Zakaj je zavarovanje avtomobilske odgovornosti obvezno?

Če zavarovanja nimate, za nastalo škodo odgovarjate osebno in neomejeno.

Pogosto se sprašujemo in dvomimo o smiselnosti stvari, ki so obvezne. Ena izmed takih je prav gotovo zakonsko predpisano zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Opažamo, da zavarovanje prepogosto sprejemamo kot nujno zlo, premalokrat pa se vprašamo, zakaj ga sploh potrebujemo.

Po podatkih Statističnega urada se je v letu 2012 v Sloveniji zgodilo več kot 22.000 prometnih nesreč. To je dovolj zgovoren podatek, ki nam pove, da se nesreče res dogajajo. Sedaj pa si za nekaj trenutkov predstavljajte svet brez obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti. V primeru povzročitve prometne nesreče, bi se znašli v nadvse nezavidljivi situaciji.

 

V svetu brez zavarovanja avtomobilske odgovornosti

Škode v prometnih nesrečah lahko dosegajo vrtoglave zneske: samo škoda na vozilu lahko znaša od nekaj sto evrov do nekaj deset tisoč evrov. Višine škod pri telesnih poškodbah (osebni škodi ) pa lahko znašajo od nekaj tisoč evrov pa vse do nekaj 100 tisoč evrov. Zato je eden izmed glavnih razlogov, ki govorijo v prid zavarovanju avtomobilske odgovornosti, preprečevanje finančnih stroškov posameznikov. V primeru nesreče bo zavarovalnica namesto vas prevzela finančna bremena, ki so lahko bistveno večja od premije, ki jo plačate enkrat letno. Če zavarovanja ne bi imeli, bi za nastalo škodo odgovarjali osebno in neomejeno z vsem svojim premoženjem.

 

Čeprav je preprečevanje stroškov posameznika zagotovo poglavitni razlog, je prednosti za zavarovanje avtomobilske odgovornosti več. Po pretresu, ki ga nesreča zagotovo povzroči, bi morali  urediti še številne druge formalnosti, kot je popravilo drugih udeleženih vozil, poiskati bi morali ustreznega serviserja in se dogovarjati o cenah popravil. Poskrbeti bi morali za odpravo druge škode, na primer na cestni infrastrukturi ali poškodovanih objektih ob cesti. Za vse to bi bili popolnoma sami, medtem ko ob zavarovanju avtomobilske odgovornosti tudi te naloge v celoti prevzame zavarovalnica.

 

Tudi če menite, da sami ne bi nikoli povzročili nesreče, ker ste zares dober in previden voznik, in da zato zavarovanja odgovornosti ne potrebujete, na cesti nikoli niste sami. Obvezna zavarovalna polica, ki jo mora imeti vsak voznik, vas varuje pred tveganjem, da škode, ki bi jo povzročili drugi vozniki vam, le-ti ne bi mogli poravnati.

 

Zakon predvideva najhujše

Kako visoke so potencialne škode, ki jih lastnik z uporabo vozila lahko povzroči tretjim osebam, dokazuje tudi zakonsko določena obveznost zavarovalnice. Ta je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, znaša:

 

  1. za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, 5.240.000 evrov,
  2. za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, 1.050.000 evrov.

 

Z globo 500 evrov se kaznuje prekršek posameznika, če kot lastnik vozila ne sklene zavarovanja in če tega zavarovanja ne obnavlja.

 

Zakon tako visoke zavarovalne vsote določa z namenom, saj posamezni zavarovalni primeri lahko vključujejo veliko število oškodovancev. Za primer: stroški zdravljenja, rehabilitacije in celo morebitne odškodnine za poškodbe potnikov avtobusa, v katerega se na avtocesti zaleti nepreviden voznik, lahko dosežejo vrtoglave vsote.

 

Bi v svetu brez obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti še upali sesti za volan avtomobila  v upanju, da bo vse v redu?

 

Vir: www.zav-zdruzenje.si

avto, varna vožnja
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.