S stropa kaplja

Kdo je odgovoren za škodo v večstanovanjskem objektu?

Odgovor na zgornje vprašanje ni enoznačen, kot bi bil, če bi živeli v hiši. Odvisen je predvsem od tega, za kakšno škodo gre in v kakšnem obsegu, saj so nekatere škode lahko krite iz različnih polic. Kaj torej storiti, če vas doma pričaka poplavljena kopalnica ali pa zamakanje s stropa, ker je pri zgornjemu sosedu počila vodovodna cev?

Kdo zavaruje večstanovanjski objekt?

Da bi vedeli, kdo v večstanovanjskih objektih krije škodo, morate najprej razumeti, kako so zavarovanja v bloku sploh urejena. Mora vsak lastnik stanovanja skleniti svojega? Ali obstaja tudi skupinsko zavarovanje, kdo ga sklene in kdaj vam pride prav?

 

Če živite v večstanovanjski zgradbi, veste, da morate upoštevati hišni red in skladno z njim uporabljati skupne prostore.  Zagotovo ste se tudi že naučili slediti določnim nenapisanim pravilom ter se prilagajati.

 

Za prijetno, predvsem pa brezskrbno in varno bivanje pa je pomembno tudi, da preverite, kakšno je skupinsko zavarovanje za vaš objekt, ki ga sklene upravnik ter ustrezno prilagodite svoje individualno zavarovanje.

 

Skupinsko zavarovanje namreč krije zgolj škodo, ki nastane na nepremičnini, vključno s skupnimi deli objekta.

 

Za kritje škode, ki nastane na vaših stanovanjskih premičninah oz. opremi, ki jo imate v stanovanju, pa boste morali vedno poskrbeti sami z individualnim zavarovanjem

 

Vedno tudi preverite, katere nevarnosti krije zavarovanje, ki ga je za blok uredil upravnik. Upravniki najpogosteje sklenejo samo zavarovanje za temeljne požarne nevarnosti, ki povzročijo škodo na objektu, to so požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, manifestacija in demonstracija ter udarec motornega vozila, ki je last zavarovancev. Včasih so v zavarovanje vključene še nevarnosti izliva vode, poplave in strojelomno zavarovanje sestavnih delov objekta (inštalacij, dvigala, peči za centralno ogrevanje).

 

Šele ko preverite, kaj krije polica upravnika, boste lahko ugotovili, če potrebujete dodatna kritja in če morate zavarovati tudi svoj del nepremičnine.To lahko storite s sklenitvijo svoje police zavarovanja etažne lastnine, ki je priporočljiva, če imate v stanovanju sodobne inštalacije, drage vgradne luči in podobno, oziroma če blok nima upravnika. Ne bo vam namreč treba preverjati, ali skupno zavarovanje bloka nastalo škodo krije in v kolikšni meri. Veliko upravnikov tudi ne uredi potresnega zavarovanja bloka, zato priporočamo, da zavarovanje potresa za svoje stanovanje uredite sami.

 

Zakaj v vašem stanovanju zamaka?

Če smo zgoraj pojasnili, kako so zavarovanja urejena v večstanovanjskih objektih, pa sedaj poglejmo še, zakaj najpogosteje pride do zamakanja in kdaj ter kako zgoraj omenjena zavarovanja pridejo prav v praksi.

 

Počene vodovodne cevi, težave z odtočno inštalacijo in vdor meteorne vode s strehe … To so najpogostejši razlogi, zaradi katerih v domovih pride do izliva vode, zamakanja in škode. Kaj pa zavarovanja, ki vam v omenjenih primerih pridejo najbolj prav?

 

Počila je vodovodna cev

Zavarovanje izliva vode krije škodo, ki nastane, če se poškodujejo ali zamašijo vodovodne ali kanalizacijske cevi, naprave za toplovodno in parno gretje oziroma druge naprave, ki so priklopljene na cevovodno omrežje (pomivalni stroj, pralni stroj). Krit je tudi izliv vode iz naprav in opreme, ki ni priključena na cevovodno omrežje (kavni aparat, akvarij, vodna postelja). Pogoj za veljavnost kritja je, da tovrstne naprave in cevi ustrezno ter redno vzdržujete.

 

Če torej v vašem stanovanju poči vodovodna cev, ki je bila pravilno vzdrževana, boste škodo najlažje uveljavljali iz svoje police za zavarovanje doma.

 

 

Če boste zavarovanje doma sklenili po spletu, je kritje izliva vode je vključeno v vse tri v naprej pravljene pakete zavarovanja doma. Razlikuje se le znesek, do katerega imate pokrito škodo

 

Če je tako navedeno na polici, bo zavarovanje krilo tudi škodo, ki pri izlivu nastane na ceveh in napravah, škodo zaradi dotrajanosti, strošek iskanja mesta napake in strošek izgube vode.

 

Škodo zaradi počene vodovodne cevi lahko prijavi tudi upravnik in je ta nato krita iz skupinskega zavarovanja, če je v to vključeno tudi zavarovanje izliva vode. 

 

Vendar ne pozabite. Če voda poškoduje tudi vaše osebne stvari, naprave in pohištvo, boste morali to škodo v vsakem primeru uveljaviti po svoji polici zavarovanja stanovanjske opreme.

 

Če vas doma neprijetno preseneti izliv vode, se za pomoč v okviru zavarovanja domske asistence čimprej obrnite na telefonsko številko 080 2864.

 

Asistenca bo na vaš dom poslala izvajalca, ki bo ocenil težavo. Po potrebi bo zamenjal tesnila na poškodovani cevi, ali jo namestil z novo. Kako naprej, pa preverite v članku: V vaši kopalnici pušča, kaj pa zdaj?

