Požar uničil več stanovanj

Kako boste uveljavljali škodo v vašem stanovanju, ki je nastala zaradi soseda?

Ljudje v večstanovanjskih objektih se pogosto pritožujejo nad glasnostjo svojih sosedov. Čeprav je hrup moteč, je to težava, ki jo lažje razrešite, kot škoda, ki se iz sosedovega stanovanja razširi v vaše. Kdo je odgovoren zanjo? Katero zavarovanje bo pokrilo škodo v stanovanju? Kaj če je škoda tolikšna, da doma ne morete več bivati … Poiskali smo odgovore.

Na kratko o zavarovanjih v bloku

Kako se zavarovati v hiši, je jasno. Za to morate poskrbeti sami s sklepanjem ustrezne zavarovalne police za svoj dom. V bloku, kjer je več stanovanj in še skupni prostori, pa se pojavi vprašanje, kdo kaj in kako zavaruje.

 

Upravniki blokov praviloma zavarujejo:

 

  • večstanovanjsko zgradbo. To pomeni, da so zavarovani vsi deli zgradbe, tudi temelji in kletni zidovi, vse vgrajene inštalacije in vsa vgrajena oprema (dvigala, centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji in drugo).
  • Najbolj pogosto zavarovanje, ki ga sklenejo upravniki, je zavarovanje za temeljne požarne nevarnosti, ki se zgodijo na objektu: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, manifestacija, demonstracija in udarec motornega vozila, ki je last stanovalcev.
  • Pogosto uredijo tudi zavarovanje izliva vode, včasih pa tudi zavarovanje poplave in strojelomno zavarovanje sestavnih delov objekta (inštalacij, dvigala, peči za centralno ogrevanje), lahko tudi zavarovanje potresa.
  • Včasih upravniki ob tem zavarujejo tudi odgovornost lastnikov stanovanj. Če s strehe stavbe na primer pade led ali sneg in poškoduje mimoidočega ali povzroči škodo na vozilu, za škodo lahko odgovarjajo lastniki stavbe, s katere je stvar padla.

 

Lastniki stanovanj se ne smete zanašati zgolj na skupno zavarovanje, saj to zavarovanje krije zgolj škodo, ki nastane na nepremičnini in skupnih delih objekta.

 

Za kritje škode, ki nastane na vaših stanovanjskih premičninah, morate namreč skleniti individualno zavarovanje, sicer jo boste morali pokriti sami.

 

Obenem pa vam svetujemo, da preverite, kakšna kritja je dejansko vaš upravnik izbral, kaj je zavaroval, in temu prilagodite svoje zavarovanje.

 

Več o tem si preberite v članku: Kako ima vaš blok urejeno zavarovanje?

 

Kdo krije škodo v vašem stanovanju, ki jo je povzročil sosed?

Zakaj je zgoraj zapisano tako pomembno? Ker opažamo, da se stvari zapletejo, ko se zgodi škoda. V večstanovanjskih objektih gre lahko pogosto kaj narobe, pri sosedu lahko zagori in se požar razširi, pri vas se lahko izlije voda in sosedu poškoduje strop, toča uniči streho itd.

 

Poglejmo enega od teh primerov. Kaj če pri sosedu denimo zagori in se požar razširi in uniči tudi del vašega stanovanja? Podobno velja tudi za izliv vode ali ostalo škodo, ki jo lahko sosedje povzročijo.

 

Za povrnitev škode so na voljo tri možnosti, vendar le, če so vsi vpleteni poskrbeli, da so ustrezno zavarovani. Potem se boste lahko izognili nejasnostim, slabi volji in slabim odnosom v bloku. 

 

Ne zamudite ničesar. Naročite se na naš e-novičnik.

 

Lastna zavarovalna polica za stanovanje

Najlažje in najhitreje boste škodo uveljavljali po svoji polici zavarovanja stanovanja, kljub temu, da se je škoda razširila na vaše stanovanje iz sosedovega ali skupnega prostora.

 

V takem primeru bi zavarovalnica plačala škodo vam kot svojemu zavarovancu in regresirala zavarovalnico povzročitelja požarne škode, vendar le, če se dokaže, da je sosed zanjo odškodninsko odgovoren.

 

Lastniki stanovanj, ki imajo sklenjeno požarno zavarovanje za stanovanje v večstanovanjski zgradbi, dobijo izplačano požarno škodo v svojem domu vsak iz svoje požarne police.

 

Pri tem tudi ni strahu, da se premija zaradi uveljavljanja škode ob obnovitvi zvišala, kot je to pri avtomobilskih zavarovanjih. Ničesar ne izgubite.

