Poglavje:
Delite članek:
Delite članek:
Zaščita
med potresom

Poglavje 3

Zaščita med potresom Zaščita med potresom
Na potres je treba biti pripravljen, še preden se zgodi. Le tako boste ob tresenju tal reagirali pravilno in se morda izognili poškodbam. Pa res veste, kako ravnati med potresom, če bi vas ta presenetil doma, na prostem ali v avtomobilu?

Vse, kar
vas zanima
o zavarovanju
proti potresu  

 • Potresno zavarovanje lahko sklenete kot dodatno zavarovanje pri zavarovanju doma in to kadarkoli, ne samo ob obnovi.

 • Potresnega zavarovanja ne morete skleniti brez soudeležbe pri škodi (odbitne franšize). To pomeni, da zavarovalnica pri škodah, ki presegajo franšizni znesek, plača samo presežek nad tem zneskom.

  Pri potresnem zavarovanju znaša vaša soudeležba pri škodi:
  • 2.000 EUR pri zavarovanju stanovanjskega objekta,
  • 500 EUR pri zavarovanju stanovanjske opreme.

 • Namen potresnega zavarovanja je pokritje katastrofalnih škod, ki lahko zavarovance resno ekonomsko ogrozijo (denimo poškodbe hiše, ki zahtevajo rušitev in ponovno izgradnjo), ne pa kritje majhnih škod, kot so drobne zidne razpoke. Za slednje je tudi težko ugotoviti, kdaj točno so nastale. Tako lahko zavarovalnica ob množični škodi zagotovi čim hitrejši postopek zavarovancem z velikimi škodami, ki pomoč najbolj nujno potrebujejo.

 • Najpogostejša napaka, ki jo zaznavamo je, da zavarovanci ob sklepanju zavarovanja za dom ne pomislijo na vse nevarnosti, ki lahko izhajajo iz potresa. Morda ocenjujejo, da potres njihovega doma zaradi načina gradnje ne more poškodovati do te mere, da bi jih to lahko resno ogrozilo. Vendar potres ne uničuje le zgradb, lahko denimo poškoduje plinsko napeljavo, zaradi česar lahko zagori. Če tovrstna škoda nastane kot posledica potresa, je zavarovalnica ne bo krila, če ni sklenjeno tudi potresno zavarovanje.

 • Na višino zavarovalne premije pri zavarovanju potresa vpliva:
  • območje, kjer se vaš dom nahaja. Zavarovalnica je za Slovenijo določila štiri potresne cone glede na potresno izpostavljenost območij. Na podlagi teh potresnih con se določa zavarovalna premija;
  • način gradnje;
  • starost zgradbe: ali je bila zgradba zgrajena pred ali po letu 1965.

 • Svoje stanovanje lahko za primer potresa kljub temu zavarujete. Če je večstanovanjska zgradba zavarovana preko upravnika, lahko uredite potresno zavarovanje le za vaše stanovanje, in sicer v okviru zavarovanja doma.

 • Če zaradi posledic potresa ne morete bivati v svoji hiši asistenca, ki je vključena v zavarovanje doma, krije tudi stroške začasne namestitve zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva. Kriti so stroški bivanja v nadomestnem bivališču (hotel, apratma ipd.) do zneska navedenega na zavarovalni polici.

 • Škodo, ki nastane na avtomobilu kot posledica potresa, krije kasko kombinacija B. Zavarovanje po tej kombinaciji lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska.

 • Potres ima za zavarovalnico značaj katastrofalnega rizika, ki lahko v eni geografski regiji poškoduje ali uniči veliko število gradbenih objektov in premičnin v njih. Prav tako pa ob tem običajno nastane velika posredna škoda. Zavedajoč se tega dejstva, mora zavarovalnica za zavarovanje rizika potresa zagotoviti ustrezno zunanjo zaščito oziroma pozavarovanje. Povedano drugače, tudi zavarovalnica se za nevarnost potresa oziroma za presežek škod, ki jih sama ne bi zmogla poravnati, zavaruje pri pozavarovalnicah po vsem svetu, tako da je rizik maksimalno razpršen. Pokritje škod tudi ob rušilnem potresu tako ni vprašljivo.

Nadaljujte na
Poglavje 4
Življenje
po potresu
/* test za serach engine Sajari */