Se lahko življenjsko zavaruješ, če si bolan?

Odgovor ni enoznačen in takojšen, je pa odvisen od različnih dejavnikov.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti boste najlažje, najhitreje in ceneje sklenili, če ste popolnoma zdravi. A pogosto se zgodi, da o tovrstni zaščiti ljudje sploh ne razmišljajo. Šele bolezen jih spomni, da niso vsemogočni in da je dobro, če poskrbijo za svoje bližnje, če bi se njim samim kaj zgodilo. Ampak, ali je takrat že prepozno za sklenitev zavarovanja? Ali sploh lahko sklenete življenjsko zavarovanje, če imate kronično bolezen?

Razmišljate o sklenitvi življenjskega zavarovanja?

Življenje je nepredvidljivo, vseeno pa si najbrž lahko predstavljate, kako bi se vam v hipu spremenilo, če bi hudo zboleli. Kako bi se šele spremenilo vašim bližnjim, če bi se vam zgodilo najhujše? Namen življenjskega zavarovanja je ravno v tem, da poskrbimo za finančno varnost sebe oziroma bližnjih v takšnih primerih.

 

S sklenitvijo zavarovanj iz skupine Življenje:

 

 

Življenjski slog in zdravstveno stanje

Sklepanje življenjskega zavarovanja, če ste zdravi, ne kadite in se ne ukvarjate z ekstremnimi športi oziroma ne opravljate rizičnega poklica, je enostavno. Tudi cena oziroma zavarovalna premija je v takem primeru bolj ugodna. Zakaj? Zato, ker ne predstavljate previsokega tveganja za zavarovalnico.

 

Zato pred sklenitvijo zavarovalnica preveri:

 

  • vaš življenjski slog in upošteva dejavnike, kot so: vaš indeks telesne mase (ITM), poklic, ki ga opravljate, prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarjate itd.

 

  • vaše zdravstveno stanje in navade (kajenje in uživanje alkohola), saj te vplivajo na zdravstveno stanje in oceno rizika za zavarovalnico.

Če vaš življenjski slog za zavarovalnico ne predstavlja povečane nevarnosti, boste v zavarovanje sprejeti pod ugodnejšimi pogoji oziroma brez povišanja zavarovalne premije.

 

Z Življenjskim zavarovanjem za primer smrti se lahko zavarujejo zdrave osebe, in sicer od dopolnjenega 14. do dopolnjenega 65. leta starosti na tako zavarovalno dobo, da ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

 

Z dodatnim življenjskim zavarovanjem za delovno nezmožnost se lahko zavarujejo delovno aktivne osebe med 18. in 60. letom starosti, ki ob izteku zavarovanja ne bodo starejše od 65 let. Ob sklenitvi zavarovanja morajo biti v delovnem razmerju.

 

Poleg konstantne zavarovalne vsote imate sedaj pri Zavarovalnici Triglav ob sklenitvi Življenjskega zavarovanja za primer smrti tudi možnost padajoče zavarovalne vsote.

 

To pomeni, da se zavarovalna vsota med trajanjem zavarovanja linearno znižuje in je ob preteku dogovorjene zavarovalne dobe enaka 10 % zavarovalne vsote, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja.

 

Nizka zavarovalna vsota je namenjena temu, da lahko stranka nemoteno dodaja dodatna zavarovanja, pri čemer se kritje za primer smrti ne zajeda v strošek premije.

 

Se torej lahko življenjsko zavarujete, če ste bolni?

Načeloma velja, da se osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let oziroma 55 let, lahko zavarujejo, vendar le po dopolnilnih pogojih, kot so višja mesečna premija, nižja zavarovalna vsota in določene izključitve kritij.

 

Dopolnilni oziroma dodatni pogoji veljajo za osebe:

 

  • ki imajo eno izmed kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, povišan krvni tlak, astma ipd. Če bolezensko stanje obvladujete, jemljete predpisano terapijo, se lahko zavarujete,
  • ki so paraplegiki, slepi, gluhi, invalidi. To velja le, če ob tem niso prisotne še druge težave, ki ogrožajo vaše zdravje,
  • ki so prebolele hujšo bolezen (denimo rak). Če ste preboleli hujšo bolezen in ste ozdravljeni, potem se lahko zavarujete pod dodatnimi pogoji ali standardnimi pogoji. Zavarovalnica to presoja od primera do primera.

 

Določitev pogojev za sprejem v zavarovanje je odvisna od vrste in stopnje bolezni, vaše starosti, starosti ob pojavitvi bolezni ter vašega trenutnega zdravstvenega stanja.

 

Kdaj se ne morete življenjsko zavarovati?

Osebe z napredovanimi težjimi boleznimi (kot so rak, težke duševne bolezni, nevrološke bolezni), bolezni, kjer so nastopile resne komplikacije, ki ogrožajo zdravje, se žal ne morejo zavarovati.

 

Možno pa je, da se zavarovanje zaradi določenega medicinskega stanja le odloži za določen čas. Po poteku tega obdobja se lahko ponovno poskusite zavarovati.

 

Zato vam svetujemo, da svojo zdravstveno stanje predstavite zavarovalnici, kjer vam bodo pojasnili, kakšne imate možnosti za zavarovanje.

 

Kako se sploh ugotavlja zdravstveno stanje?

Ob vsem zapisanem se vam zagotovo poraja vprašanje, kako lahko zavarovalnica sploh preveri vaše zdravstveno stanje. V večini primerov se to ugotavlja z izpolnitvijo zdravstvenega vprašalnika.

 

Pomembno je, da ob sklenitvi zavarovanja navedete konkretne informacije in odgovorite na vsa vprašanja. Ob pomanjkljivih podatkih  ni nujno, da boste vi oziroma upravičenci ob nastanku zavarovalnega primera prejeli celotno izplačilo. Zavarovalnica ima namreč v določenih primerih pravico razveljaviti pogodbo v celoti in zadržati vplačano premijo, ali pa izplača manj od dogovorjenega, pri čemer upošteva sorazmerje med stopnjo plačanih premij in stopnjo premij, ki bi morale biti plačane glede na resnično nevarnost.

 

Zdravniški pregled je potreben le, če bi se odločili za zavarovanja z višjo zavarovalno vsoto. Kajti pri višjih želenih zavarovalnih vsotah je tudi tveganje za zavarovalnico višje.

 

Velja pa, da šele na podlagi celovitih informacij o vašem trenutnem zdravstvenem stanju lahko zavarovalnica oceni višino tveganja, ki ga prevzema za čas trajanja zavarovanja, in pravično določi zavarovalno premijo pri želeni zavarovalni vsoti.

varčevanje, osebne finance, sklepanje zavarovanj, škodni primer, življenjsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.