Ko naše potrebe »prerastejo« sklenjene življenjske police

Kako prilagoditi polico življenjskega zavarovanja, da »vam bo spet prav«?

Odločitev za sklenitev življenjskega zavarovanja naj bo premišljena. Temelji naj na tem, kakšna kritja in višino le-teh potrebujete.

Skozi čas se naše življenjske situacije spreminjajo. Ob vsaki pomembni življenjski spremembi (npr. prva zaposlitev, poroka, otroci, …) velja razmisliti o tem, ali vam obstoječa zavarovanja in zavarovalna kritja še zadoščajo. Če ne zadoščajo, najprej preverite, kakšne prilagoditve vam omogočajo že sklenjena življenjska zavarovanja.

 

Za primer navajamo zakonski par, ki je leta 2005 sklenil vzajemno mešano življenjsko zavarovanje za obdobje 20 let. Ob sklenitvi zavarovanja sta bila zakonca stara 30 let. Dogovorila sta se za zavarovalno vsoto za primer smrti in doživetja v višini 10.000 EUR in mesečno premijo v višini 41,50 EUR. Njunemu življenjskemu zavarovanju so se v prvih desetih letih zavarovanja pripisali presežki v višini 490 EUR. Ti presežki so se pretvorili v dodatno zavarovalno vsoto. Skupna zavarovalna vsota po desetih letih znaša 10.490 EUR. Par se v tem času znajde v finančnih težavah in ne more več plačevati premije v višini, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi zavarovanja. Kakšne možnosti ima na voljo?

 

Življenjskega zavarovanja se ne splača prekiniti.

Če se znajdete v finančnih težavah, boste morda v prekinitvi sklenjenega življenjskega zavarovanja videli možnost za reševanje nastale situacije. Dobro razmislite. Zavarovanje ste sklenili z določenim namenom, ciljem (zagotovitev finančne varnosti sebi in svojcem v primeru nepredvidenega, varčevanje za pokojnino, za otroke, …). Če zavarovanje prekinete, zastavljenega cilja ne boste dosegli. Izplačilo ob predčasni prekinitvi zavarovanja, če ga zavarovanje vključuje in so izpolnjeni pogoji zanj, bo lahko tudi občutno nižje od vplačanih premij.

 

Več o tem si lahko preberete v našem članku.

 

Predčasna prekinitev je smiselna le v izjemnih primerih. Pred tem najprej razmislite o drugih virih, ki bi jih morda lahko uporabili. Če res ne gre drugače, pa vam svetujemo, da se odločite za katero izmed možnosti v okviru zavarovanja, ki ne povzročijo njegove prekinitve. Te možnosti so:

 

  • mirovanje plačevanja premije (neplačevanje premije v določenem obdobju),
  • znižanje premije in posledično tudi zavarovalne vsote,
  • kapitalizacija zavarovanja (znižanje dogovorjene zavarovalne vsote brez nadaljnjega plačevanja premije)
  • ali predujem (predčasno izplačilo dela sredstev).

 

Kaj lahko spremenite?

Če ste zavarovanje sklenili v mladih letih, ga po vsej verjetnosti niste sklenili z namenom zagotovitve finančne varnosti drugi osebi (npr. otroku, partnerju), če bi se vam zgodilo najhujše. Razumljivo, saj vaša takratna življenjska situacija ni bila takšna, da bi tako zavarovanje potrebovali. Ko se ta spremeni, pa je pametno preveriti, ali ste še vedno ustrezno zavarovani.

 

Tako na primer ob rojstvu otroka začutimo potrebo in odgovornost, da mu zagotovimo finančno varnost, če se nam kaj zgodi. Če višina zavarovalne vsote na obstoječi polici ne zadošča, preverite, ali lahko jo lahko povišate. Večina zavarovanj namreč omogoča povišanje zavarovalne vsote, če so izpolnjeni pogoji zanj. Obstoječemu zavarovanju lahko priključite dodatna zavarovanja in tako še povečate lastno finančno varnost in tudi varnost svojcev.

 

Rojstvo otroka je lahko tudi tehten razlog za to, da z dodatnimi vplačili v že sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje ali s sklenitvijo zavarovanja v korist otroka dodatno varčujete za njegovo prihodnost (šolanje, osamosvojitev, …). Naložbena življenjska zavarovanja so tudi sicer zelo fleksibilna, saj omogočajo še druge možnosti (izbira med pestro ponudbo skladov, možnost prenosa sredstev v druge sklade, upravljanje sredstev z naložbeno strategijo Finančni cilji, možnost spremembe naložbene strategije, …). Vse to omogoča prilagajanje zavarovanja spreminjajočim se potrebam.

 

Česa ne morete spremeniti?

Zavarovane osebe ne morete zamenjati, saj je od njene starosti in zdravstvenega stanja odvisna zavarovalna premija oziroma zavarovalna vsota. Izračun zavarovalne premije temelji na individualni oceno rizika pri posamezni zavarovani osebi, zato ne moremo enostavno ene zavarovane osebe zamenjati z drugo. Izjema pri tem je Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke, ki omogoča zamenjavo zavarovane osebe, ko otrok dopolni 26. leto starosti.

 

Kakšen je postopek spreminjanja police?

Če se odločite za spremembo vaše zavarovalne police, vam svetujemo, da se pogovorite s svojim zavarovalnim zastopnikom ali obiščete eno izmed poslovalnic zavarovalnice in tam uredite ustrezne spremembe. Ob obisku boste potrebovali osebni dokument, s katerim se boste lahko identificirali, saj spremembe zavarovalne pogodbe lahko izvaja le zavarovalec.

 

Kakšno rešitev bi lahko izbrala zakonca, omenjena na začetku?

Pri obstoječem zavarovanju razpolovita zavarovalno premijo na 20,75 EUR. Zaradi znižanja premije se zniža tudi ob sklenitvi zavarovanja dogovorjena zavarovalna vsota, in sicer z 10.000 EUR na 7.528 EUR. Tako zavarovalna vsota s pripisanimi dobički znaša 8.018 EUR.

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

varčevanje, osebne finance, pokojnina
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.