Triglav Vreme: Kako ukrepati ob nevihti?

Preprečite škodo in se seznanite z zavarovanji za primer, če do nje vseeno pride.

Čas poletja ne pomeni le sonca in visokih temperatur. Je tudi čas pogostejših neviht. Presenetijo vas lahko doma, na poti ali na dopustu. Kako pravilno ravnati, da ublažite posledice nevihte, in kako, če ta povzroči škodo?

Slovenija leži na precej nevihtnem območju, zato je vročinska nevihta pogost pojav, še posebej spomladi in poleti, ko se zrak segreje. Da se bliža, lahko prepoznate po soparnem ozračju, kopastih oblakih, grmenju v daljavi, naraščanju moči vetra in nenadnem padcu temperature.

 

Nevihti se ne morete izogniti. Če upoštevate nekaj koristnih nasvetov, pa lahko bistveno zmanjšate škodo.

 

Pripravite se na nevihto

1. Poskrbite za svojo varnost 

 • Ko načrtujete razne aktivnosti, pozorno spremljajte vremensko napoved in vremenske razmere.

 

Aktualno vremensko dogajanje spremljajte z aplikacijo Triglav Vreme. Nastavite si možnost opozoril, ki vas bodo pravočasno opomnila tudi na bližajočo se nevihto.

 

 • Ob napovedanem močnem vetru ali toči ostanite v zaprtem prostoru. Če ste na morju, ne izplujte s plovilom in ne deskajte.
 • Poučite se o pojavu udara strele.

 

2. Ob opozorilih na nevihto zaščitite avto

 • Vozila ne parkirajte ob stavbo, na izpostavljene dele obale ali pod drevesa. Parkirajte s prednjim delom vozila v smeri proti vetru. Najbolje je, da vozilo parkirate v garažo ali drug zaprt prostor, vendar ne v kletno ali podzemno garažo.
 • Vozilo pred morebitno točo zaščitite z namenskim pokrivalom, zadostuje pa že odeja ali rjuha. Najprej prekrijte strešno okno, prednje in zadnje steklo, vzvratna ogledala ter žaromete, nato poskrbite za streho, pokrov motorja in prtljažnika.

 

3. Poskrbite za dom in njegovo okolico

 • Vzdržujte okolico stavbe: oklestite drevesa, pospravite vse orodje in igrače, odstranite vse lahke in lahko lomljive predmete.
 • Očistite žlebove, da poskrbite za neovirano odtekanje meteornih voda.
 • Redno vzdržujte električno napeljavo.
 • Če živite na območju, ki je izpostavljeno zemeljskim plazovom, bodite pozorni na morebitno trganje plazov.
 • Poskrbite, da bo streha vzdržala močan veter in točo.
 • Priskrbite si zaščitno folijo, s katero boste lahko takoj zaščitili prostore pred vdorom padavinske vode in pred točo, če bi se med neurjem poškodovala streha.

 

Preberite, kako ukrepati, če vaša streha pušča.

 

 • Sadovnjake, vinograde ali vrt zaščitite s protitočnimi mrežami, koprenami ali drugimi začasnimi zaščitnimi sredstvi.
 • Ob močnem in dolgotrajnem nalivu lahko nastanejo tudi hudourniške poplave, ki v Sloveniji povzročijo največ neposredne škode. Če živite na ogroženem območju, poskrbite za dodatno zaščito.

 

Zapomnite si dve preprosti pravili: če med bliskom in gromom mine 30 sekund, je nevihta še vedno na pogojno varni razdalji 10 kilometrov od vas, strela pa lahko udari še 30 minut po zadnjem slišanem gromu.

 

Ko se nevihta razbesni

1. Varno pod streho

 • Najvarnejše mesto med neurjem je v notranjosti večje, z vseh strani zaprte zgradbe, opremljene s strelovodom. Zadržujte se proč od zunanjih zidov in oken. Zaprite vsa okna in vrata (tudi žaluzije ali naoknice).
 • Izogibajte se manjšim nezaščitenim zgradbam, kot so drvarnice, lope ali odprte garaže. Če se jim ne morete izogniti, boste najvarnejši na sredi zgradbe in v čepečem položaju.
 • Med neurjem ne uporabljajte stacionarnih telefonov ali drugih električnih naprav. Za uporabo so varnejši mobilni telefoni, a le, če niso priključeni na električni vir. Na prostem jih ne uporabljajte.
 • Iz vtičnic izključite vse električne naprave oziroma uporabljajte prenapetostno zaščito pred strelo. Če naprav ne morete izključiti iz vtičnice, jih ugasnite.
 • Poskrbite, da bodo tudi vaše domače živali med neurjem v zaprtem prostoru.

