Novi koronavirus in zavarovanje odpovedi turističnih potovanj

Odgovarjamo na vprašanja o odpovedi turističnih potovanj zaradi epidemije.

Načrtujete potovanje v kraje, kamor Svetovna zdravstvena organizacija potovanje odsvetuje zaradi epidemije novega koronavirusa? Ste za to pot sklenili zavarovanje odpovedi turističnih potovanj in razmišljate, ali ste upravičeni do zavarovalnine, če se za potovanje ne odločite? Pojasnjujemo, kaj morate vedeti in zakaj za na novo sklenjena zavarovanja tega kritja ne bo več.

Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj vključuje nevarnost epidemije

Poglejmo naprej na splošno. Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj ste sklenili, ker vas je verjetno skrbelo, kako bo z vam in vašim zdravjem, ali boste dovolj zdravi, da greste lahko na pot. Malokdo je lahko predvidel scenarij, ki se trenutno odvija z epidemijo koronavirusa. Strah, da lahko zbolite, je upravičen.

 

Kaj o samem virusu morate vedeti? NIJZ odgovarja na najpogostejša vprašanja.

 

A zavarovalnice se zavedamo, da tovrstne nevarnosti obstajajo, zato zavarovanje odpovedi turističnih potovanj vključuje kritje nevarnosti epidemije in pandemije na območju potovanja ali v kraju stalnega prebivališča.

 

Vendar pozor! Ker je koronavirus že tako močno razširjen in je zato lahko pričakovati, da boste zaradi tega razloga morali potovanje odpovedati, zavarovanje od 27. 2. 2020 ne krije več tovrstnih škod. Gre namreč za pričakovano škodo, ki je skladno z Obligacijskim zakonikom zavarovalnice ne morejo zavarovati.

 

Pogoji za uveljavljanje kritja odpovedi zaradi epidemije …

Za uveljavljanje tega kritja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 

 • Potovanje mora odsvetovati Svetovna zdravstvena organizacija ali naše Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma mora biti epidemija razglašena v kraju vašega stalnega bivanja.
 • Zavarovanje morate skleniti, preden navedene organizacije objavijo svoje opozorilo ali preden se virus tako razširi, da odsvetovanje potovanja ni več negotov dogodek. Oziroma preden je v kraju vašega stalnega bivanja razglašena epidemija. 
 • Potovanje, ki ga želite odpovedati, mora biti načrtovano v času trajanja opozorila. 

 

Torej, ali lahko odpovem potovanje zaradi novega koronavirusa in dobim zavarovalnino?

Glede na vse zgoraj zapisano, je odgovor da, lahko dobite povrnjene stroške, vendar le, če imate:

 

 • Sklenjeno zavarovanje odpovedi turističnih potovanj.
 • Za nevarnost epidemije in pandemije na območju potovanja: sklenjeno zavarovalno polico brez klavzule SARS-CoV-2 in Covid-19, torej sklenjeno pred 27.2.2020.
 • Za nevarnost epidemije v kraju bivanja: sklenjeno zavarovalno polico pred 12.3.2020, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija novega koronavirusa.
 • Potujete v času, ko velja opozorilo.

 

Vendar, pa velja: če ste povračilo stroškov delno ali v celoti prejeli že od ponudnika potovanja, ste upravičeni le do dela zavarovalnine, ki bo pokril stroške, ki vam niso bili povrnjeni. Kot povračilo stroškov od ponudnika potovanja se šteje tudi vračilo vrednosti potovanja v vrednotnicah ali na drug način, ki ga zakonodaja določa kot ustrezno nadomestilo denarnemu povračilu stroškov.

 

Kako je, če grem na potovanje s turistično agencijo, mi bodo povrnjeni nastali stroški?

Odgovor je enak prejšnjemu. Stroški vam bodo povrnjeni, če so izpolnjeni zgoraj omenjeni pogoji.

 

Kako je s kritji, če imam sklenjeno zavarovanje odpovedi večkratnih potovanj v tujino?

Če imate sklenjeno zavarovanje odpovedi večkratnih potovanj v tujino, ki se ga lahko sklene v okviru zavarovanj potovanj v tujino, tega kritja nimate, zato ga tudi v nadaljevanju članka ne bomo več omenjali.

 

Kaj pa, če potujem to poletje?

Če imate potovanje predvideno denimo julija in ga odpoveste že sedaj, vam stroške povrnemo le, če bo potovanje julija še vedno odsvetovano. Za tovrstne primere vam svetujemo, da z odpovedjo počakate.

 

Obenem vas opozarjamo, da novega zavarovanja s tem kritjem ne morete več skleniti.

 

Kaj pa, če načrtovano potovanje prestavim ali pa ga prestavi turistična agencija?

V tem primeru v zavarovalnici prekinemo obstoječo zavarovalno polico in sklenemo novo polico za prestavljeno potovanje.

 

Potujem v Singapur, kjer je tudi nekaj primerov koronavirusa. Lahko potovanje odpovem in dobim zavarovalnino?

Naslednje velja za že sklenjene police: kritje odpovedi turističnih potovanj zaradi epidemije ali pandemije uveljavljate le, če je za državo, kamor potujete, pa naj bo to Singapur ali katerakoli druga država, izdano in veljavno opozorilo Svetovne zdravstvene organizacije ali Ministrstva za zunanje zadeve. Če to opozorilo ni izdano, zavarovalnica nastalih stroškov ne bo povrnila.

