Mikro podjetja: Kaj lahko naredite za svoje zaposlene?

Samostojni podjetniki in mikro podjetja: Zakaj pristopiti k dodatnemu pokojninskemu zavarovanju?

Nagrada za poslovno uspešnost, različne bonitete ali morda kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje? Bi radi naredili nekaj za svoje zaposlene, pa ne veste, kateri ukrep bi bil pravi za to? Navajamo tri razloge, zakaj je vključitev v kolektivno prostovoljno dodatno zavarovanje dobra odločitev.

Dodatna pokojnina v mikro podjetjih in za samostojne podjetnike

Dejstvo je, da moramo zaradi demografskih napovedi za višjo kvaliteto življenja po aktivnem delovnem obdobju življenja dodatno varčevati. Ena izmed oblik varčevanja za pokojnino je dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ), pri katerem država z davčnimi olajšavami vzpodbuja k varčevanju tako delodajalce kot tudi posameznike.

 

Večja podjetja in njihovi zaposleni večinoma že varčujejo v okviru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (DPZ), medtem ko takšno obliko pokojninskega varčevanja svojim zaposlenim nudijo le redka mikro podjetja.

 

Ali poznate prednosti te davčno stimulirane oblike varčevanja za starost? Preverite v nadaljevanju, razložili pa bomo tudi enostaven postopek priključitve za vas in vaše zaposlene.

 

Kakšne so ugodnosti za mikro podjetja?

Ugodnosti za vas kot mikro podjetnika so enake kot pri srednjih in velikih podjetjih:

 

1. Davčna olajšava za delodajalca

Premije, ki jih vplačate kot delodajalec v korist zaposlenih, se priznajo kot davčna olajšava pri davku od dobička ali davku od dohodkov iz dejavnosti, v kolikor je delodajalec samostojni podjetnik.

 

Znesek davčne olajšave za premije DPZ je omejen na 5,844 % bruto plače oziroma na največ  24 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ), vendar v koledarskem letu 2022 ne več kot 2903,66 evra letno na zaposlenega.

 

2. Financiranje premije je za podjetje in zaposlenega ugodnejše od zvišanja plače

Na vplačane premije se namreč ne obračunajo davki in prispevki. To pomeni, da prejme zaposleni na svoj osebni pokojninski račun znesek celotne premije.

 

Če seštejemo učinek davčne olajšave in dejstva, da se od premije ne obračunajo davki in prispevki, je za delodajalca strošek premije bistveno nižji, kot če bi za enak znesek delavcu povišal plačo.

 

Preverite izračun, ki pokaže učinek financiranja premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v primerjavi s povišanjem plače.

 

3. Privarčevana sredstva so varna

Dodatno pokojninsko zavarovanje je dopolnitev obveznega pokojninskega zavarovanja in je močno zakonsko regulirano ter nadzorovano. Tako je zagotovljena varnost varčevalcev in vložkov.

 

Kakšni so modeli financiranja?

Ob razmisleku o vključitvi v kolektivno DPZ za vaše podjetje boste morali sprejeti odločitev, kakšen delež premije boste kot delodajalec vplačevali. Možnosti sta dve:

 

  • premijo financira mikro podjetje oz. samostojni podjetnik kot delodajalec v celoti oziroma
  • del premije financira mikro podjetje oz. samostojni podjetnik kot delodajalec, del premije pa zaposleni – (seveda, če ima samostojni podjetnik zaposlene).

 

Znesek premije je lahko določen v absolutnem znesku ali odstotku od bruto plače. Model financiranja se lahko v času varčevanja kadarkoli prilagodi oziroma spremeni.

 

O vsem se boste pogovorili s predstavnikom pokojninske družbe ob prvem obisku, določila pa bodo zapisana v Pogodbi o financiranju pokojninskega načrta.

 

H kolektivnemu DPZ lahko pristopite tudi, če ste samozaposleni. Še enostavneje pa je, če se kot samozaposleni odločite za individualno DPZ, saj morate podati le pristopno izjavo.

 

Preberite, zakaj je še posebej pomembno, da za pokojnino varčujete, če ste samozaposleni.

 

Kaj pa, če se zalomi?

Odločitev za pristop  h kolektivnemu DPZ seveda ne more biti impulzivna, saj je njen učinek dolgoročen. V primeru, da podjetje zaide v poslovne težave, sta na voljo dve možnosti:

 

  1. znižanje premije kadarkoli v času vplačevanja in
  2. mirovanje vplačevanja v primeru nezmožnosti financiranja.

 

Pristop k dodatnemu pokojninskemu zavarovanju

Tako individualno kot kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je mogoče skleniti po spletu na www.triglavpokojnine.si. Za kolektivno sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja potrebujete kvalificiran digitalni certifikat zastopnika družbe.

 

Mikro podjetja in samostojni podjetniki pristopijo h kolektivnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju na podlagi sklepa poslovodstva s sklenitvijo pogodbe o financiranju pokojninskega načrta. Za pripravo pogodbe izpolnite obrazec za delodajalce.

 

Zaposleni, ki želijo pristopiti k zavarovanju, vendar jim njihov delodajalec zavarovanja ne zagotavlja, lahko sklenejo individualno dodatno pokojninsko zavarovanje preko spletne povezave ali pristopne izjave.

 

Če bi torej radi naredili nekaj za svoje zaposlene, s tem pa povečali njihovo lojalnost, je eden od načinov varčevanje za pokojnino z vključitvijo v shemo kolektivnega PDPZ. Če to naredite pri družbi Triglav Pokojnine, so člani tudi brezplačno nezgodno zavarovani za primer smrti in popolne trajne invalidnosti kot posledice nezgode, polica člana prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa se upošteva pri dodatnih popustih v okviru bonitetnega programa Triglav komplet.

 

Želim naročiti predstavnika družbe Triglav Pokojnine.

 

pokojninsko zavarovanje posel, pokojnina, varčevanje, osebne finance, sklepanje zavarovanja posel, posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.