Zavarovanja za samozaposlene in svobodne poklice

Kako lahko kot freelancer poskrbite za zaščito sebe in svoje opreme ter za pokojnino.

Vaše avtorsko delo, vaše ideje so vse, kar imate. Zato je stres, ali se boste lahko s tem preživljali, velik. Ali si boste lahko zagotovili redne prihodke daljše časovno obdobje? Kaj pa, če zbolite? Kako najbolje razporediti denar, da boste lahko šli na dopust? Kaj, če se zgodi kaj nepredvidenega?

Vse to so vprašanja, ki visijo nad vašim ustvarjalnim delom in prav nič vzpodbudno ne vplivajo na kreativnost in motivacijo, ki ju dnevno potrebujete. Kako jih rešiti?

 

Vsaj deloma se skrbi in stresa lahko razbremenite z izbiro ustreznih zavarovanj za samozaposlene in svobodne poklice

Poklici, ki jih opravljajo samozaposleni in osebe v svobodnih poklicih, so zelo različni: kulturni delavci in samozaposleni v kulturi, samostojni novinarji, samostojni raziskovalci, poklicni športniki, estradni umetniki, pa tudi odvetniki in notarji.

 

Skupna točka teh poklicev je, da niso v običajnem delovnem razmerju, zaradi česar je njihov dostop do socialnih pravic (bolniška odsotnost, dopust, pokojnina, nadomestilo za brezposelnost) drugačen od dostopa, ki ga imajo osebe v rednem delovnem razmerju.

 

V nadaljevanju pišemo o tem, kako se zavarovati, da ob nepredvidenih dogodkih prejmete ustrezno nadomestilo. Poiskali pa smo tudi odgovore, kako se zavarovati, da vas ne bi bilo strah zboleti, in kako na najboljši način poskrbeli za finance za čas, ko več ne boste delovno aktivni.

 

Zavarujte delovne prostore in opremo

Najprej boste morali poskrbeti za zavarovanje vašega delovnega prostora. Svojo pisarno, biro ali studio zavarujte za temeljne požarne nevarnosti, ob tem pa skrbno premislite, katerim nevarnostim je izpostavljen tako vaš delovni prostor kot premičnine v njem. Predlagamo, da preverite zavarovanje doma in kritja, ki jih ponuja.

 

Če imate svoj delovni prostor urejen doma, preverite velikost delovnega prostora v razmerju do velikosti celotne nepremičnine. Stanovanjske objekte, v katerih je manj kot 30 % celotne površine namenjene opravljanju dejavnosti, lahko zavarujete z zavarovanjem doma. V ostalih primerih je treba skleniti ločeno požarno zavarovanje.

 

Lahko, da je edino orodje, ki ga uporabljate za svoje delo, prenosni računalnik, lahko pa, da uporabljate drago fotografsko ali drugo digitalno opremo. Za vse to boste najbolj kompleksno poskrbeli z zavarovanjem elektronskih naprav. Novo zavarovanje lahko sklenete za opremo, ki ni starejša več kot eno leto, predložiti pa morate račun. Ali lahko zavarujete glasbila? Seveda. Z zavarovanjem glasbenih instrumentov. Z zastopnikom preverite še druge možnosti za zavarovanje opreme, ki jo potrebujete za svoje delo.

 

Pri tem morate biti pozorni še na eno stvar – ali opremo hranite tudi v kleti ali skladišču ali v drugih prostorih, ki niso namenjeni bivanju? Zavarovalnica te prostore opredeljuje kot pomožne prostore, in tudi te morate ustrezno zavarovati, da bi lahko v primeru nepredvidenega dogodka pričakovali ustrezno nadomestilo za poškodovane ali uničene stvari.

 

»Bolezni si ne morem privoščiti.«

Če je to, da ni ustaljenega urnika od sedmih do treh, odlično za kreativen proces, pa je po drugi strani mnogo ljudi v svobodnih poklicih v stiski, ko zbolijo ali si ne morejo privoščiti dopusta.

