Kraja avtomobilskih delov

Popolnega preventivnega ukrepa ni, pomagata lahko zaščita in zavarovanje.

Če so v preteklem času tatovi kradli predvsem avtoradie, platišča ali avtomobilska kolesa v celoti ter registrske tablice, so sedaj, kot pravijo pri slovenski policiji, najbolj na udaru katalizatorji. V sodelovanju z našim škodnim centrom in policijo smo pripravili nekaj nasvetov, kako zaščititi svoje vozilo, ter kako ravnati v primeru tatvine.

Vse več tatvin katalizatorjev

Ko se usedete v avto, ki ste ga parkirali nekje na javnem parkirišču, ne opazite ničesar sumljivega. Ko zaženete motor, precej grdo zaropota. Morda izpušna cev celo podrsa po asfaltu. To je očiten znak, da so tatovi ukradli katalizator – pomemben del podvozja vozila, ki škodljive izpušne pline prečisti v manj škodljive.

 

Pri policiji pojasnjujejo, da je vzrokov, zakaj so se tatovi usmerili na tatvine katalizatorjev, več. Katalizatorji vsebujejo žlahtne kovine in zlitine (platina, paladij, rodij …), ki jih je mogoče reciklirati, zaradi česar se da na črnem trgu zlahka zaslužiti. Tudi pomankanje nadomestnih delov je pripomoglo k povečanju števila tatvin, saj novi originalni katalizatorji dosegajo ceno tisoč evrov in več. Ob tem s tatvino katalizatorja sploh ni veliko dela, saj se ga da predvsem pri starejših avtomobilih odstraniti le v nekaj trenutkih.

 

Slovenska policija mesečno obravnava med 5 in 10 primeri tatvine katalizatorjev. Večina se zgodi na večjih parkiriščih v Ljubljani, zaznati pa jih je tudi drugje po Sloveniji. V tujini delujejo organizirane kriminalne združbe, ki potujejo od mesta do mesta in izvajajo tatvine z večjega števila vozil naenkrat.

 

Po podatkih naših cenilcev so pogosti predmeti kraje še vedno tudi registrske tablice in okrasni pokrovi platišč.

 

Število tatvin ne odstopa po mesecih in tudi ne po območjih s tem, da je največ kraj pričakovano v Ljubljani.

 

Kradejo se avtodeli in kradejo se vozila v celoti

A dober podatek je to, da se je v Sloveniji število tatvin vozil pred epidemijo iz leta v leto zmanjševalo. Policija izsledi le četrtino ukradenih vozil. Podatki zavarovalnice kažejo, da gre večnima za avtomobile srednjega cenovnega razreda, tudi po podatkih policije sta najbolj priljubljeni znamki za krajo Renault in Volkswagen.

 

Tudi v Sloveniji se pojavljajo kraje s pomočjo motilcev signala daljinskega zaklepanja. Tatovi z motilcem signala preprečijo zaklepanje vozila, nato pa enostavno vstopijo v odklenjeno vozilo in izmaknejo vrednejše predmete ter ključe stanovanja, naslov pa najdejo v dokumentih. Glede na to lahko veste, kaj sledi.

 

Kako se zaščititi?

Poleg nasvetov naših cenilcev, še enkrat poudarimo nasvet, da svojega vozila, če le gre, ne puščajte na manj obljudenih in slabo osvetljenih mestih. Tudi parkiranje vedno na istem mestu lahko sproži zanimanje tatov.

 

Pri policiji svetujejo še, da:

 

 • preden vozilo zapustite, zavrtite volan, da aktivirate volansko ključavnico, ter seveda zaprite okna in prtljažnik,
 • preverite, ali ste vozilo zares zaklenili (svetlobni in zvočni signal, še raje fizično preverite),
 • v vozilu ne puščajte dokumentov (vozniškega in prometnega dovoljenja, zavarovalne police, mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila, servisne knjižice) in ključev stanovanja, ter vrednejših predmetov,
 • doma ne puščajte avtomobilskih ključev na predvidljivih mestih. Če bi vlomilci vlomili v vaš dom, bi zlahka odpeljali še avto.

 

 

Čeprav se da vsako zaščito ukrotiti, lahko tatove odvrnejo tudi fizična in elektronska varovala, kot so denimo mehanska blokada volana ali menjalnika in alarmne naprave, saj podaljšujejo čas izvrševanja kaznivega dejanja ali zbujajo pozornost.

 

Za vgrajeno atestirano alarmno napravo ste pri Zavarovalnici Triglav pri zavarovanju delnega avtomobilskega kaska kombinacije K – kraja deležni 20-odstotnega popusta.

 

Kaj krije zavarovanje delnega kaska za primer kraje?

Vsaka kraja avtomobilskih delov ali vozila samega, vlomska tatvina ali rop so kazniva dejanja in jih je treba čimprej prijaviti policiji. Nato s policijskim zapisnikom prijavite škodo še zavarovalnici. To lahko storite tudi po spletu, ali v digitalni poslovalnici i-triglav.

