Ali zavarovanje doma vključuje domačo pisarno?

Zbrali smo vse, kar morate vedeti o zavarovanju pisarne doma.

Ste si doma uredili pisarno? Imate v njej računalnik in drugo tehnično opremo, morda tam shranjujete izdelke, ki jih prodajate, ali pa ste jo opremili z dragimi stroji? Potem morate vedeti, da zavarovanje, ki ga imate sklenjenega za dom, morda ne vključuje vaše pisarne. Kako pa jo lahko zavarujete?

Polica za zavarovanje doma

Opažamo, da so ljudje pogosto prepričani, da je s sklenjenim zavarovanjem doma zavarovana tudi njihova pisarna, saj se nahaja v isti hiši ali stanovanju. Vendar to ne drži. Vsaj ne popolnoma.

 

Če imate pisarno doma in je ta namenjena opravljanju pridobitne dejavnosti, morate ta prostor vključiti v zavarovanje, ki ga imate sklenjeno za dejavnost oziroma za svoje podjetje.

 

V pogojih za zavarovanje doma je zapisano, da ne krije škode v prostorih, ki se uporabljajo za opravljanje pridobitne dejavnosti.

 

Izjema je le, če dejavnost opravljate doma in velikost prostora, namenjenega opravljanju dejavnosti, ne presega 30 % celotne površine stanovanjskega objekta. Pisarna je v tem primeru zajeta v skupno velikost stanovanjskega objekta (bruto površina objekta) in zavarovana v sklopu doma v celoti.

 

Kje se lahko zaplete?

Veliko domačih pisarn ustreza temu pogoju in so s tem krite za nevarnosti, kot so požar, strela, eksplozije, vihar, toča. Torej si lahko oddahnete? Ne povsem.

 

Da bo lažje razumljivo, pojasnimo najprej osnove. Svoj dom zavarujete v dveh delih, kot nepremičnino in kot premičnine:

 

  • kot nepremičnina se običajno zavarujejo zgradbe, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in druga vgrajena mehanska oprema (dvigala, centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave ...).

 

V tem primeru je pisarna kot prostor, če denimo zagori doma, zavarovana. Za škodo bi dobili zavarovalnino in pisarno bi lahko popravili.

 

  • kot premičnine pa se praviloma zavarujejo stvari, ki jih lahko premikate: pohištvo in osebne stvari, tudi računalniki, stroji ipd.

 

Tu pa se lahko stvar zaplete. Premičnine v pisarni so zavarovane v sklopu vaše police za dom, če ste te premičnine kupili kot fizična oseba.

 

Če imate v pisarni računalnik, stroj ali drugo opremo, ki ste jo kupili na svoje podjetje, potem vam zavarovanje doma, ki je namenjeno fizičnim osebam, škode na tej opremi ne bi krilo.

 

Če boste v pisarni uporabljali stvari, ki so last podjetja, jih morate posebej zavarovati kot podjetje. Ob tem premislite tudi, ali za te stvari potrebujete še kakšna dodatna zavarovanja – denimo proti vlomu, za primer poškodbe stacionarnih ali prenosnih naprav oziroma elektronske opreme in zavarovanje kibernetske zaščite.

 

Pisarna v kleti

Ko omenjamo omejitve kritij, je nujno, da opozorimo tudi na omejitve, če ste si pisarno uredili v kleti,  garaži oziroma v pomožnem prostoru.

 

Še vedno veljajo določila, ki jih zgoraj navajamo o 30 % bruto površine. Vendar zavarovalnice na klet gledamo drugače kot na bivalne prostore. Predvidevamo, da se tam shranjujejo stare stvari, zato je tudi kritje za njih nižje. Premičnine v pomožnih prostorih je mogoče zavarovati le na dejansko vrednost.

 

Če na primer požar uniči opremo v pisarni, ki je v kleti, bo zavarovalnica izplačala škodo v višini dejanske vrednosti opreme (glede na starost, življenjsko dobo, izrabljenost …) tik pred nastankom požara. Če ste novo pisalno mizo kupili za 200 evrov, ob požaru pa je bila vredna še 160 evrov, bo zavarovalnica za mizo izplačala 160 evrov. Ker je kritje podano v sklopu zavarovanja premičnin, je navzgor omejeno na 100.000 evrov (limit se lahko razlikuje po nevarnostih). Ob tem naj ponovno opozorimo, da če je miza last podjetja, ni krita z zavarovanjem doma.

 

V to ne sodi škoda, ki jo požar povzroči na tleh, steni itd., torej na objektu. Za to je kritje omejeno do zneska 500.000 evrov, ne glede na paket zavarovanja doma.

 

Manjkajo ključna zavarovanja

Kljub vsemu zapisanemu moramo namreč poudariti, da je polica za zavarovanje doma prilagojena tveganjem, ki jih imate kot fizična oseba. Ne predvideva pa tveganj, ki jih imate z opravljanjem dejavnosti.

 

Tako je v zavarovanje doma sicer vključeno zavarovanje odgovornosti, ki izhaja iz lastništva hiše oziroma stanovanja. Vendar ne vključuje odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzročite tretjim osebam z opravljanjem pridobitne dejavnosti. 

 

A to kritje je skoraj nujno, saj ste, ne glede na to, s čim se ukvarjate, odgovorni do drugih. Določene dejavnosti imajo z zakonom predpisano zavarovanje odgovornosti in jih brez tega sploh ne morete opravljati.

 

Tudi, če za vašo dejavnost zavarovanje odgovornosti ni obvezno, premislite o sklenitvi zavarovanja.  Namen je, da vas ščiti pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri opravljanju svojega dela.

 

Domska polica pa ne vključuje niti zavarovanja obratovalnega zastoja. Če vam požar poškoduje dom, imate še vedno službo. Toda, če je vaša služba v vašem domu, ki ga je požar poškodoval, to morda lahko pomeni, da ne morete opravljati svojega dela. Zaradi tega imate lahko tudi finančno izgubo, ki presega zgolj škodo, ki je nastala na objektu.

 

Zavarovanje obratovalnega zastoja, ki je na voljo za pravne osebe in ne za s. p., vas zaščiti pred vplivi, ki jih ima materialna škoda na vaše poslovanje. Z zavarovalnino iz naslova obratovalnega zastoja vam zavarovanje pomaga, da boste v kar se da enakem finančnem položaju, kot bi bili, če ne bi bilo obratovalnega zastoja zaradi požara.

 

Zavarujte domačo pisarno posebej

Če površina prostorov, namenjenih opravljanju dejavnosti presega 30 % celotne površine stanovanjskega objekta, boste morali zavarovati svojo domačo pisarno posebej, in sicer ne kot fizična oseba, ampak v okviru opravljanja vaše dejavnosti. Če je na primer celo nadstropje namenjeno opravljanju vaše dejavnosti, potem zavarovanje doma tega ne bo krilo.

 

V takem primeru najprej zavarujte pisarno kot nepremičnino. Nato zavarujte še vso opremo in stvari, ki jih uporabljate. Vključite pa tudi zavarovanje za vse nematerialne škode, ki lahko ogrožajo vaše poslovanje, kot je odgovornost in izpad dohodka. Več o zavarovanjih za podjetnika lahko preberete v članku Vodič po zavarovanjih za podjetnike.

 

Delo od doma ima svoje prednosti. A tudi izzive. Preverite, kako urediti svojo pisarno ter kaj lahko naredite, da bo delo od doma varno, zdravo in produktivno.

sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, zavarovanje doma, podjetniški komplet
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.