Kaj je sistem bonus – malus?

In kako vpliva na premijo vašega avtomobilskega zavarovanja?

Pri sklepanju avtomobilskega zavarovanja ste zagotovo že slišali za sistem bonus – malus in premijske razrede. Najbrž veste tudi, da je bila od tega odvisna cena zavarovanja. Kako točno ta sistem vpliva na vašo premijo in kako se ta spreminja, pa so že podrobnosti, ki jih ne pozna vsak. V nadaljevanju odgovarjamo na vaša najpogostejša vprašanja o sistemu bonus – malus.

Kaj je sistem bonus – malus?

Začnimo z osnovami. S sistemom bonus – malus zavarovalnice določajo, za koliko odstotkov je premija avtomobilskega zavarovanja nižja ali višja od izhodiščne. Sistem bonus – malus vpliva na premijo zavarovanja avtomobilske odgovornosti, zavarovanja AO plus in splošnega kaska.

 

Z bonusom pridobite določen odstotek popusta na ceno zavarovanja, z malusom pa določen odstotek povišanja zavarovalne premije.

 

Kaj pomenijo premijski razredi?

Bonus in malus sta določena v 20-ih premijskih razredih:

 • Ob prvi sklenitvi zavarovanja začnete s 14. razredom, ki pomeni 0 % bonusa. To pomeni, da plačate 100 % premije.
 • Če ste brez škode, vsako leto pridobite en premijski razred, ki predstavlja 5 % bonusa.
 • Prvi premijski razred predstavlja 55 % bonusa. To pomeni, da plačate 45 % premije.
 • Najvišji bonus, ki ga lahko pridobite, je v 1., 2. in 3. premijskem razredu in znaša 55 % popusta. To pomeni, da plačate 45 % premije.
 • Če povzročite prometno nesrečo, izgubite tri razrede. To velja za vse zavarovalnice v Sloveniji, za vsa zavarovanja, kjer ima vpliv na premijo bonus – malus sistem.
 • Najvišji malus je v 20. razredu in pomeni 200 % povišanje cene zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

Premijske razrede in delež premije pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti si lahko ogledate tudi v spodnji tabeli:

 

 

Se bonus – malus prenaša pri menjavi zavarovalnice?

Tako je. Tako bonus kot malus sta med zavarovalnicami prenosljiva.

 

Ob sklepanju zavarovanja izpolnite obrazec o škodnem dogajanju, ki ga vaša nova zavarovalnica preverja pri prejšnji zavarovalnici. Če v preteklem letu niste imeli škode, se bonus v enakem odstotku prenese oziroma se premija ustrezno zniža. Če ste imeli škodo, se prav tako upošteva malus.

 

Če se naknadno ugotovi, da podatki, ki ste jih podali, ne držijo ali so pomanjkljivi, vas bo zavarovalnica pozvala k doplačilu premije.

 

Kaj je z bonusom in malusom pri nakupu dodatnega avtomobila?

Pri nakupu dodatnega avtomobila v družini velja pri naši zavarovalnici posebnost. Novi zavarovanec, naj bo to družinski član ali lastnik, ki že ima en avto, ne začne s 14. premijskim razredom, temveč z 12. oziroma 11. razredom. Odvisno, koliko časa že ima vozniški izpit: mladi vozniki se uvrstijo v 12. razred (10 % bonus), drugi vozniki pa se uvrstijo v 11. razred (15 % bonus).

 

Morda vas zanima, kako znižati doplačila za mladega voznika? Pojasnjujemo v članku.

Če ste član Triglav kompleta ste pri sklenitvi novega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) deležni posebnega popusta do 50 % v sklopu Triglav komplet bonusa glede na najvišji pridobljen bonus kateregakoli člana vašega Triglav kompleta.

 

Se bonus – malus lahko prenaša z avtomobilom?

Prenos bonusa je možen le ob prenosu lastninske pravice na vozilu na zakonca (partnerja), vendar potem darovalec izgubi bonus in mora znova začeti od začetka. To načeloma pomeni 14. razred, razen če ustreza pogojem, ki so bili opisani predhodno.

