Vse o zavarovalni polici

Vaša zavarovalna polica je polna pomembnih podatkov. Kaj najdete na njej?

Če ste kdaj sklepali ali obnavljali zavarovanje, prijavljali škodo ali potrebovali pomoč asistence, so vas verjetno vprašali za ime in priimek ter številko zavarovalne police. Zakaj vas poleg imena in priimka vprašajo še po njej? Kaj vse najdete na zavarovalni polici in zakaj je tako pomemben dokument?

Zavarovalna polica je listina o zavarovalni pogodbi. Z njo dokazujete, da imate pri določeni zavarovalnici sklenjeno zavarovanje. Zavarovalna polica je torej dokument, s katerim lahko vi kot zavarovanec (ali tretja oseba kot oškodovanec) pri zavarovalnici uveljavljate svoje pravice, če pride do zavarovalnega primera – torej če se zgodi škoda.

 

Z zavarovalno polico dokazujete, da imate pri določeni zavarovalnici sklenjeno zavarovanje.

 

Zavarovalna polica in zavarovalni pogoji

Vsaka zavarovalna polica ima zato svojo številko, ki je vedno navedena na vseh dokumentih, ki jih prejmete ob sklenitvi zavarovanja. K zavarovalni polici so vedno priloženi tudi zavarovalni pogoji zavarovalnice, ki podrobneje določajo, katera kritja so vključena v zavarovanje. V zavarovalnih pogojih so opredeljene tudi pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Kaj to pomeni?

 

S sklenitvijo zavarovalne pogodbe, ki je sestavljena iz zavarovalne police in zavarovalnih pogojev, se zavežete, da boste zavarovalnici poravnali zavarovalno premijo. Zavarovalnica pa se zaveže, da bo ob nastanku zavarovalnega primera vam kot zavarovancu ali nekomu tretjemu izplačala zavarovalnino oziroma odškodnino.

 

Zavarovalni pogoji so izjemno pomembni, saj natančno opredeljujejo tako obveznosti zavarovalnice kot tudi stranke. Res je, da so precej zajetni, a vseeno svetujemo, da jih z zastopnikom še enkrat pregledate, tudi če samo podaljšujete zavarovanje. Zavarovalni pogoji so sestavni del vsake zavarovalne pogodbe in s podpisom zavarovalne dokumentacije potrdite, da ste pogoje prejeli in ste z njimi seznanjeni.

 

Kaj to pomeni v praksi? Če imate svoje stanovanje zavarovano za primer izliva vode, vam bo na podlagi vaše zavarovalne police izplačana zavarovalnina, s katero boste lahko popravili nastalo škodo. Če povzročite prometno nesrečo, bo oškodovanec poplačan na podlagi vaše zavarovalne police obveznega avtomobilskega zavarovanja.

 

Katere podatke najdete na zavarovalni polici?

Zavarovalna polica mora vsebovati vse bistvene sestavine zavarovalnega razmerja. Na njej so:

  • podatki o zavarovalcu in/ali zavarovancu,
  • predmet zavarovanja (hiša, avto …),
  • katera nevarnost (riziko) se zavaruje,
  • zavarovalni pogoji in klavzule, na podlagi katerih je sklenjeno zavarovanje,
  • trajanje zavarovanja in doba,
  • zavarovalna kritja,
  • zavarovalna vsota in morebitna soudeležba zavarovanca (franšiza).

 

 

Sestavni deli zavarovalne police so še zavarovalna premija in datum izdaje police, podpisana pa mora biti s strani pogodbenih strank.

 

Kako dolgo morate hraniti zavarovalne police?

Zavarovalne police hranite ves čas njihove veljavnosti. Kako dolgo je to? Trajanje veljavnosti zavarovalne police je odvisno od zavarovanja, ki ste ga sklenili.

 

Nekatera zavarovanja so permanentna in se podaljšujejo avtomatično, dokler jih ne prekličete (recimo zdravstvena zavarovanja, zavarovanje DOM). Druga zavarovanja imajo točno določen čas trajanja (avtomobilska in turistična zavarovanja). Trajanje veljavnosti je prav tako navedeno na zavarovalni polici, razen kadar gre za permanentna zavarovanja.

 

Ker so na zavarovalni polici zbrani vsi pomembni podatki o zavarovancu in predmetu zavarovanja (nepremičnini, avtu, motorju …), zavarovalnica pri prijavi škode potrebuje podatke o zavarovancu (ime in priimek) ter številko zavarovalne police. Zavarovalne police zato hranite na varnem mestu, v elektronski ali fizični obliki.

 

Pri sklenitvi zavarovanja na daljavo boste zavarovalno polico in ostalo zavarovalno dokumentacijo prejeli v elektronski obliki. To je tudi dovolj.

 

Ker so na zavarovalni polici zbrani vsi pomembni podatki o zavarovancu in predmetu zavarovanja (nepremičnini, avtu, motorju …), zavarovalnica pri prijavi škode potrebuje podatke o zavarovancu (ime in priimek) ter številko zavarovalne police. Zavarovalne police zato hranite na varnem mestu, v elektronski ali fizični obliki.

 

Predlagamo, da svoje zavarovalne police hranite v digitalni poslovalnici i.triglav, kjer so vam vedno na voljo. Še ne uporabljate i.triglava? Registrirajte se tukaj.

 

Tudi na elektronski obliki zavarovalne police se nahaja številka, ki jo boste potrebovali ob morebitni prijavi škode. Če kljub temu želite zavarovalno polico v tiskani obliki, pa na to opozorite zastopnika.

 

sklepanje zavarovanj, prijava škode
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.