Pri naložbah vztrajajte

Spremljajte svoje naložbe v daljšem časovnem obdobju in se ne odločajte čustveno.

Če bi hoteli zelo poenostaviti, bi lahko rekli, da je nakup vrednostnega papirja enak nakupu vrečke cimeta na bazarju v Carigradu. Tako pravijo strokovnjaki iz družbe Triglav Skladi, ki so pripravili osnovna načela za trgovanje z vrednostnimi papirji, da bodo vaši nakupi uspešni.

Za ceno cimeta se na bazarju lahko pogajate, zato ta za dva kupca ni nujno enaka. Odvisna je od količine cimeta, ki jo želi prodajalec tisti dan prodati, od ure nakupa, količine, ki jo kupec želi... Šteje tudi vaša pripravljenost, da plačate določeno ceno, in vaša želja, da kupite cimet prav v tem trenutku. Del rituala je tudi vaš smisel za pogajanja in moč prepričevanja obeh udeleženih strani.

 

Podobno je tudi na borzi.

 

Borza je velika tržnica vrednostnih papirjev

Ceno delnice na borzi v danem trenutku oblikujeta prodajalec in kupec. Od prodajalca je odvisno, po kakšni ceni je pripravljen prodati svojo delnico. Od kupca pa, koliko je pripravljen plačati za to delnico.

 

Cena vrednostnih papirjev je odvisna od ponudbe in povpraševanja: če je kupcev malo, prodajalcev pa veliko, bo cena padala in obratno.

 

Vrednost podjetja je odvisna od veliko elementov: zanimivega izdelka, inovativnosti proizvodnje, načina trženja, cenovne politike, itd.

 

Če podjetje dela dobro in ustvarja dobiček, potem si vsak želi biti njegov delničar. Takrat je kupcev veliko, prodajalcev pa verjetno ne toliko. Cena delnici zato raste.

 

Le ocenjujemo in pričakujemo lahko, da bo podjetje tudi v prihodnje delalo dobro. Uspeh je odvisen tudi od splošnih ekonomskih razmer, gospodarske situacije, poslovnega okolja ipd. Za nekoga, ki podjetja ne more dovolj poglobljeno spremljati in morda niti ne razume njegove panoge, lahko nakup posamezne delnice zato predstavlja zelo tvegano naložbo.

 

Nihanje vrednosti papirjev je stalnica

Na oceno vrednosti vrednostnega papirja vplivajo številni dejavniki. Od tega sta močno odvisna tako povpraševanje kot ponudba, zato cene vrednostnih papirjev stalno nihajo.

 

Tako kot cena cimeta na bazarju lahko tudi cena vrednostnega papirja niha.

 

Temu rečemo volatilnost oziroma nihajnost. Na kapitalskih trgih je prisotna ves čas. Obseg, dolžina in moč te nihajnosti pa so poleg številnih že naštetih dejavnikov odvisni tudi od psiholoških vzgibov vlagateljev. Ko cene vrednostnih papirjev rastejo, lahko na trgu vrednostnih papirjev vlada prava evforija, ki jo spodbuja pohlep. Na drugi strani je v času padajočih tečajev med vlagatelji prisotnega veliko strahu, ki je posledično kriv za marsikatero prenagljeno prodajo.

 

Naložbe so tek na dolge proge

Ključno je razumeti, da so vrednosti vrednostnih papirjev na kapitalskih trgih izpostavljene nihanjem. Če tega ne razumete, je poleg tega, da svojih sredstev ne razpršite dovolj med različne vrste naložbenih alternativ, to ena izmed največjih napak, ki jih lahko naredite pri vlaganju. Za končni rezultat, zaradi katerega varčujete v vrednostnih papirjih, morate počakati, da mine daljše časovno obdobje.

 

Skladi in direktne naložbe v vrednostne papirje so dolgoročne naložbe, ki zahtevajo čas, da naredijo svoje.

 

Nihanja so namreč na kratek rok lahko velika, vendar se z daljšanjem dobe varčevanja tveganje izgube znižuje, saj je obdobij pozitivnega trenda veliko več kot obdobij padcev.

 

Ne glede na nihanja navzgor ali navzdol je pomembno, kakšen je dolgoročen trend oziroma gibanje vrednosti vrednostnega papirja. Da bi dobili pravo sliko tega trenda morate spremljati nihanje v daljšem časovnem obdobju. Enkrat letno ali ob večjih spremembah na kapitalskih trgih preverite, ali vam izbrana naložba še vedno ustreza – da se sredstva plemenitijo in imate glede naložbenih pričakovanj, odnosa do tveganja in naložbenega horizonta še vedno nespremenjena izhodišča.

 

Vsekakor pa odsvetujemo, da takoj odnehate, ko tečaj oziroma vrednost vrednostnega papirja pada. Ne sprejemajte prehitrih in čustvenih odločitev, saj s tem škodite svojim dolgoročnim ciljem. V svetu financ ni prostora za čustva, zato naložbene odločitve pretehtajte dvakrat. Tako boste sprejeli bolj premišljeno finančno odločitev.

 

Izberite pravo naložbo

Tržnica vrednostnih papirjev je veliko bolj zapletena od bazarja v Carigradu. Če je ne poznate dovolj dobro, pa se lahko, kot na vsaki tržnici, hitro zmotite. Zato vam svetujemo, da si za pomoč izberete izkušene profesionalne upravljavce skladov in se odločite za naložbo v vzajemne sklade.

 

Preprosto o zapletenem – pojasnjujemo pomen vzajemnih skladov.

 

Vzajemni skladi namreč sledijo zgoraj omenjenim pravilom dobrega vlaganja. Zbirajo sredstva velikega števila vlagateljev in ta sredstva vlagajo v veliko število vrednostnih papirjev. Tako je tveganje nakupa ene slabe delnice veliko manjše, kot če celotno premoženje vložite v en vrednostni papir.

 

Z vprašalnikom Triglav Skladov preverite, kateri vzajemni sklad bi bil glede na vaš tip vlagatelja za vas najbolj primeren, nato pa naložbo občasno spremljajte, predvsem pa pri naložbi vztrajajte.

varčevanje, osebne finance
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.