 

Samozaposleni in ljudje v svobodnih poklicih pravijo, da si bolezni enostavno ne morejo privoščiti. Negativne posledice bolezni ali nezgode sta vsaj dve. Pri bolniški odsotnosti do 30 dni morate sami kriti izpad dohodka. Ob daljši bolezni tvegate, da projektov, ki ste jih sprejeli, ne boste mogli zaključiti, oziroma da vas za prihodnje projekte več ne bodo angažirali. Stiska je lahko še večja, če se morate postaviti v vrsto za prvo specialistično obravnavo.

 

Zato še posebej za podjetnike, samozaposlene ter osebe v svobodnih poklicih svetujemo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja Specialisti +.

 

To vam zagotavlja hiter dostop do prvega pregleda pri specialistu, diagnozo, nekatere posege, zdravila in rehabilitacijo. Kakšni so torej koraki, če zbolite ali se poškodujete? Prva pot je k vašemu osnemu zdravniku. Če vam ta izda napotnico, pokličete na zdravstveno točko. Tam vam v najkrajšem času (v povprečju je to v sedmih dneh) zagotovijo termin pri specialistu.

 

Če imate sklenjeno tudi zavarovanje Zdravnik 360, vam ne bo treba čakati niti na pregled in napotnico pri svojem osebnem zdravniku. Le poklicali boste na zdravstveno točko, se pogovorili z zdravnikom družinske medicine, ki bo ocenil, ali potrebujete specialistično obravnavo.

 

Predvsem pa poskrbite zase. Delovni ritem brez prostih vikendov ali 15-urni delovnik ob zaključevanju projektov je pot v izgorelost, tak življenjski slog pa je prav gotovo dolgoročno nevzdržen. S testom preverite, kateri so poleg stresa še drugi negativni vplivi na vaš življenjski slog. Če boste poznali šibke točke, boste lahko svoj življenjski slog zaobrnili proti bolj zdravemu načinu življenja.

 

Čeprav je pokojnina še daleč, varčujte zanjo

Pravite si, da je pokojnina še daleč? Ne imejte brezbrižnega odnosa do prihodnosti, še posebej do časa, ko boste zaključili z aktivnim delom. Četudi imate status samozaposlenega v kulturi in vam Ministrstvo za kulturo plačuje mesečne prispevke za socialno varnost, je to sicer nekaj, a nikakor ne dovolj, da bi lahko pričakovali dovolj visoko pokojnino za preživetje.

 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih mesečno poravna država, so minimalni in nikakor ne bodo zadoščali za dostojno pokojnino. Statistični urad Slovenije za leto 2018 navaja, da bi moral mesečni neto dohodek presegati 662 evrov, da bi dostojno preživeli mesec.

 

Izračun kaže, da bi vaša pokojnina ob vplačevanju minimalnih prispevkov znašala 530 evrov, kar je krepko pod pragom tveganja revščine.

 

Izračun je bil sicer narejen za samozaposlenega samostojnega podjetnika, ki si vplačuje minimalne prispevke v sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, a izračun pokojnine je popolnoma enak tudi za samozaposlenega v kulturi.

 

Naredite pokojninski načrt, čeprav ste šele v dvajsetih oziroma tridesetih letih. Drži namreč, da odlašanje ni najboljša strategija, saj boste morali v krajšem času zbrati več sredstev. Ena od možnosti je varčevanje z individualnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem oziroma PDPZ, preverite pa tudi ostale možnosti.

 

Kaj pa, če se zgodi kaj nepredvidenega?

Svoboda je super, dokler greš skozi življenje sam. Če pa se na poti pridružijo partner in/ali otroci oziroma morate skrbeti za osebe, ki so finančno odvisne od vas, postane svoboda tudi odgovornost. Da se vaši najbližji ne bi znašli v stiski, če bi se vam zgodilo najhujše, premislite o sklenitvi življenjskega zavarovanja za primer smrti. To zavarovanje omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah, izplačilo svojcem pa v primeru smrti zavarovane osebe po zakonu ni obdavčeno.

