Obvladovanje in vrste tveganj v podjetju

Kako obvladujejo tveganja v podjetju Termoglas, d.o.o.

Z rastjo in razvojem podjetja je tudi njegova odgovornost vse obsežnejša – do ljudi, okolja in za stabilnost poslovanja. Če podjetje želi (p)ostati dober gospodar, mora svoje poslovanje obvladovati tudi na kritičnih točkah svojih poslovnih procesov. To pomeni tudi omejitev posledic tveganj v podjetju.

Znani kitajski general in diplomat Sunzi je nekoč dejal: »Globoka modrost se je zavedati težav, preden te nastopijo, in zavedati se nevarnosti, preden se ta pojavi.« Z vidika poslovanja in rasti ter razvoja podjetij njegova misel velja še danes. V vse hitrejših načinih poslovanja in delovanja pa je tudi vse pomembnejša.

 

Majhne težave lahko postanejo velika tveganja v podjetju

Ko je Franc Mlakar leta 1980 začel svojo kariero kot podjetnik z majhno steklarsko delavnico v Boštanju, si ni predstavljal, da bo ta z dobrim delom prerasla v podjetje Termoglas s 70 zaposlenimi. Po vsej verjetnosti niti ni razmišljal o tveganjih, ki ga čakajo na poti.

 

Termoglas je danes eden vodilnih proizvajalcev oken in vrat iz PVC-ja v Sloveniji ter stalno in stabilno raste. Deluje v več velikih obratih, v katerih je tudi veliko dovršene in drage delovne tehnologije.

 

Z rastjo, tehnologijo in razvejanim poslovnim sistemom pa se povečujejo tudi odgovornosti in možnosti za tveganja na vseh ravneh: v podjetju in zunaj njega.

 

Nemotena proizvodnja je ključ

Podjetja imajo različne izkušnje, zagotovo pa so vsak dan izpostavljena ogromno tveganjem. Škoda se lahko pojavi na nujno potrebni opremi, na objektu, v katerem se opravlja dejavnost, lahko celo pri tretjih osebah.

 

Premoženjska škoda lahko povzroči zastoj v obratovanju in moteno dobavo naročil, s tem pa je grožnja delovanju podjetja.

 

Brez dobre strateške vizije in vključevanja odgovornega ravnanja s tveganji pri delu je poslovanje težje in manj kakovostno. Brez razmislekov o tveganjih je poslovanje lahko celo ogroženo, to pa spravlja v nevarnost tudi vse deležnike.

 

»Na našem območju je bilo v preteklosti veliko tveganje za naravne nesreče, saj so naši poslovni in proizvodni prostori ob sotočju reke Save in Mirne. Izpostavljeni smo bili poplavam,« pojasnjuje Renata Mlakar, prokuristka podjetja Termoglas. »Danes je sicer možnosti za to manj, a smo še vedno zelo previdni in strateško razmišljamo, kako zmanjšati tveganje. Zato je bila za nas osnova zavarovati premoženje.«

 

Hitra odzivnost zavarovalnice in medsebojno zaupanje sta najpomembnejša, ko je podjetje najbolj ranljivo.

 

Termoglas pa lahko ogrozijo tudi drugi naravni pojavi. »Toča nam je v preteklosti naredila precej škode na objektih, predvsem na sončnih elektrarnah, ki prekrivajo večino objektov,« pojasnjuje Mlakarjeva. Takšna škoda lahko povzroči zastoj v obratovanju in moteno dobavo naročil, s tem pa je grožnja delovanju podjetja.

 

»Glede na to, da je naša osnovna dejavnost strojna proizvodnja, smo izpostavljeni tudi tveganjem pri obratovanju strojev. Ko je prišlo do večje okvare na naši kalilni peči, je bilo bistveno, da smo s pomočjo zavarovalnine, ki je bila izplačana še pred končnim popravilom, stroj lahko nemudoma usposobili,« se spominja Mlakarjeva. Hitra odzivnost in zaupanje sta najpomembnejša, ko je podjetje najbolj ranljivo.

 

Stroji, poslovni prostori, surovine in delovna sredstva so osnova za nemoteno poslovanje. Če so zavarovani proti vlomu, naravnim nesrečam in okvaram, poslovanje ni ogroženo.

