Bodite odgovoren podjetnik

Zavarujete se za primer, če pri opravljanju dela drugi osebi nenamerno povzročite škodo.

Ko vaše podjetje enkrat odpre svoja vrata in začne poslovati, niste več sami, vanj vstopajo oziroma z vami sodelujejo različni ljudje – stranke, dobavitelji, dostavljavci, tudi zaposleni. In če se jim kaj zgodi? Dobavitelju spodrsne v vaši pisarni, pri opravljanju storitve je stranki nastala škoda ali pa se pri delu poškoduje eden izmed zaposlenih. Da se zaščitite pred odškodninskimi zahtevki, potrebujete zavarovanje odgovornosti podjetja.

Kaj je zavarovanje odgovornosti podjetja?

V uvodu smo predstavili nekaj primerov, kako ste kot podjetnik lahko odgovorni do drugih, ne glede na to, s čim se ukvarjate. In pri svojem delu lahko drugi osebi nenamerno povzročite škodo. Namen zavarovanja  odgovornosti je v tem, da vas ščiti, če se ta oseba odloči proti vam vložiti odškodninski zahtevek.

 

Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo, ki je nastala zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti) in škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev).

 

Zavarovanje odgovornosti podjetnika potrebujete, da se izognete stroškom

Odškodninski zahtevki so lahko zelo visoki, znašajo lahko tudi več tisoč evrov. Brez zavarovanja bi morali stroške, kot so stroški za obrambo pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki, izvensodni ali sodni stroški oškodovanca in podobno, poravnati sami.

 

Za določene dejavnosti je zavarovanje odgovornosti obvezno

Določene dejavnosti imajo z zakonom predpisano, da je za njihovo opravljanje nujno imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti. V takih primerih zakon običajno tudi predpisuje višino minimalne zavarovalne vsote in minimalni obseg zavarovalnega kritja. 

 

Tak primer je recimo gradbeni zakon, ki narekuje obvezno zavarovanje odgovornosti za izvajalce v gradbeništvu za škodo, povzročeno investitorju ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. 

 

Še za katere poklice je zavarovanje odgovornosti tudi obvezno in kaj krije, si lahko preberete v članku Nihče ni nezmotljiv.

 

Pri sklepanju bodite pozorni na kritja in zavarovalno vsoto

Če s svojo dejavnostjo ne sodite v nobeno od zgoraj navedenih kategorij, je vseeno priporočljivo, da sklenete zavarovanje odgovornosti. To zavarovanje lahko sklene vsak podjetnik, tudi samostojni podjetnik. Pri tem bodite pozorni, da izberete ustrezno:

 

  • Zavarovalno vsoto

Zavarovalna vsota je odvisna od vaših potreb. Če ni z zakonom določeno drugače, se lahko sami odločite za višino zavarovalne vsote. Kot zavarovanec najbolje veste oziroma lahko ocenite, kakšno škodo in v kolikšni višini lahko povzročite. Najbolje poznate procese in tveganja, ki ste jim glede na dejavnost izpostavljeni.

 

  • Zavarovalna kritja

Osnovno kritje je možno tudi razširiti, kot je navedeno v zavarovalnih pogojih. Dodatna kritja izbirate glede na svoje potrebe oziroma na dejavnost, s katero se ukvarjate.


Česa zavarovanje odgovornosti ne krije?

Tako kot je pomembno, kaj zavarovanje krije, morate vedeti, v katerih primerih vam zavarovalnica ne bo povrnila škode. Vse to je natančno zapisano v pogojih zavarovanja, ki so del zavarovalne pogodbe.

 

Najbolje bo, če se ob sklepanju pogovorite z zastopnikom. Ta vam lahko svetuje, katero zavarovanje je smiselno skleniti glede na vaše potrebe. Pri sklepanju odgovornostnih zavarovanj boste izpolnili poseben vprašalnik. Zavarovalnica bo na podlagi pridobljenih odgovorov pripravila ponudbo za zavarovanje, zastopnik pa vam bo lahko priporočil, katera kritja bi morda še potrebovali. 


Kako uveljavljam to zavarovanje?

Zavarovalnico takoj obvestite o nesreči in njej prepustite vodenja postopka. Prepustiti ji morate tudi obravnavanje odškodninskih zahtevkov proti vam, zato jih sami ne smete zavrniti niti priznati.

 

Kljub temu, da ste že prijavili nesrečo zavarovalnici, jo morate takoj obvestiti, če je proti vam ali osebi, za katero vi odgovarjate, uvedena kazenska poizvedba ali preiskava oziroma vložena obtožnica. Prav tako morate zavarovalnico obvestiti, če so proti vam vloženi odškodninski zahtevki, in dostaviti original vseh listin, ki ste jih prejeli.

sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, zavarovanje odgovornosti posel, podjetniški komplet, posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.