Kako začeti trgovati z delnicami?

Vse, kar morate vedeti o naložbah v delnice.

Kako varčevati in oplemenititi svoje prihranke? Ena od možnosti so tudi naložbe v delnice. Kako se jih lotiti?

Delnica je lastniški vrednostni papir in z njenim nakupom postanete delničar oziroma solastnik delniške družbe, katere delnico kupite. Ob prodaji delnic ste deležni dobička zaradi razlike v vrednosti delnice med nakupom in prodajo, če je ta ob prodaji ugodna, vmes pa dobivate dividende, če jih družba izplačuje. O dividendah odločajo delničarji enkrat letno na skupščini delničarjev družbe.

 

Katere delnice kupiti?

Če bi želeli odgovor na vprašanje, kateri delnici bo vrednost zagotovo rasla, bi potrebovali kristalno kroglo. Zato je za začetek bolj smiselno vprašanje, kaj pričakujete.

 

Pri izbiri delnice si morate odgovoriti vsaj na ta vprašanja:
 

  • Koliko denarja lahko namenite za nakup delnic?
  • Za koliko časa nalagate prihranke v delnice?
  • Koliko veste o trgih in koliko jih boste spremljali?

Prvo pravilo je, da za delnice ne namenjajte denarja, ki ga ne morete pogrešiti in ga boste morda potrebovali že jutri. S tem je povezano tudi drugo pravilo: naložbe so praviloma tek na dolge proge, saj so značilnost borznih trgov tudi nihanja.

 

Kaj imata skupnega delnica in vrečka cimeta? Njuna cena je odvisna od ponudbe in povpraševanja. Zakaj je torej smiselno vztrajati pri naložbah?

 

Tudi dolgoročno uspešne in donosne delnice se znajdejo v obdobjih, ko njihova vrednost pade. Na njihovo vrednost oziroma tečaj poleg uspešnosti družbe vplivajo še številni drugi dejavniki, tudi mednarodno stanje borznih trgov. Včasih boste zato potrebovali dobre živce, da boste sprejeli tudi podatek o rdečih številkah in padanju tečaja, a boste delnico – če vanjo verjamete – kljub temu obdržali.

 

Kako začeti trgovati z delnicami?

Za začetek samostojnega trgovanja potrebujete trgovalni račun. Če razmišljate o delnicah slovenskih podjetij, ki kotirajo na domači borzi, se obrnite na enega od članov Ljubljanske borze.

 

Članice Ljubljanske borze so banke in borznoposredniške hiše. Njihov seznam in kontaktne podatke najdete na borzni spletni strani. Če boste trgovali na tujih borzah, pa lahko račun odprete pri številnih ponudnikih – tudi na daljavo po spletu.

 

S trgovalnim računom in možnostjo spletnega pregleda boste imeli vpogled v tečaj delnic in vrednost svojih naložb.

 

Tečaj delnic slovenskih podjetij lahko redno spremljate na spletni strani Ljubljanske borze. Delnice največjih izdajateljev, zavezanih najvišjim standardom obveščanja in transparentnega delovanja, s katerimi se najbolj trguje, so zbrane v nadsegmentu Prva kotacija. Med temi delnicami so tudi delnice Zavarovalnice Triglav.

 

Koliko časa zahteva trgovanje?

Če nimate svojega borznega svetovalca, ki bi vam predlagal strategijo trgovanja, in z delnicami trgujete samostojno, je pomembno tudi vprašanje, koliko se boste ukvarjali z delnicami in trgovanjem z njimi.

 

Če nimate večjega zneska za investicijo ali časa in znanja za spremljanje dogodkov na trgu, je smiselno, da se odločite za vlaganje v vzajemne sklade. Individualno upravljanje svojih naložb lahko zaupate tudi strokovnjakom.

 

Z nalaganjem v vzajemne sklade denar naložite v košarico delnic oziroma obveznic, dolgoročno vlagate z nižjimi mesečnimi vplačili in ob tem razpršite tveganje. Preverite, kako začeti.

