Potrebujem za aparate garancijo ali zavarovanje?

Pojasnjujemo lastnosti garancije in zavarovanja ter razlike med njima.

Pralni stroj se je pokvaril, prenosni računalnik je padel na tla, hladilnik ne dela zaradi indirektnega udara strele, poplava je med drugim uničila tudi pečico … Marsikaj gre doma lahko narobe. Za varnost svojih stvari lahko poskrbite tako z zavarovanjem kot z garancijo. Med njima so pomembne razlike, ki jih morate poznati, da se lahko ustrezno odločite.

Kaj je garancija?

Da bi razumeli razlike, moramo najprej pojasniti lastnosti obeh možnosti. Začnimo z garancijo za brezhibno delovanje prodane stvari, ki jo ureja tako Obligacijski zakonik kot tudi Zakon o varstvu potrošnikov.

 

Na kratko, v Obligacijskem zakoniku je zapisano, da vam prodajalec ob nakupu stroja, aparata oziroma stvari, ki sodijo v tako imenovano tehnično blago, izroči garancijski list.

 

Garancijski list je dokument, s katerim proizvajalec zagotavlja brezhibno delovanje stvari v določenem obdobju. To obdobje začne teči, ko stvar izroči kupcu.

 

Če stvar ne deluje brezhibno, lahko zahtevate od prodajalca oziroma od proizvajalca, da jo v primernem roku popravi.

 

Če tega ne stori, lahko zahtevate, da vam namesto nje izroči nov brezplačen izdelek, ki deluje brezhibno.

 

Obenem imate pravico do povračila škode, ki vam je nastala, ker stvari niste mogli uporabljati. Povračilo vam pripada od trenutka, ko ste zahtevali popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

 

Stvarna napaka

Garancija ni na voljo za vse izdelke, ki jih kupite. Kaj lahko naredite, če izdelek ne deluje, kot mora, pa zanj nimate garancije?

 

Napake na kateremkoli kupljenem izdelku lahko uveljavljate iz naslova stvarne napake v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

 

Po Obligacijskem zakoniku je napaka stvarna:

 

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

V takem primeru lahko po Zakonu o varstvu potrošnikov uveljavljate stvarno napako v 2 mesecih od takrat, ko ste jo odkrili, in zahtevate eno od naslednjih možnosti: 

 

  • odpravo napake,
  • vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako,
  • zamenjavo blaga,
  • vračilo plačanega zneska.

 

Stvarno napako lahko uveljavljate tudi, če imate garancijo za izdelek, pa je ne želite uveljaviti.

 

Če napaka ni sporna, mora prodajalec najkasneje v roku 8 dni ugoditi vaši zahtevi. Če se ne strinja glede napake, pa vam mora v enakem roku pisno odgovoriti.

 

Zavarovanje vaših aparatov

Toda škode, ki jih povzročite sami ali vam jih povzročijo tretje osebe, na primer padec aparata ali udarec v aparat, niso krite ne z uveljavljanjem garancije ne z uveljavljanjem stvarne napake. Prav tako garancija ne krije škod zaradi naravnih nesreč oziroma naravnih nevarnosti kot tudi ne recimo požara zaradi vaše malomarnosti, ali požara, ki vam ga povzročijo tretje osebe.

 

V garancijo niso vključene niti okvare, ki jih na aparatih povzroči indirektni udar strele. Zato je vsekakor smiselno skleniti zavarovanje in tako urediti zaščito tudi za te nevarnosti.

 

Čeprav imajo aparati in stroji za določeno obdobje načeloma garancijo proizvajalca, to ne pomeni, da zavarovanja ne potrebujete.

 

Velja pa opozoriti da se garancija in zavarovanje izključujeta. Škod, ki nastanejo v garancijskem roku in za katere odgovarja proizvajalec, zavarovanje ne krije.

 

Med katerimi zavarovanji lahko izbirate?

Z zavarovanjem doma lahko zavarujete tako zgradbo kot opremo v njej. Odvisno od kritij, ki jih boste izbrali, vam to zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanih stvareh (zgradbi in/ali opremi) zaradi požara, poplave, izliva vode, padca drevesa 

 

Zavarovanje doma krije tudi nevarnost vlomske tatvine in ropa. Krije torej škodo, ki nastane, če vam aparate ukradejo ali pri poskusu tatvine poškodujejo. Za lažje uveljavljanje škode vam naši cenilci svetujejo, da imate shranjene račune in morda nekaj fotografij vaših aparatov.

 

Zastopnik pojasnjuje: 5 stvari, ki jih morate vedeti o zavarovanju doma.

 

Za morebitne okvare tako naprav (hladilnik, pečica, pralni stroj, mobilni telefoni, računalnik, …), kot tudi inštalacij (bojlerji, črpalke, peči za centralno ogrevanje z gorilniki, toplotne črpalke, klimatske naprave, stacionarne polnilne postaje za električna vozila, dvigala …) lahko zastopnika zaprosite za dodatna zavarovanja: strojelomno zavarovanje inštalacij in strojelomno zavarovanje naprav.

 

Več o strojelomnem zavarovanju preberite v članku Drobni tisk: Zakaj doma potrebujete strojelomno zavarovanje?.

 

Dejstvo je, da se stvari lahko poškodujejo ali pokvarijo, zato ni vprašanje ali garancija ali zavarovanje vaših aparatov. Za ustrezno zaščito vašega premoženja je na vsak način potrebno skleniti tudi ustrezno zavarovanje.

popravila, varnost doma, požarna varnost, vzdrževanje doma, zavarovanje doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.