 

Škodo zaradi kraje posameznega avtodela ali vozila v celoti krije zavarovanje avtomobilskega kaska kombinacija K – kraja.

 

Zavarovanje avtomobilskega kaska kombinacijo K – kraja je mogoče skleniti le ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali zavarovanja splošnega kaska. Pri delnih kombinacijah kaska ni odbitne franšize, prav tako prijavljeni škodni dogodek iz zavarovanja delnih kombinacij kaska ne vpliva na bonus oz. malus.

 

Kaj krije delni kasko kombinacija K:

 

 • poškodovanje, uničenje ali izginitev sestavnih delov vozila (tudi registrskih tablic) ali celotnega vozila zaradi navadne, vlomske ali roparske tatvine ali ropa;
 • škodo, ki je posledica prometne nesreče ali pogonske okvare, nastale po izvedenem kaznivem dejanju iz prejšnje točke. Če vam avtomobil ukradejo in se storilec z njim zaleti, bo torej nastalo škodo plačala zavarovalnica, 
 • stroške zaradi tatvine ali izgube avtomobilskih ključev ter menjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube avtomobilskih ključev,
 • če je bilo vozilo ukradeno ali je zaradi tatvine avtodela nevozno, pripada zavarovancu nadomestno vozilo do odprave škode oz. do 30 dni.

 

Velja pa opozorilo. V primeru velike malomarnosti lastnika, denimo da pustite odklenjen avto z vžganim motorjem in skočite le nekaj opravit in vam v tem času vozilo odpeljejo, zavarovanje ne bo krilo škode.

 

Zavarovanje krije škodo zaradi tatvine sestavnih delov vozila le, če so pritrjeni na vozilo. Strešni kovček, otroški sedež, prtljažni nosilec … niso sestavni del vozila, zato jih zavarujete z zavarovanjem prtljage.

 

Kam na servis po nadomestni del in popravilo?

Pri Zavarovalnici Triglav priporočamo, da za vgradnjo avtodelov, ki so jih ukradli, in popravilo vozila izberete pogodbeni servis. To je servis, s katerim ima zavarovalnica sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Na voljo imate mrežo več kot 500 pogodbenih izvajalcev, kjer lahko uredite ogled vozila, cenitev in popravilo.

 

Katere so prednosti pogodbenega servisa:

 

 • zavarovalnica jamči, da izvajalec upošteva navodila proizvajalca vozila in da so vgrajeni originalni nadomestni deli. Izjemoma se lahko v dogovoru z lastnikom vozila vgradijo tudi kvalitetni, originalu primerni nadomestni deli, 
 • na enem mestu lahko opravite ogled, cenitev in popravilo vozila,
 • vse dogovore in dokumentacijo z zavarovalnico uredi izvajalec,
 • če se zgodi, da je po demontaži na servisu potrebna dodatna cenitev, tudi te postopke zagotovi izvajalec v dogovoru z zavarovalnico.

 

Seveda pa se lahko odločite tudi za popravilo na servisu, s katerim zavarovalnica nima sklenjene pogodbe o sodelovanju. V tem primeru boste odgovornost za kakovosti vgrajenih delov in storitev servisa ter dogovore z zavarovalnico glede povračila stroškov zanje prevzeli sami.

 

Kako ravnati, če se zgodi …

1. Tatovi so želeli odviti kolesa, a jim ni uspelo in kraje ni bilo, avto pa je vseeno poškodovan. Ali tako poškodbo krije splošni kasko?

 

Da. S splošnim kaskom so krite tudi škode, ki nastanejo kot posledica poskusa tatvine.

 

2. Zavarovanje delnega kaska kombinacija K – kraja in avtomobilska asistenca krijeta tudi najem nadomestnega vozila do 30  dni v primeru kraje celega avtomobila. Kaj pa v primeru kraje denimo katalizatorja?

 

Nadomestno vozilo do 30 dni pripada tako za primer tatvine vozila v celoti kot tudi za primer, ko vozilo ni vozno zaradi tatvine avtodela, in sicer do odprave nastale škode oz. največ 30 dni. Do nadomestnega vozila pa ste upravičeni tudi v primeru škod, ki bi nastale na vozilu kot posledica tatvine kot denimo, da tat z vašim avtom povzroči trčenje. Več o tem, v katerih primerih ste upravičeni do nadomestnega vozila smo pisali v tem članku.  

 

3. Kako pa v primeru kraje registrske tablice v tujini? 

 

Registrske tablice so še vedno eden izmed najbolj pogostih ukradenih avtodelov. Pri policiji svetujejo, da se tatvina prijavi na področni policijski postaji v tujini, ki bo podala nadaljnja navodila, kako ravnati. Krajo sporočite tudi slovenski policiji. Tablice velikokrat ukradejo z namenom izvrševanja drugih kaznivih dejanj, kot so kraja goriva, zato vam lahko to, da tatvine registrskih tablic ne prijavite, povzroči nadaljnje nevšečnosti.

avto, varna vožnja, preventiva, avtomobilsko zavarovanje, škodni primer, prijava škode
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.