Nezgodno zavarovanje: Kako ga izbrati?

Največ pozornosti namenite nadomestilu za trajno invalidnost.

»Ali otrok zares potrebuje nezgodno zavarovanje?« je vprašanje, ki si ga ob začetku šolskega leta postavljajo številni starši. Tudi če se zanj odločite samo iz razloga »raje plačam teh nekaj deset evrov, kot da se mu kaj zgodi«, izberite zavarovanje, ki vam bo v primeru nezgode zagotovilo ustrezna kritja. Zveza potrošnikov Slovenije priporoča, da največjo pozornost namenite trajni invalidnosti. Kaj točno predstavlja kritje trajne invalidnosti preverite nadaljevanju.

Trajna invalidnost niso samo najhujše poškodbe

Marsikdo si pod izrazom »trajna invalidnost« predstavlja zgolj posledice najhujših poškodb, zaradi katerih oseba lahko izgubi delovno sposobnost in postane trajno odvisna od pomoči drugih. A nadomestilo za invalidnost se izplačuje za vse poškodbe, ki pustijo trajne posledice. Te so na primer tudi omejena gibljivost sklepov, brazgotine po opeklinah, urezninah ali poškodbah. In naši podatki kažejo, da je najpogostejša poškodba otrok, zaradi katere je bilo izplačano to nadomestilo, izguba stalnih zdravih zob. 

 

Za takšne poškodbe zavarovalnica določa stopnjo invalidnosti v skladu s Tabelo invalidnosti, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev. Odstotek, določen v Tabeli invalidnosti, predstavlja odstotek zavarovalne vsote, ki ga zavarovalnica izplača za trajne posledice po posamezni poškodbi. Če na primer zavarovalna vsota znaša 45.000 EUR, bo zavarovalnica za izgubo enega celega zdravega stalnega zoba izplačala 1 % zavarovalne vsote, torej 450 EUR.

 

Stopnja invalidnosti se določa najmanj 6 mesecev po končanem zdravljenju, ko so posledice poškodb ustaljene. Če zdravljenje ob poteku treh let od nezgodnega dogodka še ni zaključeno, bo zavarovalnica ocenila stanje ob poteku tega roka.

 

4% otroških nezgod se po naših podatkih konča s trajnimi posledicami, razkrivamo v infografiki.

 

Progresivno izplačilo

Vrednost nezgodnega zavarovanja se najbolj izkaže v primerih, kadar se morate soočiti s hudimi posledicami nezgode otroka. Dodatni stroški, ki jih lahko povzroči takšna nezgoda, so nepredvidljivi in lahko močno obremenijo družinski proračun. Takrat ni pomembna samo visoka zavarovalna vsota za trajno invalidnost, pač pa tudi višina progresivnega izplačila.

 

Zavarovalnica  Triglav v okviru akcijske ponudbe nezgodnih zavarovanj za otroke in mladino za vsako poškodbo, ki ima za posledico več kot 50-odstotno invalidnost, izplača invalidnost s progresijo. Tako za vsak odstotek invalidnosti nad 50 odstotki izplačamo 4 odstotke zavarovalne vsote za invalidnost. V primeru priznane 80-odstotne trajne invalidnosti zaradi nezgode to pomeni izplačilo 170 odstotkov zavarovalne vsote (50 % + 30 % x 4 = 170 %). Če je zavarovalna vsota 45.000 EUR, bi izplačilo v primeru 80-odstotne invalidnosti torej znašalo 76.500 EUR.

 

Kako zavarovalnica ugotavlja, ali je poškodba res posledica nezgode? Preverite v članku.

 

Kako torej izbrati?

Paketne ponudbe akcijskih nezgodnih zavarovanj za otroke in mladino običajno ne omogočajo poljubne izbire zavarovalnih kritij in prilagajanja višine zavarovalnih vsot teh. Takšne prilagoditve so mogoče pri individualnih zavarovanjih, kjer se premija računa za vsak primer posebej. Pri akcijskih nezgodnih zavarovanjih otrok in mladine pa zavarovalnice oblikujejo pakete, ki so prilagojeni najpogostejšim tveganjem in omogočajo enostavno in hitro sklepanje. Tako se lahko odločate zgolj med posameznimi paketi in primerjate ponudbo različnih zavarovalnic.

