Samozaposleni: Poskrbite tudi za pokojnino

Komaj sem se (samo)zaposlil in že naj mislim na pokojnino?

Res je, da sta upokojitev in pokojnina tam daleč v negotovi prihodnosti. A vseeno ne prezrite nekaterih dejstev v zvezi s pokojnino. Na primer, kakšno pokojnino samozaposleni lahko pričakujete, če si boste dlje časa plačevali minimalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zato varčevanje za dodatno pokojnino ne odlagajte na čas, ko boste rešili vse izzive, ki dnevno prihajajo na vašo podjetniško pot. Tudi Zveza potrošnikov Slovenije in Slovensko zavarovalno združenje priporočata, da z varčevanjem za dodatno pokojnino pričnete čimprej. V nadaljevanju preberite, zakaj.

Kakšno pokojnino samozaposleni lahko pričakujete?

Velika večina samostojnih podjetnikov posameznikov si obračunava minimalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). Razlogov za to je več. Mnogi imajo enostavno prenizke dohodke, da bi si lahko privoščili višje vplačilo. Če pa so prihodki višji, jih raje uporabijo kot investicijo v nadaljnji razvoj svoje podjetniške ideje. Nase ne mislijo, še manj na svojo daljno prihodnost in z njo pokojnino.

 

A izračun je neizprosen. Če bi s plačevanjem minimalnih prispevkov za PIZ nadaljevali vso svojo delovno dobo, bi lahko računali na pokojnino, ki bi bila globoko pod pragom tveganja revščine.

 

Za leto 2017 je po podatkih Statističnega urada prag tveganja revščine znašal  636 evrov. Ta številka pomeni znesek minimalnih zagotovljenih mesečnih prihodkov, s katerimi se posameznik še lahko prebije skozi mesec. Znesek pokojnine iz naslova PIZ za samozaposlenega pa bi po dopolnitvi zdaj veljavnih pogojev za upokojitev in ob predpostavki, da bi si plačeval minimalne prispevke, znašal le 530 evrov. 

 

Preverite informativni izračun mesečnega izplačila pokojnine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za samostojnega podjetnika, če bi si ta plačeval minimalne prispevke za PIZ vso svojo delovno dobo.

 

Naredite varčevalni načrt

Dodatno varčevanje za pokojnino tako ni le priporočljivo, ampak je nujno. Z razlogom ga prištevamo med dolgoročna varčevanja, saj obstaja občutna razlika, ali za dodatno pokojnino varčujete 10, 20, 30 let ali vso svojo delovno dobo. Zato je pomembno, da z varčevanjem za prihodnost začnete čimprej, saj boste lahko varčevali dlje časa in to z manjšimi vložki.

 

Ko pripravljajte varčevalni načrt za pokojnino, naj ta vključuje tako premislek, koliko prispevkov boste vplačevali v PIZ kot razmislek o drugih optimalnih možnostih za varčevanje za dodatno pokojnino.

 

Prva izmed možnosti za varčevanje za dodatno pokojnino je varčevanje s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem (PDPZ).

 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) je varčevanje v skladih z obvezniško, mešano in delniško naložbeno politiko. Ob pristopu pridobite svoj osebni pokojninski račun, na katerega se vplačujejo premije. Prednost te oblike varčevanja za pokojnino so pričakovani donosi in davčna olajšava.

 

Koliko sredstev je smiselno nameniti za varčevanje v PDPZ?

V PDPZ je smiselno vplačevati maksimalno višino premije, ki se upošteva v davčno olajšavo. Ta je določena z zakonom in znaša 24 % obveznih prispevkov za PIZ vendar ne več kot 234,90 evrov na mesec oziroma 2.819,09 evrov na leto.

 

Če si vplačujete minimalne prispevke za PIZ, potem veste, da so ti februarja 2019 (po določilih Finančne uprave Ministrstva za finance) znašali 245,67 evrov. 24 odstotkov od tega zneska je 59 evrov – toliko bi torej znašala maksimalna mesečna premija za varčevanje v PDPZ ob vplačevanju minimalnih prispevkov v obvezno PIZ.

 

Če pa bi želeli povečati vplačevanje v PDPZ, bi morali povečati tudi prispevke v pokojninsko in invalidsko zavarovanje PIZ.

 

Odločitev za plačevanje minimalnih prispevkov za PIZ zamejuje vplačila v PDPZ. Zato razmislite o povišanju minimalnih prispevkov za PIZ.

 

Kako pa je z davčno olajšavo? Vplačane premije v PDPZ se štejejo za davčno olajšavo pri odmeri dohodnine. Država vam lahko povrne do 50 % vplačane premije za PDPZ – odvisno, kam se uvrščate na dohodninski lestvici. Tako boste ob odmeri dohodnine upravičeni do višjega povračila oziroma do nižjega doplačila dohodnine. Do kolikšne davčne olajšave ste upravičeni, lahko preverite z informativnim izračunom davčne olajšave.

 

Kdaj začeti z varčevanjem v PDPZ?

