Varnost potovanj v tujino

Varnost potovanj v tujino: kako ravnati, če pred ali med potovanjem izbruhne vojna ali se zgodi teroristični napad?

Dopust bi moral biti sproščujoč in varnost potovanj v neko državo je vsekakor dejavnik, ki ga je treba upoštevati. A včasih se lahko stvari zalomijo in se znajdete na območju, kjer izbruhnejo vojni spopadi ali pa se zgodi teroristični napad. Takrat si vsak najbolj želi, da bi bil varen in bi se čim prej varno vrnil domov. Pojasnjujemo, kako lahko v takih primerih pomaga zavarovanje.

Kaj če se v državi, v katero nameravam potovati, zgodi teroristični napad ali izbruhne vojna in želim potovanje odpovedati, saj me skrbi varnost potovanja v tujino? 

Pri opredeljevanju, ali gre v določeni situaciji za teroristično ali vojno dejanje, upoštevamo uradno sprejete opredelitve, saj gre za kompleksne pojme, ki niso v domeni zavarovalništva. 

Po Obligacijskem zakoniku zavarovalnica ni dolžna povrniti škode, ki je bila povzročena z vojnimi operacijami, zato pri zavarovanju odpovedi turističnih potovanj stroški potovanja, ki je bilo odpovedano zaradi dogajanj, vezanih na vojno stanje, načeloma niso kriti. 

Izjema velja pri paketu B zavarovanja odpovedi turističnih potovanj, po katerem vam zavarovalnica povrne stroške odpovedi potovanja v primeru, ko je na podlagi opozorila uradnega organa (kot je Ministrstvo za zunanje zadeve) potovanje odsvetovano zaradi ogrožene varnosti na območju potovanja.

Prav tako velja, da zavarovanje odpovedi potovanja ne krije škode, ki je nastala v neposredni ali posredni povezavi s terorističnimi dejanji. A tudi pri tem velja izjema pri jamstvu paketa B, ki nudi kritje, če je potovanje odpovedano zaradi terorističnega dejanja do 30 dni pred načrtovanim potovanjem v kraju ali na območju načrtovanega potovanja.

Preberite si več o kritjih zavarovanja odpovedi potovanj v tujino.


Kaj pa ko gre za napade le v enem delu države in zato leti niso nujno odpovedani?  

Pri  jamstvu zaradi ogrožene varnosti na področju potovanja je za priznanje kritja bistveno, da uradni organ odsvetuje potovanje v določeno državo ali območje. Če ste v času tako odsvetovanega potovanja nameravali v takšno državo ali območje, bo zavarovanje odpovedi turističnih potovanj z jamstvom, ki ga nudi paket B, vaše stroške krilo.

Pri  jamstvu zaradi ogrožene varnosti na območju potovanja je za priznanje kritja bistveno, da uradni organ, pri nas je to Ministrstvo za zunanje zadeve, odsvetuje potovanje v določeno državo ali območje.


Kako je z okoliškimi državami, kjer lahko izbruhnejo nemiri, vojaški spopadi ali teroristični napadi?

Tudi v tem primeru velja enako. Torej, ali je Ministrstvo za zunanje zadeve potovanje v določeno državo ali območje odsvetovalo. Če izbruhnejo zgolj nemiri in pristojni organi potovanja v te države niso odsvetovali, zavarovanje odpovedi turističnih potovanj tega ne bo krilo.

Ali sploh obstaja kakšen način, da se zavarujem pred tovrstnimi presenečenji?

Dogajanje v svetu je negotovo in pred vsemi presenečenji se ni mogoče zavarovati. Tako je tudi z varnostjo potovanja v tujino. Nepredvidljivim dogodkov se v celoti resda ni možno izogniti, a vseeno je torej jamstvo, ki ga nudi paket B zavarovanja odpovedi turističnih potovanj, najboljši način zavarovanja. 

Premislite in pravočasno sklenite zavarovanje kar preko spleta.


Poudarjamo pa, da mora biti zavarovalni primer bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov. Če je zavarovanje sklenjeno po tem, ko so vojna in teroristični dogodki v neki državi ali območju že znani, zavarovanje odpovedi potovanj v tujino stroškov odpovedi takšnega potovanja ne krije.