 

Za zavarovalne police, sklenjene po 27. 2. 2020, tega kritja ne bo v nobenem primeru.

 

Kako je, če letalska družba odpove let zaradi epidemije koronavirusa v državi, kamor leti?

Zapisano velja za zavarovanja, sklenjena pred 27.2.2020: V takem primeru vam za povrnitev stroškov svetujemo, da se najprej obrnete na letalsko družbo, ki je let odpovedala, morebitno razliko nastalih stroškov potovanja, če je let odpovedan zaradi epidemije, ki jo je razglasila uradna organizacija, povrne tudi omenjeno zavarovanje. Enako velja, če potujete z agencijo in ta odpove potovanje.

 

Za zavarovalne police, sklenjene 27. 2. 2020 ali kasneje, tega kritja ne bo v nobenem primeru.

 

Če pa bi bil let odpovedan iz kakšnega drugega razloga, npr. stečaja družbe, prenizkega števila potnikov, stavke …, stroškov ne povrnemo. Za povrnitev teh stroškov se obrnite na letalsko družbo.

 

Če danes kupujem letalsko karto za poletje 2020, ali lahko sploh sklenem zavarovanje odpovedi turističnih potovanj?

Zavarovanje sicer lahko sklenete, vendar kritja odpovedi potovanja zaradi epidemije ali pandemije koronavirusa v državi, v katero potujete, zaradi nevarnosti koronavirusa ne bi imeli in ga ne bi mogli uveljavljati. Še vedno pa bi imeli druga kritja, kot so odpoved potovanja zaradi  morebitne druge epidemije, terorističnega napada, vaše bolezni, smrti svojcev … saj gre za danes povsem realna in aktualna tveganja.

 

Vse o zavarovanju odpovedi turističnih potovanj.

 

Kaj pa, če kupujem letalsko karto za katerokoli drugo državo, kjer še ni nevarnosti koronavirusa?

Ker je koronavirus tako razširjen in zato lahko pričakujemo, da se bo še širil in da boste iz tega razloga, ki je zelo verjeten, morali potovanje odpovedati, zavarovanje odpovedi turističnih potovanj od 27. 2. 2020 ne krije več odpovedi potovanja zaradi koronavirusa.

 

Kaj pa, če sem v tujini in sumim, da sem zbolel. Ali mi to zavarovanje pomaga?

To zavarovanje, ki ga morate skleniti najkasneje 21 dni pred začetkom koriščenja storitve oziroma v 48-tih urah od nakupa storitve, če je med nakupom in začetkom koriščenja storitve manj kot 21 dni, velja samo, če na potovanje ne morete.

 

Za zaščito na potovanjih vam je na voljo zavarovanje potovanj v tujino, ki med drugim krije zdravstveno zavarovanje, prekinitev potovanja ali kasnejšo vrnitev s potovanja. Zavarovalno kritje velja tudi, če v tujini zbolite zaradi okužbe s koronavirusom.

 

V tem primeru zavarovanje krije stroške nujno potrebne zdravniške oskrbe in stroške prevoza zavarovanca v domovino, če ga odobri zdravnik, ker v tujini ni možno zagotoviti zadostne zdravniške oskrbe in bi to lahko vplivalo na poslabšanje vašega zdravstvenega stanja.

 

V okviru C paketa je vključeno tudi kritje stroškov prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega, če zavarovanec v tujini zboli ali se poškoduje. Kritje velja tudi, če zavarovanec v tujini zboli zaradi okužbe s koronavirusom.

 

Razširitev kritja

Pri vseh zavarovanjih, sklenjenih za namen turističnih potovanj (obstoječa in nova zavarovanja, ki bodo sklenjena v času akcije), veljajo za čas akcije naslednje razširitve kritja zavarovanja prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega: 

 

 • kriti so stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja, ki zavarovancu nastanejo zaradi odrejene karantene v tujini, ker je bil v tujini v stiku z nekom, ki je zbolel za koronavirusom, sam pa je zdrav;
 • v primeru sklenjenega družinskega zavarovanja so kriti stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja tudi družinskim članom, ki so z zavarovancem, ki zboli, se poškoduje, ali mora biti v karanteni, skupaj na potovanju.;
 • kriti so stroški podaljšanega bivanja do največ 14 dni;
 • kritje je že vključeno v paketu C (v višini do 2.500 EUR), v času akcije pa je brezplačno vključeno tudi v paket A (v višini do 500 EUR) in v paketu B (v višini do 1.000 EUR). Pogoj za zavarovalno kritje je veljavno zavarovanje v času nastanka škodnega dogodka.

 

Več informacij o akciji najdete na spletni strani.

 

Če ste v tujini in zbolite, vam je na voljo 24-urna pomoč na številki: +386 2 222 28 64.

 

Pojasnjujemo uveljavljanje zavarovanja potovanj v tujino.

zdravje, dopust, preventiva, aktivno življenje, potovanja, zavarovanje potovanj v tujino
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno zdravo in aktivno življenje, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.