Pozor, visoka napetost!

Električarji o nevarnostih električnega toka v vašem domu in primerni zaščiti.

Elektrika se zdi samoumevna in nam lajša vsakdan. Vendar ob tem pogosto pozabimo na nevarnosti, ki so povezane z njo. Neprevidnost lahko povzroči požar ali električni udar. Zato smo z električarji preverili, kakšne nevarnosti električnega toka doma obstajajo, katere napake lahko odpravite sami in kdaj je bolje poklicati strokovnjake.

Dotrajanost in nestrokovnost sta ključni težavi

Verjetno so vas že od malih nog opozarjali na nevarnost elektrike. Tako veste, da elektrika in voda ne gresta skupaj, da ne smete brkljati po stikalih in podobno.

 

Električarji, ki za Zavarovalnico Triglav opravljajo storitve asistence na domu v sklopu zavarovanja domske asistence, kot ključni težavi povezani z elektriko doma navajajo:

 

  • dotrajanost naprav, predvsem priključnih vrvic, podaljškov, kablov (na raznih gospodinjskih aparatih) in
  • nestrokovno poseganje v obstoječe električne naprave in inštalacije ter nestrokovno dograjene elektroinštalacije (preobremenitev na obstoječi varovalki).

 

Pozimi pa so zaradi uporabe dodatnih kaloriferjev in ogrevalnih teles pogoste preobremenitve podaljškov in inštalacij. 

 

Bojler največji krivec med aparati

Na električarje se ljudje pogosto obrnejo tudi zaradi različnih okvar: aparatov, vtičnic in stikal, povezav na električni omarici in stikov v posameznih vezalnih dozah.

 

Naši strokovnjaki se strinjajo, da največ električnih težav povzroča bojler oziroma električni grelnik vode.

 

Opozarjajo še na težave s poceni stikali, vtičnicami in razsvetljavo. Pa tudi z aparati, ki so kupljeni po zelo nizki ceni in nimajo certifikatov, tako da ni znano, če so sploh primerni za naša omrežja.

 

Pokličite strokovnjaka

Čeprav so vse naštete težave nevarne, so še posebej nevarne okvare v vezalnih dozah in na glavni električni omarici, zato vanjo ne posegajte sami. 

 

Ob tovrstnih primerih pokličite električarje. Pokličite jih tudi, če opazite, da se naprave oziroma inštalacije grejejo oziroma imajo vonj po zažganem, saj lahko nastane požar. Tudi če vam večkrat izpade varovalka, je bolje, če električar preveri, za kaj gre.

 

Ravnanje z električno napeljavo je smrtno nevarno, zato izklopite električni tok z varovalko ali glavnim stikalom na električni omarici in počakajte na električarja.

 

Sami se električnih popravil lotite le, če ste za to usposobljeni, imate shranjena navodila za obratovanje in vzdrževanje naprav ter jih tudi razumete. Oziroma opravite le manj nevarna dela, kot so zamenjava žarnice, luči in stikal.

 

Vendar previdno tudi pri teh opravilih. Električarji so nas opozorili, da se pogosto zgodi, da ljudje dotrajano žarnico zamenjajo z žarnico prevelike moči. To je predvsem nevarno pri dekorativnih svetilkah iz naravnih in gorljivih materialov, saj lahko zaradi segrevanja zagori.

 

Električarji pojasnjujejo pogoste primere

Zbrali smo nekaj pogostih primerov, ko gre doma kaj narobe, in preverili, kako takrat ukrepati:

 

Pralni stroj strese, če se ga dotaknemo

Odgovor: To se pogosto zgodi po beljenju ali v drugih primerih, ko se naprave prestavljajo in se poškoduje oziroma uniči ozemljitev naprav. Obrnite se na električarja, da uredi ozemljitev, saj grozi nevarnost električnega udara.

 

Obvezno ga seznanite s tem, kaj ste predhodno počeli, saj lahko neresnične informacije ogrozijo tudi delo strokovno usposobljenega električarja.

 

Skurjeno stikalo

Odgovor: Najprej izklopite varovalko. Potem pokličite strokovno usposobljeno osebo, da stikalo zamenja z novim. Popravilo starih elektro elementov ni priporočljivo, saj z leti dotraja tudi material.

 

Obenem bo električar ugotovil tudi, zakaj se je to zgodilo – ali je vzrok slab stik ali preobremenitev in tako poskrbel, da se težava ne bi ponavljala.

 

Iz polnilca se kadi

Odgovor: Takoj ga odklopite iz električne napeljave ali odklopite varovalko vtičnice, v katero je priklopljen polnilec. Poskusite ugotoviti, ali je napaka na inštalaciji ali na polnilcu.

 

Voda in elektrika

Odgovor: Pri elektriki in vodi morate biti zelo previdni, saj je voda dober prevodnik in lahko povzroči električni udar ali požar.

 

Če se voda izlije blizu električne napeljave, takoj izklopite elektriko na glavni električni omarici.

 

Nevarna je uporaba dotrajanih gospodinjskih aparatov v bližini pomivalnih korit. Električarji odsvetujejo tudi podaljške v kopalnici in njihovo uporabo v bližini bazenov, ki jih imate poleti na vrtovih.

 

Ni sezone za električarje?

Nekateri pravijo, da ni razlike glede količine dela. Drugi električarji pa pravijo, da imajo več dela, ko se začne in konča kurilna sezona, saj se ljudje nanjo ne pripravijo.

 

Električarji ugotavljajo, da imajo veliko dela v času praznikov, ko so ljudje doma in poskušajo sami popraviti oziroma urediti nekatere napake, ki jim že dlje časa grenijo življenje.

 

Pa tudi nevihte z udari strel lahko naredijo svoje.

 

Poudarili pa so tudi, da je zakonsko določeno, da je treba v stanovanjskih stavbah opravljati redni pregled električnih inštalacij najmanj vsakih osem let. Ta obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij in ga lahko opravi električar z ustreznim certifikatom. S tem boste poskrbeli, da boste doma bolj varni in vam bo elektrika še naprej samo lajšala vsakdan.

 

Ko potrebujete pomoč strokovnjaka

Električarji so nas opozorili, da je težave z elektriko najbolje prepustiti strokovnjakom. Ker pa je v nujnih primerih včasih težko najti mojstra, takrat pokličite Asistenčni center na številko 080 2864.

 

Z zavarovanjem domske asistence vam je med drugim na voljo tudi nujna pomoč obrtnikov na domu. Naš asistenčni center sodeluje z več kot 200 različnimi izvajalci, ki vam bodo v nujnih primerih priskočili na pomoč.

 

Naši sodelavci v Asistenčnem centru se bodo potrudili, da vam čim prej zagotovijo pomoč. Seveda pa bo čas do prihoda strokovnjaka odvisen tudi od vaše lokacije in časa klica.

 

Kritje za domsko asistenco je vedno vključeno v zavarovanje doma, na voljo pa je v 2 paketih:

 

  • Asistenca in
  • Asistenca plus.

 

Zavarovanje doma lahko hitro in enostavno sklenete tudi preko spleta.

 

požarna varnost, varnost doma, vzdrževanje doma, popravila, domska asistenca, zavarovanje doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.