Trenutno zavarovancem, ki imajo sklenjen paket B zavarovanja odpovedi turističnih potovanj in se vrnejo z ogroženega območja predčasno, v  primerih, ko potovanje organizirajo sami in ne potujejo s turistično agencijo, krijemo tudi odpoved določenih turističnih storitev, ki jih zaradi navedenih razmer niso mogli koristiti.

Najboljšo zaščito pred nepredvidljivimi stroški boste imeli, če boste sklenili zavarovanje potovanj v tujino in zavarovanje odpovedi potovanj v tujino. Več o tem preverite tukaj.


Ali zavarovanje potovanj v tujino krije morebitne poškodbe, ki bi jih utrpel med potovanjem zaradi izbruha vojne ali terorističnega napada?

Iz zavarovanja potovanj v tujino so izključeni škodni dogodki, ki so v neposredni zvezi z vstajo, notranjimi nemiri ali vojnimi dogodki. To pomeni, da ni kritja za škodo, ki jo tak dogodek povzroči (denimo poškodbe zaradi eksplozije). 

Vendar pa to ne pomeni, da na vojnem območju kritja avtomatično ni.


Krita je namreč škoda, ki je neodvisna od vojnega dogodka, npr. zaradi poškodbe, ki je nastala kot posledica padca s kolesa. 

Škodni dogodki, ki so nastali zaradi terorizma, niso izključeni – če teroristični dogodek povzroči škodo, jamstvo obstaja.

Tudi zavarovanje potovanj v tujino lahko enostavno sklenete preko spleta.

Ali zavarovanje potovanj v tujino krije stroške, če se zaradi omenjenih dogodkov potovanje spremeni, podaljša ipd.?

Ne, zavarovanje potovanj v tujino tega ne krije.

Ali zavarovanje potovanj v tujino krije kasnejšo vrnitev v domovino poškodovanim v terorističnem napadu? 

Škodni dogodki, nastali zaradi terorizma iz jamstva niso izključeni, zato bi zavarovanje tak primer krilo. Pomembno je vedeti, da kritje obstaja le v primeru, če ste bili poškodovani, medtem ko recimo v primeru ugrabitve, kritja ni. 

Pogoj za kritje podaljšanega bivanja so torej poškodba in okoliščina, da zaradi te poškodbe ne morete domov. V tem primeru zavarovanje krije:


  • nastanitev do največ nastanitvene kategorije, v kateri ste bivali pred poškodbo in 
  • povratek domov s prevoznim sredstvom iste vrste, kot ste jo imeli plačano za redni odhod domov. Bistveno je torej, da ste imeli za reden povratek s potovanja že predhodno organiziran in plačan prevoz.

Če pa so vzrok za škodo vstaja, notranjimi nemiri ali vojni dogodki, zavarovalnega kritja ni. 

Ali zavarovanje krije stroške menjave letalske karte /alternativnega prevoza (recimo ladje, vlaka …), če je zaradi izbruha vojne ali terorističnega napada onemogočena vrnitev s predvidenim prevozom in v predvidenem terminu?

Zavarovanje potovanj v tujino tega ne krije. Krije obstaja v primeru, ko ima let iz kraja v tujini zamudo vsaj šest ur ali je odpovedan. V tem primeru se povrnejo izključno le sledeči stroški:


  • nastanitve, 
  • prevoza do nastanitve, 
  • nakupa manjših osebnih potrebščin. 


Da pojasnimo: če je zamuda ali odpoved leta posledica vstaje, notranjih nemirov ali vojnih dogodkov, zavarovanje potovanj v tujino kritja zgoraj naštetih stroškov ne nudi. Če pa je zamuda ali odpoved leta posledica terorizma, pa kritje obstaja.


Varnost potovanja v tujino je pri izbiri kraja vašega dopusta seveda najpomembnejša. Preverite pa še ostala priporočila, kako se skrbno pripravite na dopust. Potovanja, varnost potovanj, zdravje, dopust, prosti čas
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.