Avtomobilska zavarovanja za starše mladih voznikov

5 stvari, ki jih morate vedeti, preden svojemu mlademu vozniku zaupate vozilo

V družini imate mladega voznika. Kaj to pomeni? Da imate doma nekoga, ki meni, da obvlada vožnjo? Nekoga, ki vas opozarja na vaše napake v prometu? Nekoga, ki nujno potrebuje avto takrat kot vi? Ali nekoga, ki za uporabo vašega vozila potrebuje posebno doplačilo pri avtomobilskem zavarovanju? Vsaj pri zadnjem vam lahko pomagamo. Pojasnjujemo 5 ključnih stvari, ki jih morate vedeti.

1. Koliko časa boste imeli mladega voznika?

Zavarovalnica Triglav uporablja izraz mladi voznik za vse tiste voznike, ki imajo vozniško dovoljenje manj kot 3 leta, ne glede na starost voznika in pa na voznike, ki vozijo s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo.

 

2. Mladim voznikom manjka izkušenj

Vas in vašega otroka zagotovo zanima, zakaj se mlade voznike obravnava drugače in zakaj potrebuje zavarovanje za mladega voznik.

 

Raziskave, kot jo navaja Evropska komisija, so pokazale, da je število nesreč s smrtnim izidom pri mladih od 15. do 24. leta starosti skoraj 2-krat višje kot pri bolj izkušenih voznikih.

 

Najpogostejša vzroka za nesrečo pri mladih sta izguba nadzora nad vozilom in neprilagojena hitrost. Nesreče se največkrat zgodijo ponoči.

 

Po podatkih javne raziskave o stališčih voznikov Javna agencija RS za varnost v prometu navaja, da se vozniki, ki so stari med 18 in 24 let, v precej večji meri strinjajo s trditvijo, da je prehitra vožnja za 20 km/h v naselju bolj prijetna, saj tako hitreje pridejo na cilj. Strinjajo se tudi, da bodo njihovi prijatelji bolj verjetno prekoračili dovoljeno hitrost. Pri prometnih nesrečah z mladimi je žal pogosto prisoten tudi alkohol.

 

Da bi znižali število prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi, in jih spodbudili k varni vožnji, veljajo za to skupino strožji predpisi. Ko vozi voznik začetnik, v organizmu ne sme imeti alkohola. Vozniško dovoljenje pa mu preneha veljati, če v 2 letih doseže ali preseže 7 kazenskih točk.

 

Obenem se mora mladi voznik tudi več izobraževati. Zakon o vozilih pravi, da mora voznik začetnik, ki je opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. To lahko naredi najhitreje 6 mesecev po opravljenem vozniškem izpitu in najkasneje do 21. leta starosti oz. v roku dveh let.

 

3. Zavarovanje Mladi voznik

Omenjena statistika vpliva tudi na premijo avtomobilskega zavarovanja. Dodatka za povečano nevarnost mladega voznika pa ne boste plačali vi pri premiji avtomobilskega zavarovanja, ampak bo vaš mladi voznik sklenil posebno zavarovanje.

 

Zavarovanje Mladi voznik se sklene samostojno in je vezano na voznika.

 

To pomeni, da če bo vaš mladi voznik uporabljal vaše ali katerokoli drugo vozilo, tudi služben osebni avtomobil, vam pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ni več treba plačati 30 % doplačila zaradi povečane nevarnosti.

 

Teh 30 % sedaj pokrije samostojna zavarovalna polica - zavarovanje Mladi voznik, ki ga lahko sklenete, zato da krije škodo, ki jo povzroči mladi voznik:

 

  • pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti

Višina kritja za to nevarnost je največ znesek v višini 30 % celotne škode, ki jo mora Zavarovalnica Triglav ali druga zavarovalnica izplačati tretjim osebam iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

  • pri zavarovanju AO plus

Višina kritja je največ znesek v višini 30 % celotne škode, vendar v nobenem primeru ne več kot 50.000 EUR. A je tu potrebno poudariti, da teh 50.000 EUR pomeni le 30-odstotni delež celotne škode.

 

  • pri zavarovanju avtomobilskega kaska

Višina kritja je največ znesek v viši 30 % celotne materialne škode, vendar v nobenem primeru ne več kot 50.000 EUR.

 

Sklenite zavarovanje Mladi voznik.

 

4. Zavarovanje Mladi voznik ni obvezno

Zavarovanje za mladega voznika seveda ni obvezno in zaradi tega ne bo v prekršku. A če bi povzročil nesrečo, bi zavarovalnica denimo pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti oškodovancu škodo povrnila v celoti, vi kot lastnik vozila pa bi morali del škode kot regres vrniti zavarovalnici.

 

5. Ceno zavarovanja lahko znižate

Zavarovalna premija za zavarovanje mladega voznika je določena v fiksnem znesku.

 

Delavnica Triglav mladi

Zavedamo pa se, da niso vsi mladi vozniki neodgovorni. A večini manjka izkušenj, ki pa so nujne predvsem v kritičnih situacijah. Zato smo zanje pripravili brezplačno Delavnico Triglav mladi.

 

Delavnico mladi vozniki opravijo isti dan kot zakonsko predpisani Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, in sicer kot dodatno praktično vajo na poligonu. »Vozniki začetniki z vadbo na poligonu pridobijo izkušnje, saj se s kritičnimi situacijami srečajo v nadzorovanih okoliščinah,« poudarja AMZS inštruktor Brane Legan.

 

Pri vajah morajo združiti več veščin hkrati (na primer zaviranje, umikanje, vožnja v ovinek …), da lahko obvladajo vozeče vozilo, kar pogosto predstavlja stresno situacijo.

 

Pogoj za pristop k dodatni praktični vaji je, da voznik začetnik na spletni strani opravi e-izpit. Prijavi se na posebej razpisane termine Programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika in hkrati Delavnico Triglav mladi.

 

Z udeležbo na brezplačni Delavnici Triglav mladi lahko mladi voznik pridobi 10 % popusta na zavarovalno premijo za zavarovanje mladega voznika.

 

Uporaba aplikacije DRAJV

Z uporabo mobilne aplikacije DRAJV lahko pridobite do 25 odstotkov popusta.

 

Zmanjšana nevarnost

S tem zavarovanjem mladi voznik lahko vozi katerokoli osebno vozilo kategorije M1 in motorna vozila kategorije M1G, tudi če je to zavarovano pri drugi zavarovalnici.

 

A če bo vozil le eno vozilo in se to vpiše na zavarovalno polico, potem mu pripada še 20 % popusta na zavarovalno premijo,.

 

Tako, večino težav iz uvoda smo rešili. Kako se boste odločili, kdo dobi avto, ko ga potrebujeta oba? To odločitev pa raje prepustimo vam. K lažjemu zaupanju vam lahko pomaga tudi že omenjena aplikacija DRAJV.

 

avtomobilsko zavarovanje, mladi voznik, avtomobilska asistenca, DRAJV
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.