Kako urediti zavarovanje otroka po rojstvu?

Vse od načrtovanja poroda, urejanja rojstnega lista do zavarovanja otroka po rojstvu.

Že pred rojstvom kot tudi v določenem času po njem morate starši urediti vrsto postopkov in dokumentacije za svojega novorojenčka ter skleniti tudi zavarovanje otroka po rojstvu. V članku smo vse postopke zbrali na enem mestu, tako da boste lažje sledili, kaj morate narediti in kdaj.

Pred rojstvom

Priznanje očetovstva

Če  starša otroka nista poročena, mora oče uradno priznati otroka kot svojega. To lahko uredite že v času nosečnosti, lahko pa tudi po rojstvu otroka, in sicer pri pristojnem centru za socialno delo v javni listini, v oporoki ali pa na upravni enoti pred matičarjem. Priznanje očetovstva pa velja in se vpiše v matični register le, če se s priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem tudi obvesti.

 

Materinski dopust

Vlogo za materinski dopust lahko oddate 60 dni pred rokom poroda na pristojnem centru za socialno delo. Ta se praviloma prične 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 105 dni. Potrebovali boste potrdilo o predvidenem datumu poroda od ginekologa ali pa kopijo materinske knjižice, saj vam le-te na centru za socialno delo ne smejo kopirati zaradi varstva podatkov. Če rodite pred predvidenim rokom, vlogo oddajte čimprej.

 

Če ste zaposleni, morate svojega delodajalca pisno obvestiti o nastopu porodniškega dopusta vsaj 30 dni pred začetkom le-tega ali pa najkasneje v treh dneh po rojstvu.

 

Očetovski dopust

Očetje imate pravico uveljavljati očetovski dopust v trajanju 30 koledarskih dni, za katere država zagotavlja očetovsko nadomestilo.

 

Najmanj 15 koledarskih dni očetovskega dopusta, torej so tu vštete tudi sobote in nedelje, morate očetje porabiti od rojstva otroka pa do najpozneje en mesec po poteku starševskega dopusta, preostanek pa kadarkoli do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

 

Ko boste očetje na centru za socialno delo oddajali vlogo za uveljavljanje pravice do očetovskega dopusta, vam še ni treba določiti, natančno kdaj ga nameravate izkoristiti. To lahko storite en dan prej. Ste pa tudi očetje dolžni svojega delodajalca vsaj 30 dni pred začetkom očetovskega dopusta pisno obvestiti o svoji odsotnosti.

 

Starševski dopust

Starševski dopust, ki  je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta, lahko traja 260 dni. Koristi ga lahko eden od staršev otroka, lahko pa tudi oba.

 

Matere lahko izrabite vseh 260 dni starševskega dopusta, če oče otroka na vas prenese 130 dni starševskega dopusta, ki sicer pripadajo njemu. Očetje pa lahko izrabite največ 230 dni, če mati na vas prenese 100 dni svojega starševskega dopusta.

 

Tako kot to velja za uveljavljanje pravice do materinskega ter očetovskega dopusta, tudi pravico do starševskega dopusta uveljavljate na centru za socialno delo z oddajo izpolnjenih vlog, ki jih najdete na spletni strani e-Uprava Republike Slovenije.

 

O izrabi starševskega dopusta se morata starša med seboj pisno dogovoriti, in sicer najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta.

 

O dogovoru morate poleg centra za socialno delo obvestiti tudi svojega delodajalca.

 

V nekaterih primerih lahko starševski dopust koristi tudi druga oseba, to je posvojitelj ali pa oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja. V takem primeru nastopi starševski dopust najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.

 

Vse omenjene vloge najdete na spletni strani e-Uprava Republike Slovenije, ki jih izpolnjene in skupaj s prilogami osebno oddate na centru za socialno delo, na območju katerega ima mati prijavljeno stalno prebivališče.

 

Po rojstvu

Določitev osebnega imena

Starši že v porodnišnici dobite in izpolnite izjavo o določitvi otrokovega osebnega imena ter izjavo o določitvi otrokovega prebivališča.

 

Če imate ime ob rojstvu že izbrano, lahko izjavo izpolnite takoj, potrebovali boste le osebni dokument, s seboj v porodnišnici pa imejte že tudi poročni list, če ste s partnerjem poročeni. Nadaljnje postopke prijave nato opravi porodnišnica, kjer je otrok rojen.

 

Prijava rojstva mora vsebovati podatke o prijavitelju in o rojstvu: osebno ime otroka, spol, datum in uro rojstva, kraj rojstva, vitaliteto in vrsto rojstva.

 

Če ob rojstvu imena še nimate izbranega oziroma si mogoče v zadnjem trenutku ob pogledu na novorojenčka premislite, lahko ime naknadno prijavite na katerikoli upravni enoti najpozneje v 30-dneh po rojstvu.

 

Podobno velja tudi, če je bil otrok rojen doma. V tem primeru se rojstvo vnese na podlagi prijave otrokovega očeta in potrdila, ki ga izda po rojstvu otroka zdravstvena organizacija (npr. zdravstveni dom).

 

Matična številka in rojstni list

Z vnosom novorojenčkovih podatkov v matični register vaš otrok pridobi enotno matično številko. Skladno s postopkom matičar nato izda rojstni list, ki ga posreduje materi otroka.

 

Rojstni list je dokument, ki dokazuje človekov obstoj. Brez tega ne boste mogli urediti vseh ostalih dokumentov za svojega novorojenčka.

 

Finančna uprava vašega novorojenčka samodejno vpiše tudi v davčni register, s čimer vaš otrok prejme še davčno številko. Potrdilo boste na dom dobili po pošti v roku 30-tih dni.

