Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.triglav.si (v nadaljevanju spletno mesto Zavarovalnice Triglav, d. d.) je Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Zavarovalnica Triglav, d.d., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.triglav.si.


Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.


Niti Zavarovalnica Triglav, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.


Zavarovalnica Triglav, d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Triglav, d.d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.


Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.
 

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Zavarovalnica Triglav, d.d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Zavarovalnice Triglav, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.


Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

 

V člankih, ki se nahajajo na spletni strani vsebovredu.triglav.si, so izražena stališča njihovih avtorjev, ki niso nujno tudi stališča Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Politika zasebnosti

Zavarovalnica Triglav, d.d., zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov spletne strani vsebovredu.triglav.si.


Zavarovalnica Triglav, d.d., v skladu z zakonom obdeluje osebne podatke, ki jih je pridobila na ustrezni pravni podlagi: bodisi na podlagi zakona (npr. veljavni Zakon zavarovalništvu) ali osebne pisne privolitve posameznika, bodisi na podlagi pogodbenega razmerja s posameznikom in podatke potrebuje za sklenitev ali izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.


Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki posameznikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.


Zavarovalnica Triglav, d.d., in druge družbe Skupine Triglav s sedežem v Sloveniji, ki so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na http://www.triglav.eu/sl/o-nas/skupina-triglav/druzbe/, vsaka kot samostojen upravljavec zbirk osebnih podatkov, osebne podatke posameznika  obdelujejo, si jih medsebojno posredujejo  in jih hranijo za namene obveščanja o ponudbah in produktih družb Skupine Triglav, za namene neposrednega trženja, za pošiljanje elektronskih in tiskanih novic, revij in drugih publikacij, ki jih izdajajo družbe Skupine Triglav, do preklica privolitve.

Posameznik lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov digital@triglav.si.

 

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran vsebovredu.triglav.si, pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.