Kako zavarovati glasbilo?

Preverite, kako ravnati z glasbili in zakaj jih zavarovati.

Lastniki glasbil veste, da glasbeni instrumenti potrebujejo posebno skrb in nego. Ker pa so glasbila pogosto tudi draga, razmislite o njihovem zavarovanju. O vsem tem smo se pogovarjali s strokovnjaki – glasbenikom in zavarovalničarjem.

Vzdrževanje glasbil

Glasbenih inštrumentov je veliko in vsako izmed njih zahteva drugačno skrb. A skupno jim je, da jih morate hraniti v primernem okolju. Tukaj pa spet pride do ključnih razlik, pojasnjuje glasbenik An Černe, saj je na primer za godala primernejši bolj suh prostor, enako velja za pihala brez jezičkov. Medtem pa pihala z jezički najbolje počivajo v rahlo vlažnem okolju. Seveda bo najbolje, da se o vsem, kar je dobro vedeti o negi in vzdrževanju glasbila, pozanimate že ob nakupu glasbila.

 

Za vse pa upoštevajte, da jih morate po vsaki uporabi očistiti, tako zunaj kot znotraj (npr. pihala). Redno jih tudi nosite na pregled k izbranemu serviserju. »Osebno svojo flavto enkrat na leto nesem na generalno popravilo, kjer mojster instrument ponastavi na meni optimalne preference,« pove An.

 

Svoj instrument imejte vedno na očeh. Redno ga vzdržujte, opravljajte letne preglede in popravila.

 

Zavarovanje glasbil

Zavarovanje doma vključuje kritje za glasbene instrumente, a le če z njimi ne opravljate pridobitne dejavnosti. Vendar kritje velja samo za določene nevarnosti (na primer požar, udar strele itd.) in samo takrat, ko se nahajajo v kraju, ki je naveden na zavarovalni polici..

 

Glasbila lahko posebej zavarujete z zavarovanjem glasbenih instrumentov, elektroakustičnih aparatov in podobnih stvari. Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zaradi katerekoli nevarnosti (t. i. all risk zavarovanje), razen določenih izključitev, ki so navedene v splošnih pogojih (kot so pomanjkljivosti ali napake, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja, okvare, ki jih je v jamčevalnem obdobju dolžan odpraviti proizvajalec, poškodbe zaradi izrabljenosti, starosti, dotrajanosti, …)

 

Ob sklenitvi mora zavarovalnica ugotoviti vrednost glasbila. Pri novejših glasbenih inštrumentih si pri oceni vrednosti pomaga z računom za nakup inštrumenta. Pri starejših redkih glasbenih inštrumentih pa vrednost instrumenta oceni strokovnjak. Zavarovalno vrednost potem sporazumno določite vi kot zavarovanec in zavarovalnica.

 

Pri sklepanju zavarovanja glasbil (to sicer velja za vsa zavarovanja) je pomembno, da zavarovalnici zaupate vse informacije glede zavarovanega glasbila, saj le pravilno ovrednoteno glasbilo in ustrezno dogovorjena zavarovalna vsota zagotavljata, da boste ob morebitni škodi prejeli ustrezno nadomestilo.

 

Če je torej vaše glasbilo visoke vrednosti ali pa gre za redek glasbeni inštrument, ki so ga izdelali svetovni priznani mojstri, lahko zavarovalnica določi dodatne pogoje, pod katerimi se tak glasbeni instrument zavaruje.

 

Zavarovanje glasbila na poti

Prednost zavarovanja glasbenih instrumentov je, da velja na območju Evrope in vključuje kritje glasbenega instrumenta tudi med prevozom, če se nahaja v notranjosti vozila. Tako, da prav pride vsem glasbenikom, ki potujejo s svojimi glasbili.

 

Če s svojim glasbilom pogosto potujete, gotovo veste, da je največja težava pri transportu ravno ravnanje z inštrumentom s strani letališkega osebja ali dostave. Zato An svetuje, da če le lahko, vaš inštrument potuje z vami. Če to ni mogoče, pa glasbilo zapakirajte tako, da se ne bo moglo prosto premikati in hkrati, da ne bo nič pritiskalo nanj.

 

Tudi če ravnate z vso skrbnostjo in poskrbite za pravilno shranjevanje glasbila doma in med transportom na koncerte ali nastope, se lahko zgodi, da se glasbilo poškoduje, uniči ali pa vam ga ukradejo. V takšnih primerih boste zagotovo bolj mirni, če boste imeli sklenjeno zavarovanje.

 

Razmislite tudi o zavarovanjih za samozaposlene in svobodne poklice

Če pa se kot glasbenik odpravljate na nastope ali študij izven Evrope, predlagamo, da pri sklepanju zavarovanja to omenite, da zavarovalnica preveri možnost sklenitve zavarovanja.

 

Zavarovanje glasbenih inštrumentov krije samo gmotno škodo, ki je nastala na zavarovanem glasbilu, ne krije pa posredne škode, kot je izguba zaslužka, zmanjšanje vrednosti, kazni, vrednosti posnetkov na trakovih, ploščah.

 

Če ste samozaposleni ali delate v svobodnem poklicu, se lahko z zavarovanji za samozaposlene in svobodne poklice, zaščitite tudi pred tovrstnimi nevarnostmi.

zavarovanje doma, požarna varnost, zavarovanje glasbenih instrumentov
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.