Preden posodite avto

10 odgovorov na vprašanja, ki jih morate poznati, preden posodite svoje vozilo.

Prijatelj vas prosi, da mu posodite avto. Preden z veseljem priskočite na pomoč, morata oba vedeti, kaj lahko pomeni, če prijatelj naredi prekršek, povzroči nesrečo ali avto poškoduje. Zbrali smo nekaj koristnih nasvetov, da boste lahko pomagali prijatelju, hkrati pa sebe in svoje vozilo zavarovali pred morebitnimi težavami.

Kaj pravi policija?

1. Vozilo posodite prijatelju, ki ga policist ustavi zaradi prehitre vožnje. Kdo je odgovoren?

Za prekršek je vedno odgovoren voznik. Ko policist ustavi vozilo, globo torej prejme voznik, ne glede na to, kdo je lastnik vozila.

 

2. Vozilo ste posodili prijatelju, ki vam ga vrne. Čez nekaj dni po pošti prejmete plačilni nalog. Vašega prijatelja je ujel radar, saj je vozil prehitro in naredil prekršek. 

Tudi v tem primeru je kriv voznik. Vendar policija opozarja, da obstaja izjema, ko prekršek zabeležil radar in vozilo ni bilo zaustavljeno. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, in vaš prijatelj prekrška ne prizna, potem boste kaznovani vi kot lastnik vozila.

 

3. Vaš prijatelj povzroči prometno nesrečo. Kako je s kaznijo za prekršek? 

Tu je jasno, da je za prekršek odgovoren voznik. A le, če se lahko dokaže, da je vozil on. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, boste za prekršek kaznovani vi kot lastnik vozila.

 

4. Ali potrebuje vaš prijatelj od vas potrdilo, da je vozilo sposojeno in ne ukradeno?  

Ne, tovrstnih potrdil policija ne potrebuje.

 

5. Kaj pa, če prijatelj z vašim vozilom prestopi mejo?

Tudi v teh primerih ne potrebujete potrdila. Vozilo  mora  biti  registrirano in tehnično  brezhibno – torej morate imeti veljavno prometno dovoljenje, voznik pa mora imeti veljavno vozniško dovoljenje in listino (potni list ali osebno izkaznico) za prestop meje.

 

Kaj pravi zavarovalnica?

6. Vozilo posodite prijatelju in ta povzroči prometno nesrečo. Kako je z avtomobilskimi zavarovanji? 

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je vezano na vozilo in ne na lastnika. Krije škodo, ki jo voznik vozila povzroči drugim udeležencem prometne nesreče. Zavarovalnica takrat pokrije materialno škodo na vozilu in nematerialno škodo (telesne poškodbe, smrt), ki jo je ob prometni nesreči utrpela tretja oseba.

 

Enako velja tudi za splošni avtomobilski kasko. Krije škodo, ki jo voznik povzroči sam sebi, in škodo, ki je nastala zaradi dogodkov, ki niso odvisni od voznika in jih ni mogel predvideti. Recimo, da na avto pade veja ali celo drevo in ga poškoduje.

 

Z zavarovanjem AO plus, zavarovanjem telesnih poškodb pri vozniku, ki je povzročil nesrečo, kritje velja za vsakega voznika zavarovanega vozila. V konkretnem primeru torej velja, da bo za poškodbe prijatelja kot voznika zavarovalnica povrnila škodo tudi njemu.

 

Za avtomobilska zavarovanja velja, da ni razlik med lastnikom vozila in osebo, ki vozilo upravlja z dovoljenjem lastnika.

 

7. Kaj če je bil vaš prijatelj vinjen, ko je povzročil prometno nesrečo?  

Zavarovalnica bo poravnala nastalo škodo iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vozila. Nato pa bo vozniku vozila poslala regresni zahtevek, s katerim bo zahtevala povračilo izplačane škode.

 

Za regresni zahtevek lahko solidarno odgovarja tudi lastnik vozila (npr. če povzročitelj – voznik ni plačilno sposoben), višina regresnega zahtevek pa je zakonsko omejena.

 

Zahtevek iz naslova vašega kasko zavarovanja bi zavarovalnica odklonila, saj škoda, ki jo povzroči voznik pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc ni krita.

 

8. Kaj pa se zgodi z vašim bonusom, če prijatelj uveljavlja zavarovanje? 

Če prijatelj povzroči prometno nesrečo, se škoda poplača iz police lastnika vozila – torej iz vašega zavarovanja, kar pomeni, da ste izgubili vaš bonus.

 

Če povzročite prometno nesrečo oziroma jo povzroči nekdo z vašim vozilom, boste ob sklepanju ali podaljševanju avtomobilskega zavarovanja plačali dražjo zavarovalno premijo. V tem primeru izgubite tri razrede, v najboljšem primeru po 5 %, torej skupaj 15 %.

 

9. Bi morali doplačati za zavarovanje, četudi samo enkrat posodite vozilo vozniku, ki je pred kratkim opravil izpit? 

Ob nesreči, ki bi jo povzročil mladi voznik, bi zavarovalnica oškodovancu škodo povrnila v celoti. Povzročitelj nesreče, v primeru, da ta ni plačilno sposoben, pa lastnik vozila, pa bi del škode moral vrniti zavarovalnici.


Da mladi voznik oz. lastnik avtomobila, ne bo imel dodatnih stroškov ob prometni nesreči mladega voznika, je najbolje, da mladi voznik sklene samostojno zavarovalno polico Mladi voznik.


Zavarovanje Mladi voznik je vezano na voznika. To pomeni, da lahko mladi voznik uporablja vozilo svojih staršev ali katerokoli drugo vozilo.


10. Kako je ob prijavi škode?

Nastalo škodo morata na zavarovalnici prijaviti oba, tako lastnik kot prijatelj, ki vozi njegov avto. Prvi po dolžnosti, drugi pa kot udeleženec nesreče.

 

Z aplikacijo Triglav Asistenca sta prijava ter spremljanje škodnih in asistenčnih primerov enostavnejša.

 

avto, avtomobilsko zavarovanje, potovanja, varna vožnja, mladi voznik, DRAJV
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.