 

Kako visoka zavarovalna vsota pa bi bila dovolj, da bi vaši bližnji vsaj približno ohranili enak življenjski standard? Pomagate si lahko z vprašalnikom za izračun zavarovalne vsote. Najpomembnejša so vprašanja: kolikšen je vaš prihodek, koliko let imajo otroci do samostojnosti ter ali imate kredit in koliko let ga morate še odplačevati.

 

K življenjskemu zavarovanju za primer smrti je priporočljivo priključiti vsaj dodatno nezgodno zavarovanje, ki zagotavlja dodatno izplačilo v primeru nezgodne smrti, dnevno nadomestilo za prehodno nesposobnost za delo, nadomestilo za bolnišnični dan ter mesečno rento za invalidnost; ter dodatno zavarovanje za hujše bolezni in poškodbe.

 

Ali veste, koliko vas lahko stane strokovna napaka?

Čeprav vaš poklic morda ne spada med poklice, za katere je zavarovanje poklicne odgovornosti obvezno, je vseeno priporočljivo, da se zaščitite za primer strokovne napake. To lahko naredite s sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti.

 

Tveganja so lahko velika, s tem zavarovanjem pa se zaščitite tako pred utemeljenimi kot neutemeljenimi odškodninskimi zahtevki, saj zavarovalnica v vašem imenu za vas prevzame pravno varstvo.

 

Ali veste, koliko lahko znaša odškodnina, če se scenografu ob postavljanju scene kaj zalomi? Ali pa če bi morala založba zaradi prevajalčeve napake v prevodu umakniti knjigo iz prodaje, uničiti zaloge, poskrbeti za ponovni natis in zagotoviti ponovno distribucijo na prodajna mesta? V prvem primeru bi bil scenograf lahko odgovoren za telesne poškodbe ali celo smrt oseb ter uničenje ali poškodbo stvari. V drugem primeru pa bi prevajalec odgovarjal za čisto premoženjsko škodo.

 

Odškodnina za odgovornost vas lahko finančno uniči.

 

Z zastopnikom se zato pogovorite, ali potrebujete tudi razširitve kritij in kakšna zavarovalna vsota bi bila najprimernejša.

 

Za odgovornost pa se lahko zavarujete tudi kot zasebnik, in sicer z zavarovanjem osebne zaščite. To je zavarovanje, ki ščiti zasebnost in integriteto posameznika (lahko tudi njegove družine). Poleg ostalih kritij bi za samozaposlene prišla prav še posebej naslednja kritja: kibernetska zaščita, zavarovanje odgovornosti zasebnika in pravna zaščita.

 

Kje in kako se lahko zavarujete?

Ker ima vsak svobodni poklic svoje izzive in potrebe, bo zavarovalni zastopnik najbolje znal svetovati, katera kritja potrebujete.

 

Še posebej v svobodnih poklicih je narava dela taka, da opravite nekaj večjih projektov na leto, roki za plačilo so različni, običajno pa dolgi. Vi pa morate razporejati prihodke tako, da pokrijete mesečne stroške. Da stroški zavarovanj ne bodo preveliki, jih je pametno razporediti. Zato bo najbolje, da se s svojim zastopnikom dogovorite za obročno odplačevanje. Da se znebite dela s položnicami in datumi, si odprite trajnik.

 

Če imate za svoje poslovanje ustanovljeno podjetje (samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo), lahko plačilo premije za nekatera zavarovanja knjižite kot strošek podjetja in si tako zmanjšujete osnovo za odmero dohodnine. Preverite pa tudi ugodnosti Triglav podjetniškega kompleta in Triglav kompleta.

 

sklepanje zavarovanj, osebne finance, Specialisti+, Zdravstveni nasvet, zavarovanje doma, zavarovanje doma, pokojnina, pokojninsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje osebne zaščite, Triglav komplet
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.