Ali zavarovanje doma vključuje domačo pisarno?

Zbrali smo vse, kar morate vedeti o zavarovanju pisarne doma.

Ste si doma uredili pisarno? Imate v njej računalnik in drugo tehnično opremo, morda tam shranjujete izdelke, ki jih prodajate, ali pa ste jo opremili z dragimi stroji? Potem morate vedeti, da zavarovanje, ki ga imate sklenjenega za dom, morda ne vključuje vaše pisarne. Kako pa jo lahko zavarujete?

Polica za zavarovanje doma

Opažamo, da so ljudje pogosto prepričani, da je s sklenjenim zavarovanjem doma zavarovana tudi njihova pisarna, saj se nahaja v isti hiši ali stanovanju.. Vendar to ne drži. Vsaj ne popolnoma.

 

Če imate pisarno doma in je ta namenjena opravljanju pridobitne dejavnosti, morate ta prostor vključiti v zavarovanje, ki ga imate sklenjeno za dejavnost oziroma za svoje podjetje.

 

V pogojih paketnega zavarovanja DOM ali posamičnega zavarovanja vašega doma je zapisano, da ne krije škode v prostorih, ki se uporabljajo za opravljanje pridobitne dejavnosti.

 

Izjema je le, če dejavnost opravljate v sklopu stanovanjske hiše in vrednost prostora, kjer opravljate dejavnost:

  • ne presega 30 % celotne vrednosti stanovanjske hiše, če imate sklenjeno paketno zavarovanje DOM. Pisarna je v tem primeru zajeta v velikost stanovanjske hiše (bruto površina objekta) in zavarovana v sklopu hiše v celoti;
  • ne presega 50 % uporabne površine stavbe (to pomeni neto površine dela stavbe), če imate sklenjeno posamično zavarovanje. Na primer: V stanovanjski hiši imate prosto sobo, ki jo boste preuredili v pisarno za dejavnost. Notranje mere pisarne znašajo 5 m x 4 m = 20 m2.  To je vaša uporabna površina, meri se notranja površina brez upoštevanja debeline zidu.

 

Kje se lahko zaplete?

Veliko domačih pisarn ustreza tema pogojema in so s tem krite za nevarnosti, kot so požar, strela, eksplozije, vihar, toča. Torej si lahko oddahnete? Ne povsem.

Da bo lažje razumljivo, pojasnimo najprej osnove. Svoj dom zavarujete v dveh delih, kot nepremičnino in kot premičnine:

  • kot nepremičnina se običajno zavarujejo zgradbe, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in druga vgrajena mehanska oprema (dvigala, centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave ...).

 

V tem primeru je pisarna kot prostor, če denimo zagori doma, zavarovana. Za škodo bi dobili zavarovalnino in pisarno bi lahko popravili.

  • kot premičnine pa se praviloma zavarujejo stvari, ki jih lahko premikate: pohištvo in osebne stvari, tudi računalniki, stroji ipd.

 

Tu pa se lahko stvar zaplete. Premičnine v pisarni so zavarovane v sklopu vaše police za dom, če ste te premičnine kupili kot fizična oseba.

 

Če imate v pisarni računalnik, stroj ali drugo opremo, ki ste jo kupili na svoje podjetje, potem vam zavarovanje doma, ki je namenjeno fizičnim osebam, škode na tej opremi ne bi krilo.

 

Če boste v pisarni uporabljali stvari, ki so last podjetja, jih morate posebej zavarovati kot podjetje. Ob tem premislite tudi, ali za te stvari potrebujete še kakšna dodatna zavarovanja – proti vlomu, strojelomno zavarovanje, zavarovanje elektronske opreme itd.

 

Pisarna v kleti

Ko omenjamo omejitve kritij, je nujno, da opozorimo tudi na omejitve, če ste si pisarno uredili v kleti,  garaži oziroma v pomožnem prostoru.

 

Še vedno veljajo določila, ki jih zgoraj navajamo o 30 % bruto površine. Vendar zavarovalnice na klet gledamo drugače kot na bivalne prostore. Predvidevamo, da se tam shranjujejo stare stvari, zato je tudi kritje za njih nižje.

 

Na kratko lahko to pojasnimo na primeru: če požar uniči vašo pisarno, ki je v kleti, lahko denimo pri paketu B zavarovanja DOM dobite največ 2.550 evrov izplačila za vse stvari v pisarni skupaj. Pomembno pa je tudi, da niso last vašega podjetja, kot smo opozorili zgoraj.

 

V to ne sodi škoda, ki jo požar povzroči na tleh, steni itd., torej na objektu. Za to je kritje omejeno do zneska 356.000 evrov ne glede na paket zavarovanja DOM.

 

Manjkajo ključna zavarovanja

Kljub vsemu zapisanemu moramo poudariti, da je polica za zavarovanje doma prilagojena tveganjem, ki jih imate kot fizična oseba. Ne predvideva pa tveganj, ki jih imate z opravljanjem dejavnosti.

 

Tako je v paketna zavarovanja doma sicer vključeno zavarovanje odgovornosti. Vendar ne vključuje odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzročite tretjim osebam z opravljanjem pridobitne dejavnosti. 

 

A to kritje je skoraj nujno, saj ste, ne glede na to, s čim se ukvarjate, odgovorni do drugih. Določene dejavnosti imajo z zakonom predpisano zavarovanje odgovornosti in jih brez tega sploh ne morete opravljati.

 

Tudi, če za vašo dejavnost zavarovanje odgovornosti ni obvezno, premislite o sklenitvi zavarovanja.  Namen je, da vas ščiti pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri opravljanju svojega dela.

 

Domska polica pa ne vključuje niti zavarovanja obratovalnega zastoja. Če vam požar poškoduje dom, imate še vedno službo. Toda, če je vaša služba v vašem domu, ki ga je požar poškodoval, to morda lahko pomeni, da ne morete opravljati svojega dela. Zaradi tega imate lahko tudi finančno izgubo, ki presega zgolj škodo, ki je nastala na objektu.

 

Zavarovanje obratovalnega zastoja, ki je na voljo za pravne osebe in ne za s. p., vas zaščiti pred vplivi, ki jih ima materialna škoda na vaše poslovanje. Z zavarovalnino iz naslova obratovalnega zastoja vam zavarovanje pomaga, da boste v kar se da enakem finančnem položaju, kot bi bili, če ne bi bilo obratovalnega zastoja zaradi požara.

 

Zavarujte domačo pisarno posebej

Posebej boste morali zavarovati svojo domačo pisarno tudi za požarne rizike, če vrednost pisarne presega 30 % celotne vrednosti stanovanjske hiše. Če je na primer celo nadstropje namenjeno opravljanju vaše dejavnosti, potem zavarovanje doma tega ne bo krilo.

 

V takem primeru najprej zavarujte pisarno kot nepremičnino. Nato zavarujte še vso opremo in stvari, ki jih uporabljate (ne pozabite niti na strojelom). Vključite pa tudi zavarovanje za vse nematerialne škode, ki lahko ogrožajo vaše poslovanje, kot je odgovornost in izpad dohodka.

sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, paketno zavarovanje DOM, zavarovanje premičnin, požarno zavarovanje, podjetniški komplet, posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.