 

Če pušča streha

Če v vašem stanovanju zamaka zaradi vdora meteorne vode s strehe, kar se lahko zgodi ob močnem nalivu oziroma deževju, lahko škodo uveljavljate, če ste kritje poplave in meteorne vode dodali k osnovnim nevarnostim, iz police lastnega zavarovanja za dom.

 

Zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh zaradi vdora meteorne vode s streh zgradb, če odtočne cevi ali žlebove zamašijo toča ali druge stvari, ki jih je vanje naneslo neurje.

 

Pogoj za to, da vam zavarovalnica povrne škodo, ki nastane zaradi vdora meteorne vode, je, da so žlebovi, streha in odtočne cevi redno vzdrževani in očiščeni, za kar mora praviloma poskrbeti upravnik objekta. V nasprotnem primeru lahko zavarovalnica zavrne izplačilo zavarovalnine.

 

Škodo, ki bi v vašem stanovanju nastala na nepremičninah, npr. na stropu, lahko uveljavljate tudi iz police skupinskega zavarovanja, a le če je upravnik izbral tudi zavarovanje za poplavo in vdor meteorne vode.

 

Enako velja tudi za popravilo škode, ki bi nastala na strehi ter ostalih skupnih delih objekta, ki jo prav tako krije skupinsko zavarovanje, ob pogoju, da je upravnik izbral tudi ustrezno dodatno zavarovanje. Če tega v okviru skupinskega zavarovanja ni sklenil, bo popravilo krito iz skupnega rezervnega sklada, v katerega morajo po zakonu vplačevati vsi stanovalci.

 

Strop zamaka zaradi zgornjega soseda

Kako pa ravnati v primerih, če pri zgornjem sosedu poči vodovoda cev, zaradi česar mu poplavi stanovanje, v vašem stanovanju pa začne zamakati? Na voljo imate tri možnosti:

 

1. Koristite lahko lastno zavarovalno polico za stanovanje

Najlažje in najhitreje boste škodo uveljavljali po svoji polici zavarovanja stanovanja, kljub temu, da se je škoda razširila na vaše stanovanje iz sosedovega ali skupnega prostora.

 

Če se odločite za to možnost, bo zavarovalnica plačala škodo vam kot svojemu zavarovancu in regresirala zavarovalnico povzročitelja škode, vendar le, če se dokaže, da je sosed zanjo odškodninsko odgovoren.

 

2. Škodo lahko uveljavljate preko police, ki jo je sklenil upravnik

V primeru, da za svoje stanovanje nimate sklenjenega lastnega zavarovanja, lahko škodo uveljavljate preko skupinskega zavarovanja. Vendar ne pozabite, skupinska zavarovanja praviloma krijejo samo škodo, ki nastane na objektu. To pomeni, da bi bila iz skupinskega zavarovanja krita le škoda na stropu, ne pa tudi škoda, ki bi nastala na vašem pohištvu.

 

Kakšen pa bi bil v tem primeru postopek koriščenja skupinskega zavarovanja? Upravnik bi prijavil škodo in na zavarovalnici kot upravičenca za povračilo škode imenoval vas. Kot lastnik stanovanja bi namreč vi plačali sanacijo zidov oz. stropa, zato bi tudi zavarovalnica zavarovalnino povrnila vam. Če pa bi bilo uničeno tudi pohištvo in naprave, bi morali to škodo v vsakem primeru kriti sami.

 

3. Koristite lahko individualno polico in skupinsko polico zavarovanja 

Če imate lastno zavarovanje, imate na voljo še tretjo, mešano možnost. V primeru, da bi bilo zaradi počene cevi pri sosedu, poškodovano pohištvo v obeh stanovanjih, škodo prijavita oba lastnika na podlagi individualnih polic. Če pa je škoda nastala tudi na delih zgrade, zidovih, vratih … prijavo škode odda tudi upravnik, saj so zidovi in vrata del zgradbe in so tako zavarovani s skupinsko polico.

 

Kdaj pa pride prav zavarovanje odgovornosti?

Škodo, ki v vašem stanovanju nastane zaradi soseda, lahko uveljavljate tudi kot predmet odškodninskega zahtevka za odgovornost, ki izhaja iz hišne ali zemljiške posesti. Vsak lastnik stanovanja se namreč lahko za škodo, ki jo povzroči tretjim osebam, posebej zavaruje z zavarovanjem odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti. Slednja je vključena v zavarovanje doma.

 

Zavarovalnica vam bo tako v primeru vloženega odškodninskega zahtevka škodo povrnila, če bo ugotovljena odškodninska odgovornost soseda in seveda, če ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti.

 

Tako kot je drugačno in posebno vsako stanovanje, oprema v njem in njegovi stanovalci, je posebno in specifično tudi to, kakšno zavarovanje in katera kritja je zanj smiselno izbrati. Če živite v večstanovanjskem objektu, velja torej vedno preveriti, kakšno je vaše skupinsko zavarovanje, in skladno s tem ter z vašimi individualnimi potrebami nato dodatno urediti še vaše lastno zavarovanje. V primeru škode se vam tako ne bo treba obremenjevati še s tem, če in kako boste škodo pokrili.

 

Vas zanima, koliko stane zavarovanje stanovanja? Preverite naše informativne izračune in preberite tudi, kaj vse vpliva na ceno.

 

varnost doma, nepremičnine, popravila, vzdrževanje doma, prijava škode, zavarovanje doma, domska asistenca,
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.