 

2. Ujeti na prostem

 • Izogibajte se odprtim površinam, vodnim virom, visokim zgradbam, drevesom in vsem predmetom, ki so delno ali v celoti kovinski, na primer ograjam ali žicam.
 • Razdalja med vami in drugimi osebami naj bo vsaj 4,5 metra, da preprečite preskakovanje strele na druge ljudi.
 • Zatisnite si ušesa, da zmanjšate možnost poškodbe sluha pri glasnem grmenju.
 • V gozdu, kjer so enakomerno visoka drevesa, je manj nevarno. Le umaknite se od višjih dreves in od roba gozda.

 

Ljudska modrost, da v lipo in bukev ne more udariti strela, ne drži.

 

 • Med nevihto ne uporabljajte dežnika, saj privlači strelo.
 • Če vas nevihta preseneti v vodi (npr. med plavanjem), jo čim prej zapustite in poiščite zavetje. Ne zadržujte se na izpostavljenih delih obale.
 • Bodite pozorni na predmete, ki jih po zraku nosi veter.

 

3. Pozorno na cesti

 • Vožnjo prilagodite razmeram na cesti. Bodite zbrani, volan držite trdno, z obema rokama.
 • Bodite pozorni na morebitne večje količine vode in naplavin na cestišču. Ne pozabite na možnost, da na cesto prileti zemeljski plaz ali kamenje in je cestišče zato poškodovano.

 

Preberite 9 nasvetov, da vaš avto ne bo zaplesal v dežju.

 

 • Če vas preseneti toča, ne ustavljajte vozila pod nadvozi, mostovi in v predorih. Če ste na avtocesti, zapeljite na najbližje počivališče ali parkirišče. Ne odpirajte vrat ali stekel, ostanite v vozilu in počakajte, da toča preneha. V vozilu ste varnejši tudi pred udarom strele.
 • Ob nenadnem sunku vetra vozilo obvladajte s primernim pomikom volana v nasprotni smeri vetra.
 • Za vozili, ki jih veter lahko prevrne, kot so tovorna vozila, avtobusi in vozila s počitniškimi prikolicami, vzdržujte ustrezno varnostno razdaljo.
 • Dosledno upoštevajte prepovedi vožnje za določena vozila.

 

Zavarovalna kritja v primeru neviht

1. Katero zavarovanje avtomobila krije na primer škodo na avtomobilu zaradi podrtega drevesa?

Avtomobil lahko zavarujete za primer toče in viharja v sklopu kombinacije delnega kaska B, ki krije požarne nevarnosti in naravne nesreče. Delni kasko B tako krije škodo, ki jo na zavarovanem vozilu povzročijo požar, potres, direktni udar strele, nenadno zunanje toplotno in/ali kemično delovanje, eksplozija (razen jedrske), vihar, toča, snežni ali zemeljski plaz, poplava, hudourniška ali visoka voda.

 

Delni kasko B lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska ali zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO).

 

2. Katero zavarovanje krije škodo, ki nastane, če neurje z vetrom podre drevo, ki pade na vrtno ograjo in jo poškoduje?

Tovrstno škodo krije paketno zavarovanje doma, saj gre za nevarnost viharja, ki spada med temeljne nevarnosti. Med te se poleg viharja uvrščajo tudi požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, toča, udarec motornega vozila ter manifestacije in demonstracije.

 

3. Kako je s kritjem škode, če skozi odprto okno zanaša dež, ki poškoduje parket?

Tovrstne škode ne krije nobeno zavarovanje, zato je tako pomembno, da ob napovedi neurja okna zaprete. Zavarovanje bi krilo zgolj škodo, ki bi nastala, če bi dež zamakal skozi okno, ki bi ga razbil vihar ali toča.

 

4. Z vaše strehe zaradi neurja pade strešnik na sosedov avto in ga poškoduje. Kako je s kritjem?

Sosed lahko uveljavlja škodo iz svoje police splošnega avtomobilskega kaska.