 

Zdravi zaposleni so srce podjetja

»Z našo rastjo raste tudi odgovornost do ljudi in okolja,« se zaveda Renata Mlakar. »Skrbimo za podporo različnim društvom, prednost pa imajo humanitarne akcije, sploh kadar gre za otroke,« razloži vpetost v lokalno okolje. Imajo pa tudi širše pomembno družbeno in okoljsko vlogo, pri čemer upoštevajo načela okolju prijazne proizvodnje in skrbijo za racionalno rabo surovin.

 

Toda v poslovnem svetu je odgovornost izjemno potrebna tudi v odnosu do zaposlenih in strank. »V več kot 39 letih delovanja se je podjetje ves čas razvijalo, tehnološko nadgrajevalo in uvajalo nove produkte. Ob tem pa smo ves čas vlagali tudi v svoje zaposlene, saj so ti duša Termoglasa,« poudari Mlakarjeva.

 

»Z našo rastjo raste tudi odgovornost do ljudi in okolja.« Renata Mlakar, prokuristka podjetja Termoglas.

 

A delo s stroji in steklom je zahtevno in poškodbe so vselej mogoče. »Seveda je to naš izziv. Če pride do poškodb, je to veliko tveganje za podjetje, tako zaradi bolniških odsotnosti kot tudi zaradi odgovornosti, ki jo v nekaterih primerih ob delovni nesreči nosi podjetje,« pravi Termoglasova prokuristka.

 

Poškodbe pri delu so se tudi v Termoglasu že zgodile. Takrat so vedno najprej ugotovili, zakaj je prišlo do dogodka, ter se dogovorili, kolikšen del odgovornosti je objektivne in kolikšen subjektivne narave.

 

Hitro ukrepanje in krajše bolniške odsotnosti so za podjetje, ki se zanaša na ljudi, bistveni. Poleg tega pa delavci, vključeni v kolektivno nezgodno zavarovanje, vedo, da bo, če se bodo poškodovali pri delu, zanje poskrbljeno.

 

Kibernetska (ne)varnost se dotika vseh panog

Le z dobro povezavo varnostnega sistema organizacije s poslovnimi cilji in z dobrim upravljanjem je mogoče obvladovati tveganja. »Naša odgovornost do strank je še toliko večja, ker smo eden redkih ponudnikov, ki ponujajo vse na enem mestu – od proizvodnje oken, vrat, stekel in senčil po meri do vgradnje in montaže,« pojasni Mlakarjeva.

 

»V zadnjem času je vse več kibernetskih napadov, zato je za nas pomembno obvladati tudi tveganja morebitnih informacijskih vdorov.« Renata Mlakar, prokuristka podjetja Termoglas.

 

Ko se na kakovost izdelkov in dobro delo podjetja zanaša toliko ljudi, se je bistveno zavedati tudi tveganj, ki prihajajo od zunaj. »V zadnjem času je vse več kibernetskih napadov. Poznamo jih celo iz bližnje okolice, zato je za nas pomembno obvladati tudi tveganja morebitnih informacijskih vdorov. Poleg tega, da skrbimo za vselej posodobljeno antivirusno programsko opremo, redno ustvarjamo tudi varnostne kopije vseh dokumentov in podatkov. Predvsem pa se nam zdi pomembno, da smo za primer kibernetskega napada tudi zavarovani,« pravi Mlakarjeva.

 

SI-CERT poroča, da »število kibernetskih napadov na mala in srednja podjetja občutno raste, saj informacijski varnosti ne posvečajo dovolj pozornosti«. Vdori lahko povzročijo veliko finančno škodo, če proti njim niste zavarovani.

 

Tudi pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije spodbujajo obrtnike in podjetnike, da pravočasno in ustrezno zavarujejo svoje imetje. »Ocenjujemo, da so najbolj pereča tveganja za obrtnike in podjetnike poškodbe pri delu, avtomobilske škode, poplave in požari,« pravi predsednik Zbornice Branko Meh. S kartico Mozaik podjetnih ima pri obnovi in sklepanju novih zavarovanj podjetje dodatne popuste, ki pa jih omogoča tudi Triglav Podjetniški paket.

 

Pravočasna prepoznava tveganj in ukrepanje zmanjšata možnost groženj, ki zamajejo stabilnost in ugled podjetja. S tem pa je poskrbljeno tudi za višje zadovoljstvo vseh deležnikov. Razmislek o tem je lahko zato veliko vreden.

 

podjetniški komplet, zavarovanje kibernetske zaščite, nezgodno zavarovanje, premoženjska zavarovanja posel, škodni primer, posel, nezgodno zavarovanje posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.