Kaj pa moj zdravstveni karton?

Ker vsebuje občutljive podatke, obstajajo pravila o rabi in vpogledu v vaš zdravstveni karton.

Zdravstvena kartoteka oziroma zdravstveni karton je zgodovinska knjiga vašega zdravja, zato je dobro, da ima čim manj pomanjkljivosti. Nanjo se namreč zdravstveni delavci opirajo, zanašajo in vas skladno z v njej zapisanim tudi obravnavajo. Ker vsebuje občutljive podatke, so pravila o njeni rabi in vpogledu vanjo natančno določena, prav tako pa so določene tudi obveznosti zdravnikov in pacientov.

Zdravstveni karton na papirju in v elektronski obliki

Zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore poudarja, da so na enem mestu zbrani zdravstveni podatki izjemnega pomena za varno, kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo. Do nedavnega so bili ti podatki zbrani le v osebnih zdravstvenih kartotekah na papirju, najkasneje od 1. decembra 2015 pa se evidenca pacientovega zdravja obvezno zapisuje tudi v elektronski  obliki v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP). Ta vsebuje podatke le za nekaj let in tako bo vsaj za zdaj tudi ostalo. Na ministrstvu za zdravje ne načrtujejo vnosa preteklih podatkov, tako kot tudi ne načrtujejo opustitve papirne kartoteke.

 

Za ustrezno papirno in elektronsko evidenco skrbi zdravnik, ste pa za ažurnost fizične zdravstvene  dokumentacije odgovorni tudi pacienti.

 

Originali izvidov, odpustnih pisem in mnenj, ki jih prejmete pri specialistih in drugih izvajalcih zdravstvenih storitev, sodijo v zdravstveno kartoteko in ne v domači predal.

 

Čeprav se morda sliši nesmiselno, ste pacienti le lastniki svojih podatkov, ne pa tudi dokumentacije. Zanjo skrbi izvajalec zdravstvenih storitev, ki mora jamčiti za njihovo primerno hrambo, predvsem pa za varnost podatkov. Zakonska pravila in omejitve ter vaše pravice so v zvezi z zdravstveno evidenco zelo jasni – spoznajte jih!

 

Zakaj zdravstvenega kartona ne smete odnesti?

Vselej imate pravico do vpogleda, prepisa, fotokopije ali druge reprodukcije, ki jo mora omogočiti izvajalec, denimo vaš osebni zdravnik.

 

Originali so skrbno varovani dokumenti, s katerimi lahko razpolaga le upravljavec, ki ne sme dopustiti, da bi lahko podatke uničili, jim popravljali vsebino in podobno.

 

Če želite zdravstveni dokumentaciji karkoli dodati, tudi kakšno svojo pripombo, pa imate do tega vso pravico.

 

Ali lahko delodajalec ali zakonski partner dostopa do vaše zdravstvene dokumentacije?

Delodajalec nikakor ni upravičen do podatka o vašem zdravstvenem stanju. Upravičen je le do pridobitve podatka o invalidnosti oziroma omejitvah pri delu, če uveljavljate svoje pravice iz naslova invalidnosti ali omejitev pri delu.

 

Po 15. letu starosti pacienta druge odrasle osebe (starši, zakonski partner, vaši otroci) nimajo pravice do vpogleda v dokumentacijo, razen če pacient to izrecno dovoli s pooblastilom.

 

Brez privolitve pacienta se lahko z zdravstveno dokumentacijo seznanijo:

  • starši za otroke do 15. leta, a s številnimi omejitvami, denimo v primerih, ko sumijo starše raznovrstnega zlorabljanja ali ko otrok poda veljavno prepoved vpogleda.
  • ob nesposobnosti pacienta za odločanje, a so pri tem postopki zelo strogi in z jasno določenimi pravili.

 

Ali lahko dostopate do svojih zdravstvenih podatkov v elektronski obliki?

Da, prek spletnega portala zVem (zvem.ezdrav.si), kjer boste lahko razdeljeno po letih preverili, kolikokrat in kje ste bili pri zdravniku, kakšne posege in preglede so vam opravili ter kakšna zdravila in medicinske pripomočke so vam predpisali.

 

Za ogled morate imeti veljavno digitalno potrdilo. Sicer lahko v CRPP vpogledajo in pridobijo podatke iz njega vsi izvajalci  zdravstvene dejavnosti v Sloveniji in tujini za primere nudenja nujne medicinske pomoči.

 

Ko gre za nenujne primere, je vpogled omogočen le, če v to privolite. Zdravniki dostopajo do vaših podatkov prek strogo varovanih informacijskih sistemov, v katere se lahko registrirajo le s svojim službenim elektronskim potrdilom. Sistem je tako zavarovan pred vdorom nepooblaščenih oseb.

 

Zdravstvene aplikacije: da ali ne?

Domačo evidenco svojih zdravstvenih podatkov lahko vodite tudi s pomočjo tujih in slovenskih aplikacij za elektronske naprave. Kljub privlačnosti ideje, da imate vse svoje podatke pri roki, pa opozarjamo, da so vse osebne elektronske naprave varnostno ranljive. Zato pri shranjevanju zelo občutljivih podatkov nanje svetujemo previdnost in upoštevanje varnostnih mehanizmov.

 

Pred nekaj leti ste opravil rentgensko slikanje. Posnetek ste izgubil, zdravnica pa bi ga rada dodala vaši kartoteki. Ga lahko pridobite?

Podatki v osnovni zdravstveni dokumentaciji in najpomembnejši dokumenti se hranijo še deset  let po smrti pacienta. Vse drugo dokumentarno gradivo o zdravstvenem stanju in varstvu, denimo rentgenske slike, ki jih niste shranili v svojo osnovno dokumentacijo, pa se hrani 10 let od nastanka.

 

V ustanovi, kjer so opravili slikanje, bi vam tako morali zagotoviti rentgenski posnetek, če od slikanja ni minilo več kot 10 let.

 

Ste založili izvid specialista?

Dolžnost pacienta je, da izvide, ki jih prejme pri specialistu, posreduje svojemu zdravniku. Ko imate sklenjeno zavarovanje Specialisti+ in morda založite ali izgubite izvide, ki ste jih posredovali na asistenčni center Zdravstvena točka, lahko kopije pridobite s klicem na številko 080 26 64.

 

Preverite, kako še vam lahko pomaga Zdravstvena točka.

 

zdravje, Specialisti, Specialisti +
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno zdravo in aktivno življenje, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.