Izognite se pastem pri obnovi doma

Preverili smo, kaj gre lahko narobe, če se obnove doma ne lotite prav.

Načrtujete obnovo stanovanja ali hiše? Da bi vam olajšali začetek, smo za nasvet prosili strokovnjake, ki sodelujejo pri projektu Odprte hiše. O tem, kakšne so možne napake pri prenovi doma, če se na lastno pest lotite nekaterih posegov, smo se pogovarjali z arhitektko Lenko Kavčič, inženirjem statikom Markom Vrabcem in inženirjem gradbeništva dr. Iztokom Šušteršičem.

V večstanovanjski stavbi bi želeli povečati odprtino za vrata.

V skladu z zakonodajo posegi v nosilno konstrukcijo niso dovoljeni brez gradbenega dovoljenja.

 

Zato se, sploh pri zasebnih projektih, po večini na žalost dogajajo na črno. Tudi tisti, ki se izvedejo uradno, so lahko za investitorja problematični – objekti morajo namreč po posegih v nosilno konstrukcijo izpolnjevati zahteve trenutnih gradbenih standardov. To pa je pri starejših objektih pogosto vprašljivo, sploh za primer potresa.

 

Že razširitev vratne odprtine v nosilni steni, ki jo razširite z 80 cm na 90 cm, lahko tako za seboj potegne še celotno protipotresno sanacijo zgradbe. Enako velja za posege v odprtine oken. Tudi odstranitev parapeta pod oknom v nosilni steni pomeni spremembo obnašanja objekta pri potresu.

 

Pri spomeniško varovanih objektih so zahteve sicer nekoliko nižje, predvsem jih ne smemo poslabševati. Vendar je treba vsak poseg v objekt dokazati z računi.

 

Namesto tuš kadi bi vgradili tuš s ploščicami in kanaleto.

Zamenjava kadi s tušem in kanaleto je lahko enostaven poseg, če debelina tlakov v kopalnici to omogoča. To pomeni, da so tlaki dovolj debeli, da lahko kanaleto vgradite brez poglabljanja v nosilno konstrukcijo.

 

Pri starejših objektih, ki že imajo vgrajene betonske medetažne plošče, je v kopalnicah pogosto čez ploščo položen še dodatni sloj betona, ki ni nosilen, zato je tak poseg lažji.

 

Pri lesenih objektih pa imamo na stropnikih še dvojni sloj desk in prod, ki načeloma omogočajo lokalno odstranjevanje. Pri lesenih stropih morate paziti na dosledno izvedbo hidroizolacije v kopalnici, da konstrukcija ne bo zamakala, saj lahko posledično zgnije.

 

Enako se lahko zgodi ležiščem lesenih stropnikov na zunanjih stenah, če ob prenovi fasade z zunanje strani prekrijete majhne perforirane zračnike, ki tečejo vzdolž linije stropa in skrbijo za zračenje (sušenje) glav stropnikov v ležiščih.

 

Vgradili bi strešna okna.

Vgradnja strešnih oken med špirovce strehe načeloma ni problematična. Če ne prekinjate špirovcev, seveda.

 

Za izvedbo frčad je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, zato se pogosto izdelajo na črno, celo brez projekta, ko tesarji in krovci konstrukcijo naredijo po svoje. Na žalost je pri tem pogosta logika, da se bo detajl, ki se je obnesel na dvajsetih objektih, tudi na enaindvajsetem. Zaradi tega lahko nastanejo resne težave.

 

Če bodo posegi v nepremičnino večji (povečanje kvadrature stanovanjske površine, menjava oken), morate prilagoditi tudi zavarovanje, sicer bo vaša lastnina podzavarovana. Ob škodnem dogodku tako ne boste prejeli zavarovalnine, ki bi pokrila škodo.

 

Posegi v nosilne stene in temelje?

Težko je na splošno govoriti o tem, kdaj se sme in kdaj ne sme posegati v nosilno konstrukcijo. Vsak tak primer je treba ocenjevati posebej. Če bo nekdo na lastno pest in s pravilno tehniko izvedel vratno odprtino v 10 metrov dolgi polni nosilni steni, je verjetnost za težave majhna. Po drugi strani pa, če bo nekdo odstranil ključni nosilni steber, se bo skoraj zagotovo (vsaj del) objekta porušil.

 

Večje napake hitreje povzročijo težave, saj pride do posedanj in razpok (v najslabšem primeru pa se konstrukcija poruši). Povrnitev v prvotno stanje je težka, včasih celo nemogoča.

 

Posledice »manjših« napak se lahko pokažejo šele s časom, saj se lahko zaradi lezenja konstrukcije poškodbe razvijejo postopoma. Nekatere napake pa bi se pokazale šele, ko bi objekt stresel prvi močnejši potres. Takrat bi se lahko izkazale tudi kot usodne.

 

Vsako strokovno mnenje odgovornega arhitekta, statika ali strojnika je cenejše od sanacije poškodb, ki lahko nastanejo z nestrokovnimi posegi na lastno pest.

 

Za napake pri prenovi doma in nastalo škodo odgovarjate

Na koncu je treba dodati še, da ste kot etažni lastnik, ki prenavlja stanovanje, odgovorni za škodo, ki bi kot posledica posegov nastala v drugem stanovanju ali na skupni etažni lastnini.

 

Če imate sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti za povzročeno škodo tretjim osebam, na primer zavarovanje doma, bo nastalo škodo do limita kritja poravnala zavarovalnica. Prizadeti sosed mora vložiti odškodninski zahtevek za povračilo škode na zavarovalnico povzročitelja. Tega zavarovalnica pozove, da pojasni okoliščine, in če je zahtevek utemeljen, zavarovalnica izplača škodo.

 

Če pa zavarovanja odgovornosti nimate, lahko oškodovanec uveljavlja odškodnino zoper povzročitelja po sodni poti. Stroške boste morali v tem primeru v celoti kriti sami.

Prihranite s Triglav kompletom
Če svoja zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav združite v Triglav komplet, lahko pridobite do 40 % popusta, ki ga lahko izkoristite pri sklepanju novih ali obnovi obstoječih premoženjskih zavarovanj. Vas zanima, kakšen je lahko vaš popust? Preverite s Triglav komplet kalkulatorjem.

nepremičnine, zavarovanje doma, vzdrževanje doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.