Avtomobilska zavarovanja za starše mladih voznikov

5 stvari, ki jih morate vedeti, preden svojemu mlademu vozniku zaupate vozilo

V družini imate mladega voznika. Kaj to pomeni? Da imate doma nekoga, ki meni, da obvlada vožnjo? Nekoga, ki vas opozarja na vaše napake v prometu? Nekoga, ki nujno potrebuje avto takrat kot vi? Ali nekoga, ki za uporabo vašega vozila potrebuje posebno doplačilo pri avtomobilskem zavarovanju? Vsaj pri zadnjem vam lahko pomagamo. Pojasnjujemo 5 ključnih stvari, ki jih morate vedeti.

1. Koliko časa boste imeli mladega voznika?

Zavarovalnica Triglav uporablja izraz mladi voznik za vse tiste voznike, ki imajo vozniško dovoljenje manj kot 3 leta, ne glede na starost voznika in pa na voznike, ki vozijo s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo.

 

2. Mladim voznikom manjka izkušenj

Vas in vašega otroka zagotovo zanima, zakaj se mlade voznike obravnava drugače in zakaj potrebuje zavarovanje za mladega voznik.

 

Raziskave, kot jih navaja Evropska komisija, so pokazale, da je število nesreč s smrtnim izidom pri mladih od 15. do 24. leta starosti skoraj 2-krat višje kot pri bolj izkušenih voznikih.

 

Najpogostejša vzroka za nesrečo pri mladih sta izguba nadzora nad vozilom in neprilagojena hitrost. Nesreče se največkrat zgodijo ponoči.

 

Po podatkih javne raziskave o stališčih voznikov Javna agencija RS za varnost v prometu navaja, da se vozniki, ki so stari med 18 in 24 let, v precej večji meri strinjajo s trditvijo, da je prehitra vožnja za 20 km/h v naselju bolj prijetna, saj tako hitreje pridejo na cilj. Strinjajo se tudi, da bodo njihovi prijatelji bolj verjetno prekoračili dovoljeno hitrost. Pri prometnih nesrečah z mladimi je žal pogosto prisoten tudi alkohol.

 

Da bi znižali število prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi, in jih spodbudili k varni vožnji, veljajo za to skupino strožji predpisi. Ko vozi voznik začetnik, v organizmu ne sme imeti alkohola. Vozniško dovoljenje pa mu preneha veljati, če v 2 letih doseže ali preseže 7 kazenskih točk.

 

Obenem se mora mladi voznik tudi več izobraževati. Zakon o vozilih pravi, da mora voznik začetnik, ki je opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. To lahko naredi najhitreje 6 mesecev po opravljenem vozniškem izpitu in najkasneje do 21. leta starosti oz. v roku dveh let.

 

3. Zavarovanje Mladi voznik

Omenjena statistika vpliva tudi na premijo avtomobilskega zavarovanja. Dodatka za povečano nevarnost mladega voznika pa ne boste plačali vi pri premiji avtomobilskega zavarovanja, ampak bo vaš mladi voznik sklenil posebno zavarovanje.

 

Zavarovanje Mladi voznik se sklene samostojno in je vezano na voznika.

 

Ta samostojna polica za zavarovanje Mladi voznik torej nadomešča 30-odstotno doplačilo pri avtomobilskem zavarovanju. Z njo pa bo mladi voznik lahko poleg vašega vozila vozil katerokoli vozilo, tudi službeno. 


Zavarovanje Mladi voznik krije škodo, ki jo mladi voznik povzroči: 

  • pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti

Višina kritja za to nevarnost je največ znesek v višini 30 % celotne škode, ki jo mora Zavarovalnica Triglav ali druga zavarovalnica izplačati tretjim osebam iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

  • pri zavarovanju AO plus

Višina kritja je največ znesek v višini 30 % celotne škode, vendar v nobenem primeru ne več kot 50.000 EUR. A je tu potrebno poudariti, da teh 50.000 EUR pomeni le 30-odstotni delež celotne škode.

 

  • pri zavarovanju avtomobilskega kaska

Višina kritja je največ znesek v viši 30 % celotne materialne škode, vendar v nobenem primeru ne več kot 50.000 EUR.

 

Sklenite zavarovanje Mladi voznik.

 

4. Zavarovanje Mladi voznik ni obvezno

Zavarovanje za mladega voznika seveda ni obvezno in zaradi tega ne bo v prekršku. A če bi povzročil nesrečo, bi zavarovalnica denimo pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti oškodovancu škodo povrnila v celoti, vi kot lastnik vozila pa bi morali del škode kot regres vrniti zavarovalnici.

 

5. Ceno zavarovanja lahko znižate

Zavarovalna premija za zavarovanje mladega voznika je določena v fiksnem znesku.

 

Uporaba aplikacije DRAJV

Z uporabo mobilne aplikacije DRAJV lahko pridobite do 25 odstotkov popusta na zavarovanje Mladi voznik. Aplikacijo, ki meri hitrost in nekatere druge elemente vožnje, lahko mladi voznik uporablja že v avtošoli pri vožnji z inštruktorjem vožnje ali med časom, ko vozi s spremljevalcem in že takrat začne pridobivati popust. 


Dodatna praktična vaja


Če mladi voznik poleg zakonsko predpisanega dodatnega usposabljanja voznika začetnika, ki ga je treba opraviti v roku dveh let od opravljenega vozniškega izpita in ne prej kot šest mesecev od njega, na AMZS Centru varne vožnje Vransko opravi še dodatno brezplačno praktično vajo na simulatorju prevračevalnika, pridobi 10 % popusta za zavarovanje Mladi voznik. 


Zmanjšana nevarnost

S tem zavarovanjem mladi voznik lahko vozi katerokoli osebno vozilo kategorije M1 in motorna vozila kategorije M1G, tudi če je to zavarovano pri drugi zavarovalnici.

 

A če bo vozil le eno vozilo in se to vpiše na zavarovalno polico, potem mu pripada še 20 % popusta na zavarovalno premijo,.

 

Tako, večino težav iz uvoda smo rešili. Kako se boste odločili, kdo dobi avto, ko ga potrebujeta oba? To odločitev pa raje prepustimo vam. K lažjemu zaupanju vam lahko pomaga tudi že omenjena aplikacija DRAJV.

 

avtomobilsko zavarovanje, mladi voznik, avtomobilska asistenca, DRAJV
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.