 

V občini, kjer živite, vam bodo na matičnem uradu na vašo prošnjo izdali tudi kopijo rojstnega lista, ki jo boste kasneje potrebovali npr. za vpis v vrtec in za druge dokumente. Za kopijo lahko zaprosite kadarkoli.

 

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

Čimprej, najpozneje pa v roku 60-tih dni po rojstvu, morate novorojenčka prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje. To lahko stori katerikoli od staršev oziroma tisti, po katerem bo otrok zavarovan.

 

Prijavo bo pravzaprav opravil delodajalec na podlagi rojstnega lista otroka, ki ga bo le-temu posredoval starš, takoj ko ga prejme.

 

Če je eden od staršev brezposeln, naj zavarovanje otroka po rojstvu sklene tisti, ki ima službo. Če imata oba starša sklenjeno delovno razmerje, pa je vseeno, po katerem od njiju bo otrok zavarovan.

 

Do starosti 60 dni lahko novorojenček uporablja zdravstvene storitve na zavarovanje enega od staršev oziroma skrbnika, seveda le, če imajo omenjene osebe sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Od 60. dne starosti dalje novorojenčku izvajalci zdravstvenih dejavnosti ne morejo več nuditi storitev, če niste zanj uredili obveznega zdravstvenega zavarovanja, niti če predložite kartico zdravstvenega zavarovanja enega od staršev ali skrbnikov.

 

Otrok, ki je obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član, ima zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato vam zanj ni treba skleniti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Kot družinski član bo zavarovan do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do starosti 18 let, nato pa le še, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

 

Izbira pediatra in prvi pregled

Prvi pregled pri zdravniku boste z vašim dojenčkom opravili že po prvem mesecu starosti, zato mu morate čimprej izbrati tudi splošnega osebnega zdravnika, ki ga lahko izbirate med zdravniki specialisti pediatrije ali šolske medicine. Dobro je, da se o tem pozanimate že pred rojstvom in da se s partnerjem že prej odločita za izbranega pediatra, tako da vama potem ta odločitev ne povzroča stresa.

 

Pri izbiri upoštevajte lokacijo, torej da vam je izbrani pediater blizu, saj vam bo hitro dostopna pomoč v primeru bolezni prišla zelo prav. Za priporočila pa lahko vprašate tudi svoje prijatelje, ki so že starši.

 

Na prvi pregled morate s seboj prinesti tudi otrokovo zdravstveno kartico, če je še nima, pa morate priložiti svojo kartico ali kartico drugega starša ter kopijo odpustnega lista otroka iz porodnišnice.

 

Na drugi sistematski pregled pa bodo vas in vašega novorojenčka naročili za čez en mesec.

 

Vloga za otroški dodatek

Otroški dodatek dobite v obliki mesečnega prejemka in je namenjen preživljanju, vzgoji in izobraževanju otroka.

 

Za otroški dodatek je najbolje zaprositi v 30-tih dneh po porodu, saj se vam tako prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če ga boste uveljavljali  po tem roku, se vam bo priznal s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

 

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.

 

Tudi vlogo za otroški dodatek najdete in izpolnite na spletni strani e-Uprava. Izpolniti jo boste morali le, ko boste za otroški dodatek zaprosili prvič, nato pa bodo centri za socialno delo sami pregledovali in določevali upravičenost do dodatka.

 

Pridobitev osebne izkaznice

Za pridobitev osebne izkaznice ali potnega lista boste morali na upravni enoti podati vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista, potrebovali pa boste seveda tudi ustrezno fotografijo vašega otroka. Fotografiranje novorojenčka pa je lahko pravi izziv.

 

Na voljo imate dve možnosti: obisk pri fotografu ali pa svojega novorojenčka fotografirate kar sami. Velja približno enako kot za fotografije za osebne dokumente odraslih – fotografija mora biti jasna, dovolj svetla, otrok mora imeti odprte oči, zaprta usta … Izkušnje staršev so na tem področju različne.

 

Nekateri so uspešno posneli uporabno fotografijo kar sami doma, že ko je imel dojenček 2 meseca, drugi pa so brez uspeha poskušali to doseči pri fotografih. Ne glede na to, za katero možnost se boste odločili, boste torej potrebovali nekaj sreče, potrpežljivega fotografa in dobro razpoloženega dojenčka.

 

Zavarovanje otroka po rojstvu

Varčevanje za prihodnost

Ob rojstvu otroka je pametno razmisliti tudi o sklenitvi naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za otroke, ki lahko vašega otroka spremlja celo življenje. Gre za kombinacijo dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja ter dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok. Vanj lahko starši prispevate sredstva in tako že od malih nog varčujete za boljšo in varnejšo prihodnost vašega otroka. Po želji pa lahko ob rojstnih dnevih ali drugih pomembnih življenjskih prelomnicah vanj prispevajo tudi babice, dedki in ostali.

 

Nezgodno zavarovanje za otroke

Lahko pa se odločite, da otroka nezgodno zavarujete, saj so lahko v času aktivnega odraščanja vašega otroka  poškodbe in nezgode, ki nastanejo pri odkrivanju sveta, igri in športu, pogost spremljevalec. Nezgodno zavarovanje vam lahko olajša morebitne finančne težave, ki lahko nastanejo v času zdravljenja. V članku preberite, katera tri zavarovanja svetujemo, da starši sklenete za otroke.

 

 

Poleg skrbi za vaše malčke pa je po novem vaš spremljevalec najbrž postalo tudi vprašanje o tem, kaj bi bilo z vašimi bližnjimi, še posebej tistimi najmlajšimi, za katere ste odgovorni, če bi se vam zgodilo najhujše. Odgovor na skrbi je lahko sklenitev življenjskega zavarovanja.

 

življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, otroci, varčevanje, nezgodno zavarovanje otrok in mladih
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan z vašimi otroki, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.