Najbolj pogosta vprašanja o trku z divjadjo

Katero zavarovanje krije nevarnost trka z divjadjo?

Kako ravnam, če sem z vozilom trčil v divjad, kako je v tem primeru z zavarovanjem… To so vprašanja, ki nam jih pogosto zastavljate. Nevarnost trka z divjadjo je v Sloveniji velika, zato tovrstni primeri niso redki. Seveda lahko z upoštevanjem opozorilnih znakov in prilagajanjem hitrosti razmeram marsikatero nevarnost preprečimo, ne pa vseh. Torej, kaj morate vedeti o trku z divjadjo?

Kdaj zavarovalnica povrne škodo, če gre za trk z divjadjo?  

Zavarovalnica povrne škodo, ki je nastala na vozilu, če se je prometna nesreča zgodila zaradi ravnanja divjadi, v naslednjih primerih:

 

  • Na osnovi zavarovanja delnega avtomobilskega kaska kombinacija "D" - živali, ki ga je mogoče skleniti tudi brez splošnega kaska. Zavarovanje krije škodo na vozilu zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanega vozila, ki nastane z neposrednim dotikom živali. Tako kot pri vseh delnih kombinacijah avtomobilskega kaska tudi pri kombinaciji D velja, da škoda ne vpliva na bonus oziroma malus.

 

Zavarovanje po tej kombinaciji ne krije posredne škode, ki nastane kot posledica dogodkov po neposrednem dotiku z živalmi in pomeni nadaljnjo škodo. Ne krije niti škode, ki nastane zaradi poskusa preprečitve neposrednega dotika.

 

Delna kombinacija kaska D – živali pa krije tudi škodo, ki jo na vašem avtu lahko povzročijo kune in glodavci. Preberite, zakaj se kune smukajo okrog vašega vozila in kaj lahko storite, da omejite škodo.

 

  • Na osnovi zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska, zavarovalnica krije škodo, ki nastane ob prometni nesreči, katere vzrok je zgoraj navedeno ravnanje divjadi. Ker je ravnanje divjadi od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisen dogodek, katerega posledica je uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, se poda kritje po splošnem AK (škoda ni povzročena namenoma).

 

Ali je povrnitev škode odvisna od tega, če je na območju, kjer je prišlo do nesreče, stala opozorilna tabla za nevarnost divjadi ali ne?

Če je prišlo do trka z divjadjo na območju, kjer stoji opozorilna tabla za nevarnost divjadi na cestišču, voznik pa ima za primer morebitne škode sklenjeno ustrezno kasko zavarovanje (splošni ali delni kasko), zavarovalnica zagotovi povrnitev stroškov.

 

  • Če ima lastnik vozila sklenjeno splošno kasko zavarovanje, zavarovalnica krije celotno škodo na vozilu z upoštevanjem morebitne odbitne franšize.
  • V primeru, da ima zavarovanec sklenjeno delno kasko zavarovanje samo za primer trčenja z živaljo (D kombinacija), pa zavarovalnica krije stroške na vozilu, ki so nastali, brez upoštevanja odbitne franšize. 

 

Dejstvo, da je bila nesreča na območju, kjer stoji opozorilna tabla, z vidika zavarovalnice torej ne spremeni okoliščin oziroma povrnitve stroškov škode.

 

Koliko znaša povprečna škoda na vozilu ob trku z divjadjo?

V Zavarovalnici Triglav povprečna škoda na vozilih, ki so bila udeležena v nesreči z divjadjo, znaša približno 1.000 EUR na vozilo. Zaradi divjadi imamo v naši zavarovalnici okoli 5.700 škodnih primerov na leto.

 

Običajno gre za poškodbe prednjega dela vozila: odbijač, maska, žarometi, blatniki. Poškodbe pa so lahko tudi obsežnejše, če je zmečkana prednja vezna stena, poškodovan pokrov motorja in celo sam motor. 

 

Cenilci ugotavljalo, da niso redki primeri, ko je potrebna dodatna cenitev. Ob popravilu vozila na servisu se mnogokrat pokažejo poškodbe, ki jih pred demontažo ni bilo mogoče videti, denimo poškodba vmesnega hladilnika (intercoolerja) in hladilnika klime. Zavarovanje krije tudi te poškodbe. Če peljete vozilo na pooblaščen servis, bo vse postopke okrog dodatne cenitve uredil servis sam neposredno z zavarovalnico, vi pa zaradi tega ne boste imeli nobenih dodatnih poti ali stroškov.

 

Kje so nesreče z divjadjo bolj pogoste?

Nevarnost divjadi je v Sloveniji velika, še posebej na področjih, kjer je precej gozdnih in travnatih površin. V večjih mestih obstaja nevarnost naleta na domače živali (psi, mačke), ki ob trku prav tako lahko povzročijo škodo na vozilu. Pri tem je najmanj izpostavljena Primorska, na vseh drugih območjih pa je ogroženost kar precejšnja.

 

Zato bodite previdni povsod in vse letne čase. Zmotno je prepričanje, da nevarnost trka na naših cestah največja jeseni. Kdaj bo več trkov, je odvisno od življenjskega ritma živalskih vrst in njihovega gibanja.

 

Kako ravnati ob trku z divjadjo?

Ko gre za trk z divjadjo, je pomembno, da škodo prijavite takoj, ker se sledovi trka, še posebno, če gre za manjše živali, zelo hitro zabrišejo. Če imate možnost, je priporočljivo poškodbo fotografirati na kraju dogodka. 

 

Na Lovski zvezi Slovenije pa so dodali še naslednje: »V primeru trka je pomembno, da voznik z odsevnim jopičem poskrbi najprej za svojo varnost, nato z oznako na cestišču za varnost drugih voznikov ter o trku obvesti center za obveščanje na številki 112. Na centru imajo vse potrebne informacije, o trku bodo obvestili higiensko službo in upravljavca lovišča. Higiensko službo za odvoz trupla, upravljavca lovišča pa za registracijo povoza, kar se zabeleži kot izguba. Vse voznike želimo opozoriti, da je potrebno postopek spoštovati, saj s tem pripomorejo k trajnostnemu upravljanju v lovišču. Posebej pomembno je to v primeru, ko trk povzroči le poškodbo in se je divjad umaknila od cestišča. S pregledom poškodbe na divjadi nato pristojni ugotavljajo možnost njenega preživetja in ustrezno ravnajo.«

 

Ko se zgodi nesreča, je vprašanj in dilem ogromno. Odgovore imate lahko na dosegu roke. Naročite svoj brezplačen izvod Voznikovega vodnika ob prometni nesreči.

avto, varna vožnja, prijava škode, škodni primer