Kaj lahko naredite za svoje zaposlene?

Pristop h kolektivnemu PDPZ je za mikro podjetja sedaj enostavnejši.

Nagrada za poslovno uspešnost, različne bonitete ali morda kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje? Bi radi naredili nekaj za svoje zaposlene, pa ne veste, kateri ukrep bi bil pravi za to? Navajamo tri razloge, zakaj je vključitev v kolektivno prostovoljno dodatno zavarovanje dobra odločitev.

Sklenite kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene

Dejstvo je, da moramo zaradi demografskih napovedi  za višjo kvaliteto življenja po aktivnem delovnem obdobju življenja dodatno varčevati. Da bi zaposleni in delodajalci sprejeli večjo odgovornost za pokojnino, država davčno stimulira varčevanje v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju (PDPZ). Tako je kolektivno PDPZ za zaposlene pomemben prispevek ozaveščenega delodajalca, da na davčno ugoden način zagotovi svojim zaposlenim boljše finančno stanje po upokojitvi.

 

Večja podjetja in njihovi zaposleni večinoma že varčujejo v okviru kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ), medtem ko takšno obliko pokojninskega varčevanja svojim zaposlenim nudijo le redka mikro podjetja.

 

Zakaj se mikro podjetja ne odločajo za to v večjem številu? Gre za premajhno  poznavanje prednosti, ki jih ima ta oblika varčevanja za starost tako za podjetje kot za zaposlene. Drugi razlog pa je bil povezan z zahtevnim postopkom za vključitev mikro podjetij v PDPZ. Po novem je postopek vključitve enostavnejši.

 

Kakšne so ugodnosti za mikro podjetja?

Ugodnosti za vas kot mikro podjetnika so enake kot pri srednjih in velikih podjetjih:

 

1. Davčna olajšava za delodajalca.

Premije, ki jih vplačate kot delodajalec v korist zaposlenih, se priznajo kot davčna olajšava pri davku od dobička ali davku od dohodkov iz dejavnosti, v kolikor je delodajalec samostojni podjetnik.

 

Višina davčne olajšave je omejena na največ 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844 % bruto plače), vendar ne več kot 2.819,09 evrov v letu 2020 za posameznega člana.

 

2. Financiranje premije je za podjetje in zaposlenega ugodnejše kot povečanje plače.

Na vplačane premije se namreč ne obračunajo davki in prispevki. To pomeni, da prejme zaposleni na svoj osebni pokojninski račun znesek celotne premije.

 

Če seštejemo učinek davčne olajšave in dejstva, da se od premije ne obračunajo davki in prispevki, je za delodajalca strošek premije bistveno nižji, kot če bi za enak znesek delavcu povišal plačo.

 

Preverite izračun, ki pokaže učinek financiranja premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v primerjavi s povišanjem plače.

 

3. Poenostavljen postopek pristopa h kolektivnemu PDPZ za mikro podjetja

Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je stopila v veljavo 1. 1. 2020, je prinesla poenostavitve na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja za mikro podjetja.

 

Z novelo ZPIZ-2G je enostavnejša vključitev v kolektivno PDPZ za mikro podjetja.

 

Kako bo po novem potekal pristop mikro podjetja v shemo kolektivnega PDPZ?

 

  1. Predstavnik pokojninske družbe (ali zavarovalnice) vam bo predstavil modele financiranja kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Kakšne, razložimo v nadaljevanju.
  2. Do sedaj je mikro podjetje moralo s predstavnikom delavcev (v večini primerov pa je bilo to kar s samim seboj) skleniti pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta. Po novem to ni več potrebno. Zadostuje že sklep poslovodstva družbe o oblikovanju pokojninskega načrta.
  3. Pokojninska družba bo z vami sklenila Pogodbo o financiranju pokojninskega načrta, v kateri so določeni pogoji izvajanja kolektivnega PDPZ, pravice in obveznosti izvajalca in mikro podjetja, varovanje podatkov pri izmenjavi, podatki za nakazilo premij ...
  4. Po podpisu Pogodbe o financiranju boste (lahko ob pomoči/podpori pokojninske družbe) prijavili pristojnemu finančnemu uradu vpis pokojninskega načrta v register pokojninskih načrtov.
  5. Vsak zaposleni, vključen v kolektivno PDPZ, bo prejel od pokojninske družbe obvestilo o vključitvi v zavarovanje in splošne pogoje zavarovanja: Pokojninski načrt, Pravila upravljanja in Izjavo o naložbeni politiki.

 

 

Kakšni so modeli financiranja?

Ob razmisleku o vključitvi v kolektivno PDPZ za vaše podjetje boste morali sprejeti odločitev, kakšen delež premije boste kot delodajalec vplačevali. Možnosti sta dve:

  • premijo financira mikro podjetje oz. samostojni podjetnik kot delodajalec v celoti oziroma
  • del premije financira mikro podjetje oz. samostojni podjetnik kot delodajalec, del premije pa zaposleni – (seveda, če ima samostojni podjetnik zaposlene).

 

 

Znesek premije je lahko določen v absolutnem znesku ali odstotku od bruto plače. Model financiranja se lahko v času varčevanja kadarkoli prilagodi oziroma spremeni.

 

O vsem se boste pogovorili s predstavnikom pokojninske družbe ob prvem obisku, določila pa bodo zapisana v Pogodbi o financiranju pokojninskega načrta.

 

H kolektivnemu PDPZ lahko pristopite tudi, če ste samozaposleni. Še enostavneje pa je, če se kot samozaposleni odločite za individualno PDPZ, saj morate podati le pristopno izjavo.

 

Preberite, zakaj je še posebej pomembno, da za pokojnino varčujete, če ste samozaposleni.

 

Kaj pa, če se zalomi?

Odločitev za pristop  h kolektivnemu PDPZ seveda ne more biti impulzivna, saj je njen učinek dolgoročen. V primeru, da podjetje zaide v poslovne težave, sta na voljo dve možnosti:

  1. znižanje premije kadarkoli v času vplačevanja in
  2. mirovanje vplačevanja v primeru nezmožnosti financiranja.

 

 

Če bi torej radi naredili nekaj za svoje zaposlene, s tem pa povečali njihovo lojalnost, je eden od načinov varčevanje za pokojnino z vključitvijo v shemo kolektivnega PDPZ. Če to naredite pri Triglav, pokojninski družbi, d.d., so člani tudi brezplačno nezgodno zavarovani za primer smrti in popolne trajne invalidnosti kot posledice nezgode, polica člana prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa se upošteva pri dodatnih popustih v okviru bonitetnega programa Triglav komplet.

 

Tako individualno kot kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je pri Triglav, pokojninski družbi mogoče skleniti po spletu. Pogoj za sklenitev na daljavo je, da ima sklenitelj kvalificiran digitalni certifikat, ki omogoča elektronski podpis. Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje sklenete enostavno z izpolnitvijo Pristopne izjave in ob upoštevanju navodil za elektronsko podpisovanje.

 

Za kolektivno sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja je potreben kvalificiran digitalni certifikat zastopnika družbe. Če delodajalci elektronsko pristopite v kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja do konca leta (promocijska koda: TPDM2020), se vam v letu 2020 vstopni stroški ne bodo obračunali. 

 

Želim naročiti predstavnika Triglav, pokojninske družbe.

 

pokojninsko zavarovanje posel, pokojnina, varčevanje, osebne finance, sklepanje zavarovanja posel, posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.