiva, avtomobilsko zavarovanje, škodni primer, prijava škode
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.