Zavarujte najdragocenejše, kar imate

Kaj pridobite vi in vaši zaposleni s sklenitvijo kolektivnega življenjskega zavarovanja?

Marsikatero podjetje pravi, da so njihovi zaposleni njihov največji kapital. Da bi pod streho svojega podjetja lahko privabili najboljše kadre in jih tudi prepričali, da pri njih ostanejo, se tudi podjetja morajo vse bolj truditi. Eno izmed orodij so bonitete. V svoj bonitetni model lahko poleg ostalih ugodnosti za svoje zaposlene vključite tudi kolektivno življenjsko zavarovanje. Izpostavljamo razloge, zakaj je kolektivno življenjsko zavarovanje zanimivo za podjetja.

Za motivirane in lojalne zaposlene

Dejstvo je, da brez zaposlenih podjetje ne more opravljati svoje dejavnosti, brez kvalitetnih kadrov ne razvijati svoje podjetniške vizije. Zakaj v svoj bonitetni sistem vključiti kolektivno življenjsko zavarovanje zaposlenih?

 

S plačevanjem premije za Kolektivno življenjsko zavarovanje boste zaposlenim pokazali, da jih cenite in da jim namenjate dolgoročno skrb.

 

V primeru smrti zaposlenega oziroma njegovega družinskega člana se bo namreč družina zaposlenega z izplačilom življenjskega zavarovanja lažje soočila s finančnimi izzivi, kot so odplačevanje kredita, šolanje otrok ali s stroški ob življenjskih prelomnicah.

 

V primeru, da je k zavarovanju priključeno še kolektivno dodatno nezgodno zavarovanje in/ali kolektivno dodatno zavarovanje za hude bolezni, pa bo zaposleni oziroma njegov družinski član v primeru nezgode ali hude bolezni prejel sredstva, ki mu bodo pomagala nadomestiti morebitni izpad dohodka in zagotovila hitrejšo rehabilitacijo.

 

Zavarovanje za vse zaposlene, pod ugodnimi pogoji tudi za družinske člane

Na drugi strani je odločitev za kolektivno življenjsko zavarovanje s finančnega vidika privlačen korak za podjetje, saj je osnovna značilnost življenjskih zavarovanj za primer smrti brez naložbenega dela ta, da omogočajo visoka izplačila ob relativno nizkih premijah. 

 

S kolektivnim življenjskim zavarovanjem se lahko zavarujejo:

  • Vsi zaposleni oziroma vsi, ki na podlagi pogodbene obveznosti delajo za podjetje. Plačnik premije je lahko podjetje ali zaposleni.
  • Poleg zaposlenih tudi družinski člani, to je partner in otroci zaposlenega. Za družinske člane zaposlenega veljajo enake pravice in pogoji kot za zaposlenega. Plačnik premije za družinske člane je zaposleni.

 

V zavarovanje se lahko vključijo osebe med 14. in 65. letom, ob izteku zavarovanja pa ne smejo biti starejše od 75 let. Osebe v času vključitve v zavarovanje ne smejo biti odsotne zaradi bolniškega staleža ali porodniškega oziroma starševskega dopusta.

 

Kolektivno življenjsko zavarovanje za zaposlene lahko sklenejo pravne osebe, to je gospodarske družbe (d. d.; d. o. o.; s. p.), pa tudi društva, zavodi ter ustanove.

 

Tudi upravičenca za izplačilo je mogoče določiti. Če želi podjetje zavarovati ključne in nepogrešljive kadre, se lahko odloči in za upravičenca določi sebe. Tako se bo lahko s prejetim izplačilom usmerilo v iskanje oziroma izobraževanje novega kadra.

 

5 prednosti kolektivnega življenjskega zavarovanja

1. Zavarujete večjo skupino oseb z nižjimi stroški

Ker gre za kolektivno zavarovanje, so stroški zavarovanja nižji in je zavarovanje ugodnejše kot v redni ponudbi.

 

2. Možnost priključitve dodatnih zavarovanj

Ena izmed pomembnih prednosti kolektivnega življenjskega zavarovanja je ta, da je mogoče priključiti kolektivno dodatno nezgodno zavarovanje in/ali kolektivno dodatno zavarovanje za hude bolezni po ugodnejši premiji. Pri slednjem zavarovanju se lahko zavarovalec odloči za osnovni ali za razširjeni paket.

 

3. Enostavna kolektivna obravnava brez ugotavljanja zdravstvenega stanja

Ob sklenitvi zavarovanja podjetje določi zavarovalno vsoto do višine prostega kritja, ki je odvisna od števila zavarovanih oseb.

 

Vse osebe, ki imajo nižje kritje od določene višine prostega kritja, se brez ugotavljanja zdravstvenega stanja avtomatsko sprejme v kolektivno življenjsko zavarovanje.

 

Osebe, denimo vodilni delavci, ki pa želijo kritje višje od višine prostega kritja, je prav tako mogoče zavarovati v okviru kolektivnega življenjskega zavarovanja, vendar se ne vključijo v kolektivno obravnavo. Oseba sklene vsaka svojo polico Življenjskega zavarovanja za primer smrti, in sicer z individualno obravnavo. 

 

V tem primeru se opravi posamičen sprejem v zavarovanje, ki vključuje ugotavljanje zdravstvenega stanja in življenjskega sloga ter morebitni zdravniški pregled. Ker pa se zavarovanje sklepa v okviru kolektivnega življenjskega zavarovanja, so upoštevani ugodnejši stroški in nižja premija dodatnega nezgodnega zavarovanja in dodatnega zavarovanja za hude bolezni kot v redni ponudbi.

 

Kako pa naj v primeru, da se mu zgodi najhujše, za prihodnost svojega podjetja in svoje družine poskrbi lastnik podjetja? Preverite možnosti za družbenike družbe z omejeno odgovornostjo in samostojne podjetnike.

 

4. Ugodna davčna obravnava za podjetje in zaposlenega

Odločitev za kolektivno življenjsko zavarovanje za zaposlene je s stališča davčne obravnave ugoden ukrep za podjetja, saj se plačilo premije šteje za davčno priznani odhodek. Pri več kot 10-letnih zavarovanjih se ne obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov.

 

Če zavarovanje za zaposlenega plačuje podjetje in če je kot upravičenec na polici navedena fizična oseba, se zaposlenemu delavcu obračuna boniteta v višini plačane premije. Izplačilo življenjskega zavarovanja v primeru smrti zavarovanca je oproščeno plačila davka na dohodek.

 

5. Sprejem novozaposlenih med trajanjem zavarovanja

Novozaposlene sodelavce, ki se pridružijo vaši ekipi, in zaposlene, ki so bili v času vključitve na bolniški odsotnosti ali na porodniškem ali starševskem dopustu vključite v zavarovanje v roku 3 mesecev od začetka zaposlitve.

 

Dolgoročno skrb za zaposlene pa lahko izkažete tudi z odločitvijo za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Za vplačila lahko podjetje in zaposleni letno uveljavljajo davčno olajšavo.

varčevanje, posel, življenjsko zavarovanje posel, sklepanje zavarovanja posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.