Kot že rečeno, čimprej. V splošnem velja, da boste za vsakih 10 let poznejšega začetka z varčevanjem za pokojnino lahko pričakovali za polovico manjšo mesečno rento. Da je bolje začeti varčevati čimprej, kaže tudi informativni izračun pokojninske rente, ki so ga pripravili pri Triglav, pokojninski družbi.

 

Informativni izračun pokojninske rente iz Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 

Starost ob pristopu Doba varčevanja Maksimalna premija (24 % prispevkov za PIZ) Doživljenjska mesečna renta z 20 letnim, zajamčenim obdobjem izplačevanja
30 let 35 let 59 EUR 248 EUR
40 let 25 let 59 EUR 117 EUR

 

Če začnete varčevati pri 30 letih z zneskom 59 evrov, kar je maksimalna premija v primeru plačevanja minimalnih prispevkov za PIZ, boste imeli bistveno višjo pokojninsko rento, kot če bi z enakim zneskom začeli varčevati pri 40 letih.

 

Informativni račun je narejen ob predpostavki, da je član PDPZ izpolnil starostni pogoj za upokojitev 65 let in da je vplačeval minimalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Zato maksimalna mesečna premija za varčevanje v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju znaša 59 evrov.

 

Izračun za obe starosti ob pristopu upošteva varčevanje v Skupnem pokojninskem skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla. V okviru varčevanja z naložbeno politiko življenjskega cikla posameznik glede na svojo starost »prehaja« iz sklada z delniško naložbeno politiko, ki je primeren za člane, stare do 45 let, preko sklada z mešano naložbeno politiko, primernem za člane, stare med 45 in 55 let, v sklad z obvezniško naložbeno politiko z zajamčenim donosom, primernem za člane, starejše od 55 let.

 

S prehajanjem med skladi z različnimi naložbenimi politikami glede na starost član izkorišča naložbena tveganja in pričakovane donose, ki so najvišji v delniškem (pričakovan dolgoročni donos do 7 %), nekoliko nižji v mešanem (pričakovan dolgoročni donos do 5 %) in najnižji, konservativni v obvezniškem skladu z zajamčenim donosom (pričakovan dolgoročni donos do 3 %). Upoštevana je donosnost po realističnem scenariju.

 

Izračun predvideva tudi enakomerni mesečni pripis donosov in usklajevanje premij z inflacijo, ki znaša 2,5 % letno. V izračunu je upoštevan neto znesek premije s trenutno veljavno upravljavsko provizijo (1 %) in določila Pokojninskega načrta za izplačevanje rent iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav. Zgoraj prikazana doživljenjska mesečna pokojninska renta ima 20-letno zajamčeno dobo izplačevanja.

 

Če želite vedeti, kakšno pokojninsko rento lahko pričakujete ob upokojitvi z dodatnim varčevanjem za pokojnino v PDPZ, preverite informativni izračun za pokojninsko rento.

 

Ali varčevati v individualnem ali kolektivnem PDPZ?

Tudi če ste samozaposleni, se lahko odločite za varčevanje v kolektivnem zavarovanju PDPZ. Z davčnega vidika za samozaposlenega ni nobene razlike, ali varčuje v kolektivnem ali individualnem zavarovanju PDPZ. Razlika je le v pristopu, saj je za kolektivni pristop treba nekaj več dokumentacije.

 

Če povzamemo: zakaj varčevati v PDPZ?

  • Poleg redne pokojnine iz PIZ si zagotovite dodatno pokojnino.
  • Sredstva se pri varčevanju v PDPZ plemenitijo, v PIZ pa ne. Povedano drugače: pri PDPZ gre za varčevanje, kjer lahko računate na donos, v PIZ pa se sredstva porabljajo za tekoče financiranje pokojnin. Pri varčevanju v najbolj konservativnem skladu naložbene politike življenjskega cikla Triglav, pokojninska družba in Zavarovalnica Triglav zagotavljata 25 % višji zajamčen donos od donosa, ki je zakonsko predviden in se  izračunava skladno s pravilnikom Ministrstva za finance.
  • Možnost naložbene izbire med tremi kritnimi skladi v okviru naložbene politike življenjskega cikla glede na starost.
  • Varčevanje v PDPZ je davčno stimulirano. Na ta način z varčevanjem za pokojnino vsako leto tudi prihranite, saj se upošteva kot davčna olajšava pri odmeri dohodnine.
  • Zaščita svojcev: v primeru smrti se sredstva po veljavnih pogojih izplačajo upravičencem.
  • Če za pokojnino varčujete pri Zavarovalnici Triglav ali Triglav, pokojninski družbi, lahko stanje sredstev spremljate v spletni poslovalnici i.triglav.
  • Varčevanje v individualnem PDPZ prispeva 1 % popusta v skupni Triglav komplet popust,  varčevanje v kolektivnem PDPZ pa 3 % popusta v Triglav podjetniški komplet.

 

K varčevanju v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju lahko pristopite pri Triglav, pokojninski družbi in Zavarovalnici Triglav. Preverite njuno ponudbo na spletnih straneh PDPZ Triglav, pokojninska družba in PDPZ Zavarovalnica Triglav.
pokojnina, pokojninsko zavarovanje posel, podjetniški komplet, osebne finance, sklepanje zavarovanja, nasvet, posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.