Rent-a-car: Kaj je dobro vedeti o zavarovanju?

Natančno preberite določila pogodbe in vključeno zavarovalno polico.

Najem vozila v tujini je lahko odlična odločitev, ki vam omogoča več fleksibilnosti in svobode na potovanju. Vendar morate pred najemom biti pozorni na vrsto stvari, predvsem pa na to, kaj je vključeno v zavarovanje, kakšna je franšiza in katera so morebitna doplačila. Preden rezervirate svoje naslednje vozilo, preberite, kaj je dobro vedeti o najemu vozila in zavarovanju.

1. Vse je v pogojih 

Ko najemate vozilo, so pogoji najema skoraj pomembnejši od cene. V njih bo zapisano vse, kar morate vedeti o vaših in najemodajalčevih dolžnostih. Predvsem preverite:

 

 • Ali z vozilom lahko potujete čez mejo – imate za to potrebne dokumente, npr. mednarodno karto za zavarovanje vozila oziroma zeleno karto
 • Kdo lahko vozi najeto vozilo? To je največkrat oseba, navedena v pogodbi. Če boste želeli, da lahko avto vozi tudi vaš partner, boste morali za to običajno doplačati in ime drugega voznika navesti ob sklepanju pogodbe.
 • Ali je gorivo všteto v ceno najema? Običajno vozilo prevzamete s polnim rezervoarjem in ga takega tudi vrnete. Če želite vozilo vrniti s praznim rezervoarjem, se morate za to možnost dogovoriti pred prevzemom vozila in skleniti Odkup goriva (FPO- Fuel Purchase Option). Brez tovrstnega dogovora, se vrednost goriva obračuna skladno s pogoji najema.
 • Ponekod je določena minimalna starost voznika. Tako denimo vozilo lahko najamejo osebe, starejše od 21 let z najmanj 2 leti veljavnim vozniškim dovoljenjem. Včasih je za mlajše od 25 let potrebno doplačilo.
 • Kaj morate narediti v primeru nesreče? Poleg tega, da o dogodku obvestite policijo, sporočite nastalo situacijo tudi podjetju, pri katerem ste vozilo najeli in dogovorili se boste, kako zadevo rešiti.

 

2. Preverite vključena zavarovanja 

Vozilo, ki ga najemate, je visoke vrednosti, zato si zagotovo ne želite, da bi stroški morebitne škode bremenili vas. Eden prvih korakov naj bo zato sklenitev ustreznega zavarovanja.

 

V pogojih najema je zapisano, katera zavarovanja so že vključena. Pogosto boste zasledili naslednja, ni pa nujno, da bo vaša ponudba zajemala vsa našteta zavarovanja:

 

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (Mandatory Third Party Liability Insurance Provisions) – krije škodo, ki jo kot voznik najetega vozila povzročite drugim udeležencem prometne nesreče. Zavarovalnica takrat pokrije materialno škodo na vozilu in nematerialno škodo (telesne poškodbe, smrt), povzročeno tretji osebi.
 • Kasko zavarovanje (Collision Damage Waiver/Loss Damage Waiver, CDW, LDW ali DW) –  krije poškodbe in krajo vozila. Natančno preverite, v katerih primerih je škoda krita, kateri primeri pa so iz kritja izvzeti. Pogosto takšno zavarovanje ne krije poškodb pnevmatik in platišč ali poškodb vetrobranskega stekla. 
 • Zavarovanje proti kraji (Theft Protection) – za navadno, vlomsko in roparsko tatvino.

 

Vprašajte, ali je v ceno najema vključena 24-urna asistenca – pomoč na cesti oziroma ali jo lahko izberete.

 

3. Ne pozabite na soudeležbo

V primerih kraje ali poškodb na vozilu vas ob škodi bremeni odbitna franšiza – vaša soudeležba. To velja, če škodo povzročite sami ali jo povzročijo vremenski pojavi (npr. toča). Pozanimajte se, kolikšna je, da vas ne bi v primeru nesreče presenetili visoki stroški popravila.

 

Na primer: Če znaša franšiza 800 evrov, povzročena škoda na vozilu pa 900 evrov, bo zavarovanje pokrilo zgolj 100 evrov, preostalo pa vi.

 

Če škoda nastane zaradi krivde drugega voznika, se škoda krije iz njegove police zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

Upoštevajte tudi zavarovalna kritja za določene nevarnosti, kajti če škoda preseže ta znesek, boste za presežek odgovorni vi.

 

Po potrebi lahko zavarovalno kritje povišate, višino franšize znižate ali pa tudi izničite.

 

Cena najema vozila bo dražja, če boste želeli znižati franšizo, za koliko, pa bo odvisno tudi od razreda vozila. Višja vrednost vozila zahteva višjo odbitno franšizo in posledično več doplačila, če jo želite zmanjšati.  

 

4. Na voljo imate različna dodatna zavarovanja

To možnost vam bodo omenili tudi v poslovalnici Rent-a-car in vam pojasnili druga dodatna zavarovanja, ki niso del cene najema in jih boste morali – odvisno od razreda vozila – doplačati.

 

Med najbolj pogoste možnosti sodijo:

 

 • Zavarovanje stekel, pnevmatik in svetlobnih teles (Glass, Lights and Tyre Protection) – kritje mehanskih poškodb med vožnjo. Če so v prometni nesreči poškodovana stekla, je škoda krita iz kasko zavarovanja.
 • Zmanjšanje odgovornosti (Excess Reduction) – znižanje višine redne odbitne franšize oziroma izničenje franšize, za kar se pogosto uporablja izraz Super CDW.
 • Zavarovanje odgovornosti (Liability Coverage)običajno je obvezno zavarovanje odgovornosti vključeno, toda le do določene vrednosti. Če želite višje kritje, potem si izberete še dodatno zavarovanje odgovornosti.
 • Zavarovanje voznika in potnikov (Personal Accident Insurance)krije poškodbe ali nenadno smrt voznika in potnikov zaradi prometne nesreče.
 • Kritje za osebne stvari (Personal Effects Coverage)zavarovanje stvari, ki jih imate v najetem vozilu, če je vozilo poškodovano ali ukradeno.

 

5. Zavarovanje kljub dodatkom ne krije vsega 

V pogojih so natančno opredeljeni tudi primeri, ko ste vi kot najemnik dolžni povrniti škodo, ne glede na sklenjena dodatna kritja. To so recimo poškodbe notranjosti vozila, povzročitev poškodb v primeru malomarnosti in nevestnega ravnanja, povzročitev škode pod vplivom alkohola. Običajno zavarovanje tudi ne bo krilo škode, ki jo je povzročil voznik, ki ni bil pooblaščen za vožnjo, ali ki ni prijavljena policiji, prav tako ne, če je škoda nastala na območjih ali v državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozil …

 

6. Vozilo dobro preglejte – odgovorni ste zanj

Naslednji zelo pomemben korak je, da vozilo, preden se vanj usedete in odpeljete, skupaj z uslužbencem skrbno pregledate in fotografirate. Preglejte vse in bodite pozorni na morebitne praske in poškodbe, tako znotraj kot zunaj.

 

Tudi ko vozilo vrnete, vam svetujemo, da ga dobro pregledate in fotografirate, da ne bi kasneje imeli kakršnihkoli težav. Kajti, če se poškodbe ugotovijo naknadno, vas lahko za nastalo škodo bremenijo še določeno obdobje po koncu najema.

 

Test lahko rešite tukaj.

avtomobilsko zavarovanje, sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, potovanja, avto, varna vožnja
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.