 

Večina malih vlagateljev vlaga svoje prihranke v delnice bolj dolgoročno. Kupujejo delnice, za katere menijo, da so zaradi poslovanja podjetja, poslovne strategije in dividendne politike privlačne ter bodo s časom pridobivale vrednost. Tako jih bodo lahko prodali za več denarja, kot so ga vložili v nakup, vmes pa jim bodo prinašale dividende.

 

Koliko staneta samostojno trgovanje in naložba v delnice?

Pri trgovanju z delnicami je treba biti pozoren na dodatne stroške, ki jih imate s tem. Če denimo kupite delnico za 100 evrov in jo prodate za 150 evrov, namreč vaš neto izplen ne bo 50 evrov.

 

Odvisno od tega, kje trgujete in pri katerem ponudniku imate odprt trgovalni račun, je treba računati tudi na naslednje stroške in predvsem tudi obdavčitev vašega zaslužka:
 

  • strošek posredništva pri nakupu ali prodaji, ki je lahko fiksen ali pa predstavlja delež vrednosti transakcije pri opravljenem poslu;
  • fiksen letni strošek za vodenje trgovalnega računa;
  • mesečne stroške s trgovalnim računom;
  • strošek izplačila dividend;
  • davek, ki ga plačate pri prodaji delnic in prejetih dividendah.

Vsi ponudniki trgovalnih računov ne obračunavajo letnega in mesečnega stroška za vodenje računa ter stroška za izplačilo dividend.

 

Razpršite tudi delnice

Tudi pri investiranju v delnice velja zlato pravilo: »Ne nosi vseh jajc v eni košari.« Vložek zato razpršite.

 

Prepričajte se, kakšne naložbe so za vas smiselne. Naložbeno piramido in koristne nasvete najdete tukaj.

 

Pri investiranju upoštevajte, da se delnice oziroma delniške družbe razlikujejo po dejavnosti oziroma sektorju, poslovni strategiji razvoja in rasti, uspešnosti poslovanja ter dividendni politiki. Vse to se izraža v tečaju delnic. Nanje pa lahko vplivajo tudi zunanji dejavniki – makroekonomske razmere, stanje delniških trgov in nepričakovani dogodki, kot sta pandemija in vojna.

 

Pozor pri trgovanju prek aplikacij

Delnice, skladi, kriptovalute, plemenite kovine ... Globalne naložbe v vse našteto intenzivno oglašujejo tuji ponudniki vlagateljskih aplikacij na spletu.

Če ste digitalno dovolj pismeni, lahko investirate tudi s temi orodji in hitro postanete imetnik delnic Appla, Volkswagna, Pfizerja in katerega drugega giganta ali majhnega, še neodkritega podjetja na drugem koncu zemeljske oble, če v njem vidite priložnost.

 

Več o naložbenih aplikacijah in trgovanju z njimi ter nujni previdnosti preberite tukaj.


Pri tem pazite, da se ne ujamete v eno od možnih pasti. Pri takšnem trgovanju se pojavljajo lažni posredniki in skriti stroški, težavo pa lahko predstavlja tudi neodzivna podporna služba aplikacije pri sicer legitimnih in vsaj tehnično varnih ponudnikih.

 

Kakor koli se boste odločili, imejte torej vselej v mislih svoje želje, finančne zmožnosti in znanje o delnicah. Če niste prepričani, kako se vsega skupaj lotiti, pa se je vedno smiselno posvetovati s strokovnjaki.

 

Naložba v slovenske delnice

Slovenske delnice so uvrščene v dva segmenta borznega trga – v Prvo kotacijo in Standardno kotacijo. Prvo kotacijo Ljubljanske borze predstavljajo najboljši izdajatelji delnic, ki izstopajo po likvidnosti, velikosti, transparentnosti in mednarodni prepoznavnosti. Pod oznako ZVTG boste med njimi našli tudi delnice Zavarovalnice Triglav, d. d. Za vse podrobnosti o podjetju, njegovih delnicah in dividendni politiki se lahko obrnete na oddelek Odnosi z investitorji.

osebne finance, varčevanje, premoženje