 

5. Nevihta je poškodovala platneno streho na terasi. Bo zavarovanje pokrilo škodo?

Škoda, ki nastane na platnenih nadstreških, vključno z njihovimi mehanizmi in konstrukcijo, je izvzeta iz kritja pri zavarovanju doma. Zato vam svetujemo, da ob napovedi nevihte zaprete in ustrezno zaščitite vse markize, senčnike in podobne platnene nadstreške. Ne le da jih nevihta lahko poškoduje, močan veter jih lahko celo odnese in povzroči škodo tudi kje drugje.

 

6. Meteorna voda s strehe je zalila dnevno sobo, kako je s to škodo?

Svojemu zavarovanju doma lahko dodate tudi razširitev za nevarnost poplave in vdora meteorne vode.

 

Ob sklenitvi zavarovanja doma prek spleta lahko izbirate med tremi vnaprej pripravljenimi paketi. Zavarovanje za primer poplave in vdora meteorne vode je vključena v Veliki paket in Comfort paket.

 

Zavarovanje poplave in vdora meteorne vode krije škodo na zavarovanih stvareh zaradi vdora meteorne vode s streh zgradb, če odtočne cevi ali žlebove zamašijo toča ali druge stvari, ki jih je naneslo neurje. Vendar pa morate sami poskrbeti, da bodo žlebovi in odtočne cevi redno očiščeni in vzdrževani, da ne bi voda v njih zastajala zaradi listja ali druge umazanije.

 

7. Nevihta z močnim vetrom odkrije ali poškoduje streho, ali mi bo zavarovalnica krila škodo?

Ta nevarnost je vključena pod kritje za vihar, ki krije škodo zaradi delovanja viharja. Gre za tako imenovano temeljno nevarnost, ki je vključena v zavarovanje doma.

 

8. Kako močan veter se šteje za vihar?

Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 metra na sekundo ali 62 kilometrov na uro. Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, v katerem je poškodovana stvar, lomil veje in debla ter poškodoval dobro vzdrževane zgradbe.

 

9. Kako se lahko zavarujem za škodo, ki jo povzroči udar strele?

Zavarovalnica loči med direktnim in indirektnim udarom strele. Direktni udar strele: zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči direktni udarec strele v vaš dom. Indirektni udar strele: v teh primerih ni točke udara, saj strela udari nekje v bližini, električna energija pa potuje oziroma se prenese po električnih in drugih vodih ter lahko poškoduje vašo televizijo, radio, računalnik, gospodinjske aparate ...

 

Zavarovanje doma krije škodo, ki jo ob udaru strela povzroči na zavarovanih stvareh in škodo, ki nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali vrgla na zavarovano stvar, npr. poškodovane strehe zaradi padlega drevesa, v katerega je udarila in ga poškodovala strela.

 

Za škodo, ki jo udar strele povzroči na inštalacijah in napravah pa se lahko zavarujete z dodatnim strojelomnim zavarovanjem inštalacij in strojelomnim zavarovanjem naprav.

 

10. V nevihti je veter prevrnil cvetlično korito ki se je razbilo in poškodovalo še balkonska vrata. Ali je škoda krita?

V pogojih zavarovanja doma je zapisano, da je krita škoda zaradi neposrednega udarca predmetov, ki jih je na zavarovano stvar podrl ali vrgel vihar, ki spada med temeljne nevarnosti. Ker so balkonska vrata sestavni del objekta, je škoda, ki nastane v tem primeru,  krita iz naslova kritja za vihar. Cvetlično korito pa ni predmet zavarovanja pri zavarovanju doma zato škoda na samem koritu ni krita. A pozor, vihar pomeni veter s hitrostjo najmanj 17,2 m/s ali 62 km/h. Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, v katerem je poškodovana stvar, lomil veje in debla ter poškodoval dobro vzdrževane zgradbe. Zato vam svetujemo, da ob napovedi nevihte z močnejšim vetrom pravočasno pospravite vrtno pohištvo in zagotovite, da bodo vsi drugi predmeti, kot so denimo cvetlična korita, varno pritrjeni ali zaščiteni pred vetrom.

 

Ste si zapomnili vse? Preverite svoje znanje v spletnem testu.

vremenski pojavi, preventiva, škodni primer, poletje, zavarovanje doma, nevihta
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.