 

Naši sodelavci, ki spremljajo ponudbo na področju nezgodnih zavarovanj,  predlagajo, da zavarovanje za otroka izberete po naslednjih korakih:

  1. Izberite želeno višino zavarovalne vsote za invalidnost. Seveda boste pri tem upoštevali tudi premijo, ki ste jo pripravljeni plačati, a vendarle premislite, kakšen znesek bi vam v primeru hudih posledic sploh predstavljal pomoč.
  2. Preverite višino in način progresivnega izplačila. Predvsem se prepričajte, pri kateri stopnji invalidnosti zavarovalnica prične dejansko izplačevati progresijo in kako visoka je.
  3. Primerjajte višine dodatnih kritij. Ko ste izbrali zavarovalno vsoto za invalidnost, ki glede na premijo zagotavlja najboljše kritje, primerjajte še višine ostalih kritij, ki so vključena v posameznem paketu, kot so dnevno nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan, stroški zdravljenja ter nezgodna smrt pri zavarovanju otrok in mladine, ki so že dopolnili 14. leto starosti. Ta kritja naj ne bodo bistvena za končno izbiro, saj pri otrocih delovna nesposobnost ne vpliva na izpad dohodka, razen kadar morate zaradi bolezni otroka sami koristiti bolniško odsotnost. 
  4. Upoštevajte dodatne ugodnosti. Zavarovalnice v pakete vključujejo dodatne ugodnosti in kritja. Pri Zavarovalnici Triglav je to na primer 100-odstotno kritje za nezgode, ki se otroku, mlajšemu od 14 let lahko pripetijo pri športu, tudi če se z njim aktivno ukvarja in je član športnega kluba. Zavarovalni paketi za otroke in mlade vključujejo tudi kritje stroškov pregledov, preiskav, fizioterapije in druge stroške zdravljenja do dogovorjene zavarovalne vsote, ki so nujni in so predpisani s strani zdravnika. Zavarovanje pa zagotavlja tudi storitev asistence po nezgodi. Ta med drugim vključuje organizacijo termina  zdravniškega pregleda pri izvajalcih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pri zasebnikih (pregledi, preiskave, fizikalne in govorne terapije) ter informacije o kontaktnih podatkih zdravnikov, specialistov, ki vam nudijo nasvete v primerih, kadar imajo otroci različne posledice zaradi nezgode.

 

Kaj pa popusti?

Zagotovo je pomemben dejavnik pri odločitvi za zavarovanje tudi cena in ne nazadnje zvestoba določeni zavarovalnici, sploh če ste imeli z njo dobro izkušnjo. Oboje smo upoštevali pri paketu nezgodnega zavarovanja Nezgoda Komplet, ki omogoča nadstandardna kritja in uvrstitev zavarovanja v Triglav komplet. Pri tem paketu zavarovalna vsota za trajno invalidnost znaša 100.000 EUR. Za vsak odstotek invalidnosti nad 50 odstotki izplačamo 4 odstotke zavarovalne vsote za invalidnost, kar pomeni, da bi izplačilo ob 100-odstotni ugotovljeni invalidnosti znašalo 250.000 EUR. 

 

Ob sklenitvi tega zavarovanja na novo vam na premijo pripada dvojni Triglav komplet popust. Če vam na primer vsa zavarovanja, vključena v Triglav komplet, prinesejo 13 odstotkov popusta, se vam pri sklenitvi Nezgode komplet prizna 26 odstotkov popusta na premijo. Če zavarovanje Nezgoda komplet obnavljate, se popust ne podvoji. Hkrati pa bo sklenitev tega zavarovanja v vaš celoten Triglav komplet prinesla še dodaten odstotek popusta. Ob upoštevanih popustih se premija tako lahko precej približa premiji za zavarovanje v paketu D, zavarovalna vsota pa je bistveno višja. Primerjava različnih ponudb se torej splača!

 

Ne veste, kakšen je vaš popust na zavarovanja, ki jih imate vključena v Triglav komplet? Podatek lahko preverite na vsakem računu za sklenjeno zavarovanje, pri katerem ste izkoristili ta popust, recimo zavarovanje avta ali stanovanja. Lahko pa ga dobite tudi, če pokličete na brezplačno številko 080 555 555.

 

Velikim družinam dodatno priznamo 20 % popust, če hkrati sklenejo zavarovanje za tri ali več otrok.

 

Novost v letu 2017

Paket Ekstra, ki smo ga uvedli v letu 2017, vključuje tudi dodatno kritje za nekatere najpogostejše poškodbe, kamor sodijo zlomi, izpahi in opekline. To pomeni, da zavarovalnica izplača zavarovalnino tudi za zlom, ki ni pustil trajnih posledic. Višina zavarovalnine se določi po tabeli zlomov, izpahov in opeklin. Tako bi na primer zavarovalnica za zlom zapestnega sklepa, ki po naših podatkih velja za eno najpogostejših poškodb pri otrocih, poleg stroškov zdravljenja in dnevnega nadomestila izplačala še 25 % celotne zavarovalne vsote, kar pomeni 500 EUR. Če bi zlom pustil tudi trajne posledice v smislu omejene gibljivosti, pa bi zavarovalnica izplačala tudi ustrezen delež zavarovalne vsote po tabeli trajne invalidnosti.

družina, otroci, preventiva, nezgodno zavarovanje
Preberite tudi