 

Ali je možen prenos bonusa na otroka?

Za prenos bonusa na otroka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji in priložena dokazila:

 • Priložen mora biti original pisne izjave darovalca, s katero se odpoveduje pridobljeni bonifikaciji in jo prenaša na družinskega člana. Izjava mora vsebovati številko sklicne police in sorodstveno razmerje. Vozilo darovalca mora biti odjavljeno iz prometa ali odtujeno. Darovalec izgubi pravico do pridobljenega bonusa.
 • Obdarjenec lahko pridobi največ po 5 % bonusa na vsako leto veljavnosti vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije ne glede na višino podarjenega bonusa. Če gre za mladega voznika, prenos bonusa zato najbrž ni smiseln.
 • Pri prenosu bonusa zavarovanca, ki prehaja k naši zavarovalnici z drugih zavarovalnic je potrebno priložiti tudi potrdilo o škodnem dogajanju ali izjavo zavarovanca o škodnem dogajanju.

 

Koliko časa velja bonus – malus sistem?

Glede na splošne pogoje sistem bonus – malus velja 3 leta. Pri nas pa smo bonus podaljšali na največ 8 let in to pod dvema pogojema:

 • Zavarovanje, na osnovi katerega se priznava bonus, je bilo sklenjeno pri naši zavarovalnici.
 • Priložiti morate pisno izjavo, da ni bil izveden prenos bonusa na drugo osebo ali zavarovalnico.

 

Kako je z bonus – malus sistemom pri avtu na lizing?

Vozilo je v času odplačevanja lizinga zavarovano po skupinski polici lizinške hiše, ki je lastnica vozila. Vaš pridobljeni bonus se pri tem ne upošteva in vam v času odplačevanja lizinga miruje, v kolikor ga ne prenesete na drugo osebo. 

 

Ko vozilo odplačate, vam pri Zavarovalnici Triglav priznamo bonus, ki ste ga pridobili v času lizinga, če lahko z ustreznimi potrdili dokažete, da ste do tega upravičeni. Ta se prišteje bonusu/malusu, ki ste ga dosegli pred sklenitvijo pogodbe o lizingu. Seveda pa se prav tako upoštevajo tudi morebitne škode, storjene v času lizinga, ki vplivajo na vaš malus.

 

Katere škode vplivajo na bonus – malus? 

Bonus izgubljate, kadar uveljavljate škodo iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti, AO plus in splošnega kaska. Temu se lahko izognete tako, da se ob sklenitvi zavarovanja odločite za možnost odkupa posledic prve škode.

 

Odkup posledic prve škode pomeni, da ob prvi in edini škodi ne izgubite pridobljenega bonusa, če ob sklenitvi zavarovanja plačate dodatno premijo.

 

Če sklenete odkup posledic prve škode, zgolj prva škoda ne vpliva na bonus. Če v enem letu povzročite tri škode, to pomeni, da izgubite 2 x 3 razrede in ne 3 x 3 razrede, kot bi jih brez odkupa.

 

Višina dodatne premije za odkup posledic prve škode je odvisna od škodnega dogajanja v preteklih treh letih, vključno s škodo, ki ste jo morda že odkupili. Splača se vam preveriti, kaj je za vas cenovno bolj ugodno, odkup prve škode ali morebitna ponovna izguba bonusa.

 

Katere škode ne vplivajo na bonus – malus?

Na bonus – malus ne vplivajo škode, ki jih uveljavljate iz delnih kombinacij avtomobilskega kaska. Tudi uporaba avtomobilske asistence ne vpliva na ta sistem.

 

Poglejmo na primeru trka z divjadjo. Če boste povrnitev škode uveljavljali iz splošnega avtomobilskega kaska, bo to vplivalo na vaš bonus. Če pa imate sklenjen delni avtomobilski kasko kombinacija D, se vam bonus ne bo zmanjšal. Zato je bolje, če uporabite to možnost.

 

Več o dodatnih možnih ugodnostih pri avtomobilskih zavarovanjih si preberite v članku.

 

avto, potovanja, varna vožnja, avtomobilsko zavarovanje, avtomobilska asistenca
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.