 

Zavarovanje preko upravnika

Druga možnost, če recimo za svoj dom nimate sklenjenega lastnega zavarovanja, je uveljavljanje škode preko police, ki jo je sklenil upravnik. Vendar pa zavarovanja upravnikov, kot smo že zapisali, praviloma krijejo samo škodo na objektu - nepremičnini. Tako bi škodo za uničeno pohištvo in naprave morali poskrbeti sami.

 

Če pa imate lastno zavarovanje, pa imate na voljo še mešano možnost. Na primeru to pomeni: v stanovanjskem bloku zagori v sosedovem stanovanju in požar se razširi na vaše. Škodo za poškodovano pohištvo v obeh stanovanjih prijavita oba lastnika na podlagi individualnih polic. Ker pa so bila poškodovana tudi okna v vašem stanovanju, prijavo škode odda tudi upravnik, saj so okna del zgradbe in zavarovana s skupinsko polico.

 

Pred izplačilom zavarovalnine upravnik zavarovalnici sporoči vaše ime za povračilo škode na oknih. Vi plačate sanacijo oken, zavarovalnica pa vam povrne zavarovalnino.

 

Če zavarovanja za celotno zgradbo vaš blok nima sklenjenega preko upravnika, potem dobijo požarno škodo plačano le tisti, ki imajo sklenjeno lastno požarno zavarovanje, oziroma je na voljo še tretja možnost. 

 

Zavarovanje odgovornosti

Če je zagorelo v sosedovem stanovanju, ki je ustrezno zavarovano, in se je požar razširil tudi na vaše stanovanje, se škoda lahko poravna tudi iz sosedovega odgovornostnega zavarovanja, če je sosed odgovoren za požar.

 

Vsak lastnik stanovanja se lahko za škodo, ki jo povzroči tretjim osebam, zavaruje z odgovornostnim zavarovanjem, ki je vključeno v paketno zavarovanje stanovanja ali hiše in v zavarovanje stanovanjskih premičnin.

 

Pri odgovornostnem zavarovanju bodite pozorni na višino zavarovalne vsote. Ta denimo pri paketu A znaša le 5.000 evrov, kar pa ne bo zadoščalo za kritje večjih škod.

 

Torej v danem primeru lahko vi svojo škodo uveljavljate tudi preko zavarovanja odgovornosti soseda, če jo ta ima sklenjeno.

 

To možnost navajamo kot zadnjo, saj gre tu za daljše postopke, kjer je potrebno najprej ugotoviti, ali je povzročitelj - sosed, res odškodninsko odgovoren za nastalo škodo. Je škoda res nastala, denimo ker ni ustrezno vzdrževal naprav, ni z njimi pravilno ravnal ipd.? Ali pa je zagorelo zaradi nečesa, na kar ni imel nobenega vpliva.

 

Kaj, če sosed…

  • za škodo ni odgovoren?
  • Potem boste morali škodo uveljavljati po prvih dveh možnostih. Če lastnega zavarovanja nimate, morate škodo poplačati sami.

 

  • je odgovoren za škodo, a nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti?
  • V tem primeru bi morali povračilo škode terjati neposredno od soseda.

 

Kaj, če je škoda tolikšna, da bivanje v stanovanju ni možno?

Do sedaj smo omenjali le škodo na nepremičninah in premičninah. Vendar lahko požar stanovanje uniči do te mere, da v njem ne morete bivati, ga je potrebno očistiti in podobno.

 

Na voljo sta dve možnosti:

 

  • Uveljavljanje prek lastne police: paketno zavarovanje DOM vključuje stroške čiščenja, odvoza ogorin, vključuje pa tudi zavarovanje asistence, kjer gre za kritje stroškov začasne namestitve, stroškov prevoza …
  • Zavarovanje odgovornosti soseda: če ga ta ima sklenjenega in se dokaže, da je res odgovoren, bi krilo tudi stroške začasnega bivanja, čiščenja ipd.

 

Ob tem pa cenilci priporočajo, da jih, če boste to kritje uveljavljali, s tem seznanite takoj ob nastanku škode, preden si poiščete nadomestno prebivališče.

 

Sporočite jim, da boste uveljavljali začasno bivanje, kje boste bivali, kakšni bodo stroški in podobno, ter takoj preverite, če bo te zneske zavarovalnica plačala. Opažajo namreč pogoste zaplete pri višini stroškov in njihovem dokazovanju z računi. 

vzdrževanje doma, popravila, nepremičnine, varnost doma, požarna varnost, paketno zavarovanje DOM, zavarovanje premičnin, požarno zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.