Verižno trčenje: Kdo je kriv?

Pojasnjujemo, zakaj je pri verižnih trčenjih težko odkriti, kdo je kriv.

Najhujše prometne nesreče, kjer nastane ogromna gmotna škoda in so lahko ogrožena tudi življenja, so pogosto rezultat verižnega trčenja. Policija pravi, da so vzroki zanje največkrat premajhna varnostna razdalja, neprilagojena hitrost vožnje, velikokrat tudi razmere na cesti in slabi vremenski pogoji.  A tudi verižna trčenja v manjšem obsegu so lahko kompleksna. V takih primerih je namreč zelo težko ugotoviti, kdo je kriv. To pa vpliva tudi na izplačilo škod.

Kaj je verižno trčenje?

Policija definicije verižnega trčenja ne uporablja. V praksi se največkrat uporablja razlaga, da gre za povezana ali neodvisna naletna trčenja med več vozili. Trčenje več vozil lahko sodi v kontekst množične prometne nesreče, kar pomeni, da je v prometni nesreči udeleženo večje število vozil.

 

Množično prometno nesrečo lahko opredelimo kot veriženje med seboj povezanih posameznih prometnih nesreč, vse pa dajejo videz ene prometne nesreče.

 

V zavarovalnici o verižnem trčenju govorimo, ko so v prometni nesreči udeležena vsaj tri vozila. Zaporedje dogodkov si sledi v kratkih časovnih intervalih, kjer en dogodek sproži drugega.

 

Naši cenilci omenjajo tudi verižna trčenja, kjer je večje število udeležencev in sosledje dogodkov ni jasno. Takrat je zelo težko – v nekaterih primerih skoraj nemogoče – ugotoviti, kaj je bil vzrok nesreče.

 

Primer verižnega trčenja

Najlažje bomo težavo pojasnili na primeru: Vozilo B se zaradi premajhne varnostne razdalje zaleti v zadnji del vozila A. Potem v zadnji del vozila B prileti vozilo C in ga spet dodatno potisne v vozilo A.

 

Iz zavornih poti in izjav udeležencev ugotovimo, da je vozilo B trčilo v vozilo A, vendar gre za lažji trk. Sledil je močnejši trk vozila C v vozilo B. Čutil ga je tudi voznik vozila A.

 

Za poškodbe na zadnjem delu vozila A je zagotovo odgovoren voznik vozila B, vendar glede na jakost trka ocenjujemo, da bi bil ob takem trku poškodovan zgolj zadnji odbijač vozila A. Končne poškodbe na vozilu A pa so: močno poškodovan zadnji del vozila, vključno z dnom prtljažnega prostora, vzvratnimi lučmi in pokrovom prtljažnika. Za te poškodbe je verjetno odgovoren voznik vozila C.

 

Razvidno je, da je reševanje tovrstnih prometnih nesreč kompleksno in dolgotrajno. Velikokrat zahteva tudi natančne analize izvedencev cestno-prometne stroke.

 

Kako se preiskuje verižno trčenje?

Preiskovanje verižnega trčenja podobno kot preiskovanje vseh drugih prometnih nesreč poteka tako, da policija zbira, dokumentira in analizira podatke o poteku, vzrokih in posledicah dogodka. 

 

Na policiji poudarjajo, da je vsaka nesreča drugačna, tudi če se je zgodila na istem kraju in domnevno zaradi enakega vzroka. Vedno je prisoten tudi nepredvidljiv človeški faktor.

 

V takih primerih je pomemben tudi ogled kraja prometne nesreče, ki je osnova za nadaljnja preiskovalna dejanja. Preiskava se zaključi šele, ko so znani vsi odgovori na vsa temeljna vprašanja.

 

Ko se zgodi nesreča, je vprašanj in dilem ogromno. Odgovore imate lahko na dosegu roke. Naročite svoj brezplačen izvod Voznikovega vodnika ob prometni nesreči.

 

Kako zavarovalnice rešujejo primer?

Zavarovalnica mora počakati na ugotovitve policije. Škodo izplača takoj, ko se razdeli odgovornost med posameznimi udeleženci oziroma vozili, ki so bila med seboj v kontaktu.

 

Vsako posamezno poškodbo na posameznem vozilu morajo cenilci povezati z dinamiko trčenj in ugotoviti, kdo je odgovoren za tisti del poškodbe.

 

Popis ni enostaven, saj določene poškodbe nastajajo v nivojih in je zanje lahko odgovornih več povzročiteljev. Dodatno lahko vse otežijo še bočni trki, ko posamezna vozila odbije na druge pasove, jih zavrti in potem vozilo trči v sprednji ali bočni del stoječega vozila, in podobno.

 

Cenilci ugotavljajo, da gre pri verižnih trčenjih praviloma za deljeno krivdo. To pa zahteva usklajevanje med zavarovalnicami udeležencev v trčenju. Postopki lahko trajajo nekaj dni ali pa se zavlečejo na več let.

 

Najbolj zapleteno in dolgotrajno je lahko, če je v verižnem trčenju udeleženo tudi vozilo tujih registrskih tablic, ker je treba vključiti in sodelovati tudi s tujimi zavarovalnicami. To lahko cel postopek podaljša. 

 

Najhitreje in najlažje boste tovrstno škodo urejali z uveljavljanjem lastnega kaska.

 

Kaj lahko pomaga?

Treba je upoštevati tudi, da se je težko zanesti na izjave udeležencev. Ti lahko zanikajo svojo vpletenost oziroma ne znajo oceniti točen potek dogodkov. Tudi policija ima enake težave, ko želi razvozlati odgovornost in ugotoviti posamezne prekrške.

 

Če ste sami udeleženi v tovrstni prometni nesreči, lahko s pravilnim ukrepanjem pomagate pri ugotavljanju poteka dogodka.

 

Ključno je, da najprej poskrbite za svojo varnost oziroma pomagate drugim, če s tem ne ogrožate sebe. Pojasnjujemo, kako zavarujete kraj dogodka.

 

Izpolnjevanje Evropskega poročila o prometni nesreči kot tudi izjave očividcev in udeležencev so dobrodošle. Pisanje poročila je lahko težavno, saj morda na kraju samem ne boste znali ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo, slabe vremenske razmere pa lahko to še dodatno otežujejo.

 

Če lahko, vam priporočamo, da nesrečo fotografirate z varnega kraja. Koristni so tudi video posnetki. 

 

Pri verižnih trčenjih je za razliko od drugih prometnih nesreč najbolj težavno ugotoviti, kaj točno se je sploh zgodilo. Od tega je odvisno tudi, koliko časa bo trajalo ocenjevanje škode in kdaj boste prejeli izplačilo. Z ustreznim ukrepanjem lahko naredite veliko. Največ pa, da z ohranjanjem zadostne varnostne razdalje in prilagajanjem vožnje razmeram na cesti poskrbite, da se te nesreče sploh ne zgodijo.

 

Želite več tovrstnih člankov? Vpišite svoj elektronski naslov in poslali vam bomo najboljše strokovne nasvete s področja avtomobilskih zavarovanj direktno v vaš elektronski nabiralnik.

 

avtomobilska zavarovanja, škodni primer, avto, varna vožnja
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.