Upoštevate sistem zadrge v prometu?

»Mislim, da vse več ljudi tega ne upošteva. Ker se vsem preveč mudi.«

Tako je na vroče vprašanje, ali upoštevate izmenično vključevanje oziroma zadrgo, odgovoril eden izmed sodelujočih v kratki anketi. Z njo smo želeli ugotoviti, kako ravnate v primerih združevanja dveh prometnih pasov v enega. Sistem zadrge pa smo preverili tudi s strokovnjaki iz AMZS in policije.

Kaj sploh je sistem zadrge?

Mag. Jure Kostanjšek, vodja področja Varna mobilnost AMZS, in Manuel Pungertnik, vodja šole vožnje AMZS ter inštruktor varne vožnje, pravita, da v prometu veljajo različna prometna pravila, pa tudi omejitve in opozorila, vsa z namenom tekočega in varnega odvijanja prometa.

 

Eno od takih pravil je tudi »pravilo zadrge« oziroma sistem zadrge.

 

Nadaljujeta, da Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCp) sistem zadrge v 38. členu definira kot:

vožnjo po vozišču, kjer sta dva ali več označenih pasov in  zaradi ovire ali ker se prometni pas zaključi, vozniki ne morejo več voziti po tem pasu, zato se morajo premakniti na sosednji prometni pas. Vozniki, ki vozijo po sosednjem prometnem pasu, pa jim morajo to omogočiti tako:

 

  • da vozijo s primerno hitrostjo in
  • na takšni razdalji do vozila pred seboj, da se lahko izmenoma vključi v promet še po eno vozilo (to je: sistem zadrge) iz oviranega oziroma zaključujočega se prometnega pasu.

 

Prednosti sistema zadrge

Sistem zadrge je dokazano edini, ki v takih primerih združevanja dveh prometnih pasov v enega omogoča najbolj enakomerno in s tem najhitrejše ter tudi najbolj varno odvijanje prometa.

 

Zato strokovnjaka iz AMZS voznikom svetujeta, naj se vključujejo »na koncu«. To pomeni, da lahko normalno vozijo po enem izmed obeh pasov do konca voznega pasu, ki se končuje, oziroma do stične točke. Na stični točki pa naj upoštevajo sistem zadrge.

 

Ni potrebno, da se na preostali prometni pas vključujte ali vrivate mnogo pred stično točko obeh pasov.

 

Na AMZS dodajajo: »Poleg v zakonu predvidenih možnosti pa vidimo možnost uporabe tega pravila tudi v mnogih drugih prometnih situacijah, navadno ob zelo zgoščenem prometu: območja prepletanja na avtocestah, območja priključkov, območja križišč, delovišč, združevanje dveh prometnih pasov pri dvopasovnem izvozu iz krožnega križišča v en prometni pas, in še kje.«

 

Problem nastane le takrat, kadar vzporedna prometna pasova nista enakovredna, temveč je eden od njiju prednostni. Takrat voznikom ne prednostnem pasu ni potrebno upoštevati pravila zadrge. 

 

Z našimi avtomobilskimi nasveti ste lahko vedno v prednosti. Naročite se na naš e-novičnik.

 

Ukinjen prometni znak »izmenično vključevanje vozil«

A zakaj je potem nov Pravilnik o prometni signalizaciji, ki je bil sprejet leta 2016, ukinil prometni znak "izmenično vključevanje vozil"? Zaradi tega so številni vozniki zmedeni in ne vedo, ali se ta sistem sploh še uporablja.

 

Prometni znak "izmenično vključevanje vozil" je bil namenjen označitvi mesta na cesti, kjer se prometna pasova, od katerih nobeden ni določen kot prednostni, združita v enega. Voznika je obveščal, da mora ravnati po sistemu zadrge.

 

»Po pojasnilu zakonodajalca to pravilo zahteva že omenjeni 38. člen ZPrCp ter tudi splošna vozniška kultura,« pojasnjujejo na AMZS.

 

Tudi policija meni, da je sistem zadrge odraz prometne kulture in pomeni povsem normalno in življenjsko situacijo, ki jo večina udeležencev tako in tako upošteva. V primerih, ko je promet na enem pasu tako ali drugače oviran, se morajo udeleženci iz tega prometnega pasu zapeljati na drugi pas, kar je nemogoče, če sistem zadrge ne deluje.

 

Pravilo zadrge je po mnenju policije nujno in pomembno za varno odvijanje prometa.

 

»V primeru razvite prometne kulture voznikov ni potrebno, da bi bilo to pravilo posebej zapisano ali celo označeno s prometnim znakom, saj gre za vprašanje solidarnosti in medsebojne pomoči,« predvideva policija ob vprašanju, zakaj je zakonodajalec ob spremembi ZPrCP to določilo iz zakona izpustil.

 

Sistem zadrge
Infogram

 

Pomanjkanje kulture največja težava

A ravno pomanjkanje kulture določenih udeležencev v prometu je ključna težava sistema zadrge. Kot opaža policija: »manjši odstotek sebičnih voznikov tega ne upošteva in se ne ravna po sistemu zadrge.«

 

Neupoštevanje pravila zadrge vozniki najpogosteje kažejo s tem, da:

 

  • preprečujejo uvoz na sosednji pas,
  • se nasilno vključujejo,
  • s svojim položajem vozila preko obeh prometnih pasov onemogočajo uporabo zaključujočega se prometnega pasu do njegovega zaključka.

 

Na objestno obnašanje opozarjajo tudi sodelujoči v naši anketi, ki so na vprašanje: »Menite, da vozniki upoštevajo pravilo izmeničnega vključevanja t. i. zadrgo?« odgovarjali večinoma z ne.

 

Navajamo nekaj izjav:

 

  • »Ne najbolj, še vedno je preveč egoistov na cestah.«
  • »Ne, ker so nekateri preveč nestrpni."
  • »Ne, nekateri še namenoma dodajo gas in se avtomobilu pred seboj "zalimajo".«

 

Je pa zanimivo, da je večina sodelujočih, kar 92 odstotkov, odgovorila, da sami, ko opazijo, da bo sosednji vozni pas ukinjen, na svojem pasu pazijo, da imajo dovolj varnostne razdalje, da se pred njimi lahko razvrsti eno vozilo s sosednjega pasu.

 

Anketa pa je pokazala tudi, da se kar 64 odstotkov voznikov takoj začne vključevati na sosednji pas, ko opazijo, da bo njihov ukinjen.

 

AMZS na koncu poudarja, da je potrebno delovati na ozaveščanju voznikov in dokazovanju, da so rešitve, povezane s sistemom zadrge, dobre za vse. Potrebno je torej prepričati vse voznike, da ob pravilni uporabi takšnega pravila promet poteka hitreje in bolj tekoče.

 

Prav gotovo ste že srečali naslednje profile voznikov tudi, ko gre za zadrgo: slepega, nepotrpežljivega, samooklicanega reditelja ali radodarneža. Preverite več na portalu Vozim se.

 

Nadaljujte z branjem. Morda vas zanima, kako se zgodi verižno trčenje in kako se ugotavlja, kdo je zanj kriv.

avto, varna vožnja, družina, avtomobilsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.